Translation and Political Struggle in Exile: The Chile Group

Abstract

One of the consequences of the 1939 exile was the widespread emergence, or re-emergence, of cultural community centres, periodicals and magazines, brief treatises and books that gave priority to local events over outside influences. Xavier Benguerel, Domènec Guansé, C. A. Jordana, Joan Oliver and Francesc Trabal, who formed the Chile group, held translation as their weapon of choice in the political and cultural struggle. Here, we look at the most remarkable achievements, collective strategies and ways of thinking about language and translation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bacardí, M.: “Les “relacions” by Xavier Benguerel”, Serra d’Or 439-440 (1996): 56-57.

 • Bacardí, M.: “La traducció catalana a l’exili. Una primera aproximació”, Quaderns. Revista de Traducció 16 (2009):. 9-21.

 • Baudelaire, Ch.: “El viatge”, translated by Xavier Benguerel, Catalunya 147 (1947): 4-7.

 • Bellcaire, A.: “Consideracions generals”, Germanor 447 (1947a): 20.

 • Bellcaire, A.: “El català que s’escriu”, Germanor 453 (1940b): 10.

 • Benguerel, X.: Sense retorn, Buenos Aires, Agrupació d’Ajut a la Cultura Catalana, 1939.

 • Benguerel, X.: Memòries 1905-1940, Barcelona: Alfaguara, 1971.

 • Xavier Benguerel es confessa de les seves relacions amb La Fontaine, Edgar Allan Poe, Paul Valéry, Pablo Neruda, Barcelona: Selecta, 1974.

 • Benguerel, X.: Memòria d’un exili: Xile 1940-1952, Barcelona, Edicions 62.

 • Benguerel, X./Oliver, J.: Epistolari, edited by Lluís Busquets i Grabulosa, Barcelona. Edicions 62, 1999.

 • Busquets i Grabulosa, Ll.: “C. A. Jordana. Un epistològraf a l’exili”, Revista de Catalunya 78 (1993): 103-112.

 • Campillo, M.: “La construcció cultural a l’exili segons Francesc Trabal i Armand Obiols”. In: Panyella, R./Marrugat, J. (eds.), L’escriptor i la seva imatge, Barcelona, L’Avenç, 2006, pp. 246-270.

 • Campillo, M.: “Cèsar-August Jordana, El món de Joan Ferrer”, Quaderns. Revista de Traducció 16 (2009a): 29-42.

 • Campillo, M.: “Chile en el corazón. Los escritores del Florida y Pablo Neruda”, Cuadernos Hispanoamericanos 711 (2009b): 77-85.

 • Castellanos, J.: “L’exili literari català: continuïtat i ruptura”. In: Aznar Soler, M. ed., Las literaturas del exilio republicano de 1939, Sant Cugat del Vallès, GEXEL, pp. 31-44.

 • Correspondència amb Agustí Bartra des de l’exili xilè. Cartes de C. A. Jordana, Domènec Guansé i Francesc Trabal, edited by Jaume Aulet, Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 2005.

 • Corretger, M.: Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.

 • Cucurell o el cornut imaginari. Comèdia de Molière. Traduïda al català per Pere Quart”, Catalunya 132 (1941). 3-11.

 • “El Misantrop de Molière en la versió de Pere Quart”, Germanor 543 (1949): 11-12.

 • “El Pi de les Tres Branques”, Germanor 520 (1947): 54-55.

 • “Els catalans a Xile. Constitució del ‘Centro Chileno-Catalán de Cultura”, Germanor 471 (1942): 28-29.

 • F[ranquesa], Ll.: “Gabriela Mistral”, Germanor 501 (1945): 5-6.

 • Franquesa, M.: “Dos traducciones inéditas de C. A. Jordana en el exilio: Die Räuber de Schiller y Egmont de Goethe”, in Interacciones. Reflexiones en torno a la Traducción e Interpretación del/al alemán. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, Frankfurt, Peter Lang, 2015, pp. 369-386.

