The Literature of Exile after 1939: A Bridge between Catalan Collective Memory and Identity

Open access

Abstract

The present article reflects on and emphasises the importance of the still-unrecognised work by Catalan writers who bore witness to the exile of 1939 and the preceding historical period of the Second Spanish Republic (1931–1939) and the Civil War (1936–1939). The article explores how these exiled writers and their literary corpora played a fundamental role in recovering Catalan historical collective memory and identity. In particular, it focusses on two writers, Domènec Guansé and Vicenç Riera Llorca, in the light of recent studies of literary history, which have begun this process of re-evaluating the literature of exile, and thereafter relates their work to the theories of Lowenthal, Ricoeur and Traverso regarding the past and memory.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AA.DD: Diccionari dels catalans d’Amèrica. Contribució a un inventari biogràfic toponímic i temàtic vol II. Barcelona Curial Edicions Catalanes/Generalitat de Catalunya 1992.

 • AA.DD: Diccionari Biogràfic del Moviment Obrer als Països Catalans. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona & Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2000.

 • AA.DD: Identitat local i gestió de la memòria. Barcelona: L’Avenç 2004.

 • Aguilar P.: Políticas de la memoria y memorias de la política. Madrid: Alianza Editorial 2008.

 • Bacardí M. and Foguet F.: Les raons de l’exili. Valls: Cossetània 2012.

 • Bacardí M. and Foguet F.: Pere Calders. Fe de vida. Cartes a Rafael Tasis. Barcelona: A Contra Vent 2013.

 • Bacardí M. and Foguet F.: El revulsiu del catalanisme.Valls: Cossetània 2015.

 • Busquets Ll. Benguerel X.: La màscara i el mirall. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1995

 • Busquets Ll. Benguerel X./Joan Oliver: Epistolari. Barcelona: Proa 1999.

 • Cabré J. Les veus del Pamano. Barcelona: Proa 2004.

 • Campillo M.: Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1994

 • Campillo M. and Vilanova F. (cur.): La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes d’escriptors intel·lectuals i científics. Barcelona: Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer 4 2000 p. 26.

 • Campillo M.: «Cèsar-August Jordana. El món de Joan Ferrer». Quaderns: Revista de traducció 16 (2009): 29-42.

 • Campillo M. (ed.): Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç 2011a.

 • Campillo M.: Edition and foreword of Francesc Trabal Els contracops de l’enyorança. Escrits d’exili. Sabadell: Fundació La Mirada 2011b.

 • Camps J.: L’espantós és el buit el desert. La correspondència entre Rafael Tasis i Ramon Xuriguera. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2010.

 • Camps J.: «Entre la crònica i la ficció. El món de l’exili a les novel·les de Vicenç Riera Llorca». In: Campillo M. (ed.). Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç 2011 pp. 85-101.

 • Casacuberta M. «Els vençuts de Xavier Benguerel: novel·la crònica història». In Maria Campillo (ed.). Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç 2011 pp. 102-134.

 • Corretger M.: Escriptors periodistes i crítics. El combat per la novel·la. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2008.

 • Corretger M.: Domènec Guansé crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2011a.

 • Corretger M.: «Art i compromís: la narrativa d’exili de Domènec Guansé». In: Maria Campillo (ed.). Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç 2011b pp. 237-261.

 • Corretger M.: «Cartes entre Vicenç Riera Llorca i Domènec Guansé (1966-1975)» Els Marges 99 (2013ª): 60-89.

 • Corretger M. and Foguet F.: Domènec Guansé. Catalunya a l’exili. Valls: Cossetània 2013b.

 • Corretger M.: «La narrativa de Vicenç Riera i Llorca: literatura i consciència històrica» Caplletra. Revista Internacional de Filologia 57 (2014): 9-33.

 • Corretger M. i Foguet F.: Domènec Guansé. Retrats d’exili. Barcelona: Adesiara 2015.

 • Corretger M.: «Odó Hurtado: compromís literari des de l’exili». In: Montserrat Corretger Pompeu Casanovas Vicent Salvador (eds.). El compromís literari en la modernitat. Del període d’entreguerres al postfranquisme (1920–1980). Tarragona/Melbourne: PURV/RMIT pp. 119-144. DOI: 10.17345/9788484244455.

 • De Riquer B.: «La memòria dividida del 36» La Vanguardia 2016 p. 21 (July 28th).

 • Díez X.: «Imaginaris contraposats. La doble memòria del franquisme i la transició. Ruptures catalanes respecte de la història oficial» Idees. Revista de temes contemporanis 28-29 January/June (2006): 28-47.

