Success and entrepreneurship in the eyes of Polish emigrants in the British Isles

Open access

Abstract

This article is dedicated to the problems of success as interpreted by Polish emigrants living in the British Isles. The study begins with a presentation of selected views of success. There are then considerations of matters connected with the verification of the essence of success in terms of motivation and the values espoused in a given culture. Next is a discussion of the role and importance of the predestination of entrepreneurship as an indicator of success in the business field. A vital ingredient of those considerations was an analysis of the motives behind emigration as a phenomenon which liberates entrepreneurial actions. It is on this basis that the results are presented of the author’s own research into success a understood in terms of entrepreneurship as understood by Polish emigrants living in the British Isles.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Altman H.Ch. (1997) Strategie sukcesu. Od Temistoklesa do Gandhiego - reguły skutecznej motywacji Business Press Warszawa.

 • Arndt R. (1998) Komunikacja międz yludzka. Psychologia sukcesu cz yli prz yjaźń w interesach Astrum Wrocław.

 • Barszczewski A.W. (2013) Sukces w relacjach międz yludzkich kluczem do zadowolenia w ż yciu i powodzenia w biznesie Sowa Warszawa.

 • Canfield J. (2005) The Success Principles: How to Get from Where You Are to Where You Want to Be Element New York.

 • Glinka B. (2013) Przedsiębiorczość polskich imigrantów w USA Poltex Warszawa.

 • Gładys - Jakóbik J. (2005) Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce SGH Warszawa.

 • Grabowska - Lusińska I Okólski M. (2009) Emigracja ostatnia ? Scholar Warszawa.

 • Kaczmarczyk P. (2011) Polska jako kraj emigracji i imigracji Scholar Warszawa.

 • Kaczmarczyk P. (2014) Recent Trends in International Migration in Poland The 2012

 • SOPEMI Report CMR Working Paper nr 71(129) Warszawa.

 • Lesińska M. Okólski M. (2013) Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne - reakcja państwa UW Warszawa Majewska-Opiełka I. (2003) Sukces firmy GWP Gdańsk.

 • McClelland D. (1961) The Achieving Society Van Nostrand Pricenton.

 • Mackay H. (2012) Mackaya MBA sprzedaż y w prawdziwym świecie MT Biznes Warszawa.

 • Morawski W. (2001) Socjologia ekonomiczna PWN Warszawa.

 • Nkwocha Kizzi (2013) Success in business CreateSpace London.

 • Scumaci D. (2014) Skazana na sukces GWP Gdańsk.

 • Sikorski Cz. (2011) Stosunek do sukcesu jako podstawa kultury organizacyjnej IPISS [online] https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/cz_sikorski_zzl_3-4_2008.pdf dostęp: 20 września 2014

 • Sikorski Cz. (2007) Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna Difin Warszawa.

 • Qubein N.R. (1997) Droga do sukcesu Warszawa.

 • Główny Urząd Statystyczny Departament Badań i Rynku Pracy (2013) Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2012 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14722_PLK_HTML.htm. [październik 2013]

 • Główny Urząd Statystyczny (2013) Migracje zagraniczne ludności Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14782_PLK_HTML.htm.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 208 112 1
PDF Downloads 95 64 0