 • Guansé, D: “Catalans a Tolosa”, Catalunya 101 (1939a): 6-7.

 • Guansé, D: “El grup de Roissy-en-Brie”, Catalunya 102 (1939b): 3 and 9.

 • Guansé, D: “Xavier Benguerel, novel·lista”, Pont Blau 33 (1955): 242-245.

 • Guansé, D: “Notícia sobre C. A. Jordana”. In: Jordana, C. A., El món de Joan Ferrer, Barcelona: Proa, 1971, pp. 5-9.

 • Guillén, C.: Múltiples moradas. Ensayos de literatura comparada, Barcelona: Tusquets, 1978.

 • “Homenatge a Neruda. Els catalans homenatjaren al poeta xilè, el dia 17 de març de 1945. Discurs de Xavier Benguerel”, Germanor 494 (1945): 15.

 • Hugo, Victor: “Booz adormit”, translated by X. O., Gernamor 451 (1940): 31.

 • Jordana, C. A. “Josep Carner, traductor”. In: L’obra de Josep Carner, Barcelona, Selecta, 1959, pp. 194-197.

 • Jordana, C. A./Guansé, D./Oliver, J./Benguerel, X. París – Santiago de Xile. Quatre visions d’un mateix viatge a l’exili, edited by Lluís Busquets i Grabulosa, Barcelona: La Magrana, 1994.

 • La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes d’escriptors, d’intel·lectuals i científics, edited by Maria Campillo and Francesc Vilanova, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer, 2000.

 • Manent, A.. La literatura catalana a l’exili, Barcelona: Curial, 1989.

 • Manent, A.: Retorn a abans-d’ahir. Retrats d’escriptors i de polítics, Barcelona: Destino, 1993.

 • Neruda, P.: “El general Franco a l’infern”, translated by Pere Quart, Senyera 1 (1943): 5.

 • Neruda, P.: “Noves col·laboracions”, Germanor 436-478 (1939): 1.

 • Oliver, J.: “Gabriela Mistral, poetessa de la vida”, Germanor 502 (1945): 9-10.

 • Oliver, J.: “Llibres catalans”, Germanor 503 (1946): 8-9.

 • Oliver, J.: “Venjança catalana”, Germanor 506 (1946): 17-18.

 • Oliver, J.: “Francesc Trabal, recordat”, Serra d’Or 100 (1969): 45-49.

 • Oliver, J./Calders, P.: Diàlegs a Barcelona, edited by Xavier Febrés, Barcelona: Ajuntament de Barcelona/Laia; 1999.

 • Oliver, J.: Marines soledats. Cartes a Conxita Riera, edited by Miquel Bach, Sabadell: Fundació La Mirada, 2000.

 • Riba, C.: Cartes de Carles Riba II: 1939-1952, edited by Carles-Jordi Guardiola, Barcelona: La Magrana, 1991.

 • Riera Llorca, V.: Nou obstinats, Barcelona: Selecta, 1971.

 • Rilke, Rainer Maria: “Primera elegia de Duino”, translated by Pere Quart, Germanor 461 (1941): 17-18.

 • Ripoll, J. M.: “El teixit contra la barbàrie: El corb i El cementiri marí per Xavier Benguerel”, Quaderns. Revista de Traducció 16 (2009): 55-65.

 • Ronsard, P.: “Sonets per a Hel·lena”, translated by Xavier Benguerel, Catalunya 144 (1943): 4-6.

 • Said, E. W.: Reflexiones sobre el exilio. Ensayos literarios y culturales, Barcelona: Debate, 2002.

 • Steiner, G.: Extraterritorial. Ensayos sobre literatura y revolución lingüística, Madrid: Siruela, 2002.

 • Trabal, F.: Els contracops de l’enyorança. Escrits d’exili, edited by Maria Campillo, Sabadell: Fundació La Mirada, 2011.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search