The Influence of Biomechanical Property of Pilot (Crew) on Probability of Air-Crash

Open access

The Influence of Biomechanical Property of Pilot (Crew) on Probability of Air-Crash

Article presents aspects concerning the correlation between probability (Pż) of loosing airworthiness of helicopter and probability (PE) of pilots and crew mistake during difficult landing manoeuvre. This allows to calculate the area of the reduced probability (PK) of air crash.

The aim is to define probability (Pż) as damage resistant parameter of helicopter and probability (PE) of pilot and staff mistake taking into account their assessment (scale of Coopera-Harpera) in making very hard manoeuvre.

That is why the influence of biomechanical characteristics of pilot (crew) is very important to determine the probability of air accident

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Augustyn S.: Decision process support for Leeds of aircraft fleet user. International Symposium Prof. Konatojskiego. Politechnika Warszawska Płock 2006.

 • Augustyn S.: Decision Model for needs increase of Comat helicopter survivability. Praca naukowo-badawcza. Wyd. AON Warszawa 2009.

 • Babniewa M. L.: Technicieskja psichołogija. Nauka. Moskwa 1966.

 • Borkowska A Augustyn S Falkowska N Szczupacki Ł Jaracz M: Temperament afektywny funkcje czołowe i styl decyzyjny u osób zdrowych. Czasopismo Psychiatria Warszawa 2010.

 • Campell R. D. Bagshaw M.: Human performance and limitation in aviation. BSP Professional Book Oxford 1991.

 • Cempel C.: Models of diagnostic of vibroacustic. Conference Bydgoszcz-Borówno ATR 1994.

 • Kundu A. K. Raghunathan S. and Cooper R. K. Effect of aircraft surface smoothness requirements on cost The Aeronautical Journal. 2000 415-420.

 • Kerckhove de D.: Inteligencja Otwarta Wyd. MIKOM Warszawa 2001.

 • Lewitowicz J.: Exploitation basic of Aircraft. Warsaw ITWL 2006.

 • Lindstedt P.: Diagnostyka turbinowych silników odrzutowych. Materiały ITWL. Warszawa 1996.

 • Marszałek M.: Metoda określania możliwości bojowych wojsk OP. Wyd. AON. Warszawa 2000.

 • Morawski J.: Gospodarka informacją w układzie pilot-samolot. Wyd. Politechnika Rzeszowska Rzeszów 1994.

 • Niziński. S Żółtowski B.: Zarządzanie eksploatacja obiektów technicznych za pomocą rachunku kosztów. Wyd. UW-M Olsztyn ATR Bydgoszcz 2002.

 • Rybak M. Informacyjna interpretacja subiektywnych opinii pilotów o sterowności aparatów latających. Prace Instytutu lotnictwa nr 36 s 17-28 Warszawa 1968.

 • Szajnar S. Wojtkowiak M.: Problemy bezpieczeństwa załogi statku powietrznego w sytuacjach awaryjnych Wyd. Bil-Graf Warszawa 1999.

 • Szustek R. Cieślak E.: Lotnictwo wojsk lądowych w działaniach bojowych t. 1-2. Wyd. AON Warszawa 2000.

 • Urban M. War in Afghanistan Macmillan Press LTD London 1991.

 • Żurek J. Kowalczyk G.: Niezawodność i bezpieczeństwo wdrażanych konstrukcji lotniczych. Informator ITWL Mrągowo 1994.

 • Żurek J.: Żywotność śmigłowców. Instytut Technologii Eksploatacji. Wyd. PiB. Warszawa 2006.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 130 71 3
PDF Downloads 56 40 3