A Maintenance System to Support Air Operations / System Eksploatacyjny Wspomagania Operacji Lotniczej

gen. dyw. pil. dr. Leszek Cwojdziński 1 , Prof. Dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 2 , and Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Żyluk 2
  • 1 gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński - wychowanek Aeroklubu Poznańskiego, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, studia ukończył z wyróżnieniem w 1979 r. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra pedagogiki na UMCS w Lublinie. Pilot instruktor. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Lotniczą Sił Powietrznych im. Jurija Gagarina w Monino (Rosja). Pracę doktorską z teledetekcji - rozpoznania obrazowego obronił w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył kurs oficerów flagowych w NATO Defense College w Rzymie. Autor licznych prac naukowych dotyczących techniki lotniczej, użycia bojowego statków powietrznych i szkolenia lotniczego. Pełni funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Posiada nalot 2400 godzin na samolotach odrzutowych i tytuł pilota wojskowego klasy mistrzowskiej.
  • 2 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Abstract

A system to support maintenance, approached with respect to particular maintenance actions. The modelling of a smart system to support maintenance of multi-role aircraft. Diagnostic- properties determining accomplishment of an air operation. A standard maintenance cycle. A maintenance programme targeted at the multi-role aircraft fleet.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Azzam H., Andrew M.: A modular intelligent data administration approachfor helicopter health and usage monitoring systems. Proc. Instin. Mech. Eng., Vol. 209 - Journal of Aerospace Engineering, 1995, pp.139-145.

  • [2] Duer S.: Artificial neural network-based technique for operation processcontrol of a technical obiect. Defence Science Journal, Vol. 59, No 3, May 2009, pp 305-313, 2009.

  • [3] Hardy R., Yanez D., Connor G.: Integrated program management system andVdotTM. AIAA 2010-8772, AIAA SPACE Conference, Anaheim CA, 2012.

  • [4] Młokosiewicz J. R., Tomkiewicz K.: Inductive information system indiagnosis of complex technical objects. Exploatation Problems of Machines, Vol. XXX, No 1(101), pp. 137-148, 1995 [in polish].

  • [5] Żółtowski B.: Diagnostic system maintenance the ability of machines. Maintenance and Reliability, No 4(36), 2007, pp. 72-76.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search