A Probabilistic Model of an Air Combat Mission / Probabilistyczny Model Bojowej Misji Lotniczej

gen. dyw. pil. dr. Leszek Cwojdziński 1 , Prof. Dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 1 , and Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Żyluk 1
  • 1 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Abstract

Combat missions of both a single multi-role aircraft and a group of aircraft. Scenarios of air operations. Probabilistic models of air-to-air and air-to-surface operations (AAO and ASO, respectively). Probability that air combat missions of the AA and AS types prove successful.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Cwojdziński L., Żyluk A., Lewitowicz J.: A maintenance system to support airoperations. International Conference Safety and Reliability Systems. Poznań 2013.

  • [2] Jafrenik H., Felluer A.: Analiza nawigatorska rażenia celów za pomocąróżnych środków rażenia. PWLiOP Z.10, 1999.

  • [3] Lewitowicz j., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych -własności i właściwości statku powietrznego. T.2. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2003.

  • [4] Przemieniecki J. S.: Mathematical methods in defense analyses. AIAA. Reston 2000.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search