 • Domínguez M. Les veus del Pamano. Barcelona: Proa 2015.

 • Ferrer J. i Pujadas J. (cur.) Vicenç Riera Llorca: Cròniques americanes. Articles publicats en les revistes de l’exili. Barcelona: Fundació Pere Coromines 2003.

 • Fontana J. [entrevista] In Aragay Ignasi: «El debat històric. Josep Fontana. Historiador» Ara Dossier pp. 6-7 (August 14) 2016.

 • Fontana J.: La construcció de la identitat. Reflexions sobre el passat i sobre el present. Barcelona: Base 2005.

 • Garcia J. V.: Lluís Ferran de Pol i Mèxic: Literatura i periodisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1998.

 • Genovés M. D: «Vindicació dels botxins per a una política del perdó» Idees. Revista de temes contemporanis 28-29 January/June (2006): 15-27.

 • Guansé D.: «La vida política de Lluís Companys» Santiago de Xile Germanor 451 November (1940): 8-13.

 • Guansé D.: «Com es viu actualment a Barcelona» Santiago de Xile Germanor. Revista dels catalans a Xile 464-465 January/February (1942ª): 11-14.

 • Guansé D.: «A Catalunya. L’esperit de revolta creix sota el fuet del dolor i de la fam entre les humiliacions i la vergonya. Un sol sentiment uneix tots els catalans» Santiago de Xile Germanor. Revista dels catalans a Xile 466-467 March/April (1942b): 16-17.

 • Guansé D.: «La cultura en la Catalunya autònoma» Santiago de Xile Germanor 471 August (1942c): 10-13.

 • Guansé D.: «Els meus contemporanis. Retrats d’escriptors catalans» Santiago de Xile Germanor. Revista dels catalans de Xile 481 September pp. 11-15 1943; 482 October pp. 13-15 36 1943; 484 December pp. 15-18 1943; 486 February 1944.

 • Lowenthal D.: The Past is a Foreign Country Cambridge University Press 1985.

 • Molinero C.: «Memòria i silencis sobre la guerra civil i el franquisme durant la transició». In: Rovira Marta i Vázquez Fèlix (coord.). Polítiques de la memòria. La transició a Catalunya. Barcelona: Pòrtic 2004.

 • Pecourt J.: «Las políticas de la consagración intelectual en España (1960-1992)». In Rius-Ulldemolins Joaquim i Rubio Arostegui Juan Arturo eds. Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural gobernanza territorial e industrias culturales. Universitat de Valencia 2016 pp. 359-374.

 • Ricoeur P.: La Mémoire l'histoire l'oubli Paris: Seuil 2000.

 • Riera V.: «Aspectes de la literatura catalana a Amèrica» Barcelona Serra d’Or 22 (1962): 29-32.

 • Riera V.: «Desarrelats a fora i a dins» [about Desarrelats d’O. Hurtado] Mexico Xaloc 6 (1965): 52.

 • Riera V.: «El problema de l’exiliat català». In Revista de Catalunya September106 [Mexico] (1967): 71-75.

 • Riera V.: Nou obstinats Barcelona: Selecta 1971.

 • Riera V.: «Del dir i del fer. A cada temps la seva literatura» El Poble Català 0 Barcelona January 1977 p. 16.

 • Riera V.: «La literatura catalana a l’exili (Mèxic)» lecture at the Museum of Modern Art in Tarragona December 15 (notes: author of this article) 1981.

 • Rovira M. i Vázquez F. (coord.): Polítiques de la memòria. La transició a Catalunya. Barcelona: Pòrtic 2004.

 • Rovira M.: La Transició franquista. Un exercici d’apropiació de la història. Barcelona: Pòrtic 2014.

 • Rovira A.: L’Estat Català. Xavier Ferré Trill (cur.). Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili 2016.

 • Serra M.: Ciutadania catalana: breviari de cogitacions remarques i orientacions per als catalans. Buenos Aires: Verdaguer 1957 [Barcelona: Lletra Viva. Llibres 1982].

 • Tasis R.: «Unes quantes dones per Odó Hurtado» Mexico Pont Blau 39 gener (1956): 30-32.

 • Traverso E.: Le passé modes d’emploi. Histoire mémoire politique. Paris: La Fabrique 2005; Catalan translation used Els usos del passat. Història memòria política. Universitat de València: 2006.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 177 105 1
PDF Downloads 86 59 1