Models of Air Missions / Modele Misji Lotniczych

gen. dyw. pil. dr. Leszek Cwojdziński 1 , Prof. Dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 1 , and Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Żyluk 1
  • 1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Abstract

Combat missions of both a single multi-role aircraft and a group of aircraft. Compatibility and readiness - properties determining accomplishment of an air operation. Scenarios of air operations. Models of air-to-air and air-to-surface operations (AAO and ASO, respectively). Computer modelling of air missions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Borgoń J., Jaźwiński J., Sikorski M., Ważyńska-Fiok K.: Niezawodnośćstatków powietrznych. Wyd. ITWL, Warszawa 1972.

  • [2] Brusow W. S., Pietruczyk B. P.: Opracowanie metod optymalizacjipodstawowych parametrów samolotu bojowego przy zadanym zbiorze zadańoperacyjnych. Raport Instytutu Lotnictwa BP0406/S6/93/05, Warszawa 1994.

  • [3] Dhillon B. S.: Mechanical reliability: Theory, models and application. Education Series AIAA. Washinton, DC. 1988.

  • [4] Grenda B.: Planowanie działań w baize lotnictwa taktycznego. Przegląd Sił Powietrznych Nr 3 (060), 2012.

  • [5] Koruba M.; Siły powietrzne w operacjach połączonych. PWLiOP Nr 3 i 4, 2006.

  • [6] Lewitowicz j., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T.2. Wydawnictwo ITW, Warszawa 2003.

  • [7] Przemieniecki J. S.: Mathematical methods in defense analyses. AIAA. Reston 2000.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search