The Literature of Exile after 1939: A Bridge between Catalan Collective Memory and Identity

Open access

Abstract

The present article reflects on and emphasises the importance of the still-unrecognised work by Catalan writers who bore witness to the exile of 1939 and the preceding historical period of the Second Spanish Republic (1931–1939) and the Civil War (1936–1939). The article explores how these exiled writers and their literary corpora played a fundamental role in recovering Catalan historical collective memory and identity. In particular, it focusses on two writers, Domènec Guansé and Vicenç Riera Llorca, in the light of recent studies of literary history, which have begun this process of re-evaluating the literature of exile, and thereafter relates their work to the theories of Lowenthal, Ricoeur and Traverso regarding the past and memory.

AA.DD: Diccionari dels catalans d’Amèrica. Contribució a un inventari biogràfic, toponímic i temàtic, vol II. Barcelona, Curial Edicions Catalanes/Generalitat de Catalunya, 1992.

AA.DD: Diccionari Biogràfic del Moviment Obrer als Països Catalans. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona & Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.

AA.DD: Identitat local i gestió de la memòria. Barcelona: L’Avenç, 2004.

Aguilar, P.: Políticas de la memoria y memorias de la política. Madrid: Alianza Editorial, 2008.

Bacardí, M. and Foguet, F.: Les raons de l’exili. Valls: Cossetània, 2012.

Bacardí, M. and Foguet, F.: Pere Calders. Fe de vida. Cartes a Rafael Tasis. Barcelona: A Contra Vent, 2013.

Bacardí, M. and Foguet, F.: El revulsiu del catalanisme.Valls: Cossetània, 2015.

Busquets, Ll., Benguerel, X.: La màscara i el mirall. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995

Busquets, Ll., Benguerel X.,/Joan Oliver: Epistolari. Barcelona: Proa, 1999.

Cabré, J. Les veus del Pamano. Barcelona: Proa, 2004.

Campillo, M.: Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994

Campillo, M. and Vilanova, F. (cur.): La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes d’escriptors, intel·lectuals i científics. Barcelona: Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer, 4, 2000, p. 26.

Campillo, M.: «Cèsar-August Jordana. El món de Joan Ferrer». Quaderns: Revista de traducció, 16 (2009): 29-42.

Campillo, M. (ed.): Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç, 2011a.

Campillo, M.: Edition and foreword of Francesc Trabal, Els contracops de l’enyorança. Escrits d’exili. Sabadell: Fundació La Mirada, 2011b.

Camps, J.: L’espantós és el buit, el desert. La correspondència entre Rafael Tasis i Ramon Xuriguera. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010.

Camps, J.: «Entre la crònica i la ficció. El món de l’exili a les novel·les de Vicenç Riera Llorca». In: Campillo, M. (ed.). Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç, 2011, pp. 85-101.

Casacuberta, M. «Els vençuts, de Xavier Benguerel: novel·la, crònica, història». In Maria Campillo (ed.). Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç, 2011, pp. 102-134.

Corretger, M.: Escriptors, periodistes i crítics. El combat per la novel·la. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008.

Corretger, M.: Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011a.

Corretger, M.: «Art i compromís: la narrativa d’exili de Domènec Guansé». In: Maria Campillo (ed.). Llegir l’exili. Barcelona: L’Avenç, 2011b, pp. 237-261.

Corretger, M.: «Cartes entre Vicenç Riera Llorca i Domènec Guansé (1966-1975)», Els Marges, 99 (2013ª):, 60-89.

Corretger, M. and Foguet, F.: Domènec Guansé. Catalunya a l’exili. Valls: Cossetània, 2013b.

Corretger, M.: «La narrativa de Vicenç Riera i Llorca: literatura i consciència històrica», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 57 (2014): 9-33.

Corretger, M. i Foguet, F.: Domènec Guansé. Retrats d’exili. Barcelona: Adesiara, 2015.

Corretger, M.: «Odó Hurtado: compromís literari des de l’exili». In: Montserrat Corretger, Pompeu Casanovas, Vicent Salvador (eds.). El compromís literari en la modernitat. Del període d’entreguerres al postfranquisme (1920–1980). Tarragona/Melbourne: PURV/RMIT, pp. 119-144. DOI: 10.17345/9788484244455.

De Riquer, B.: «La memòria dividida del 36», La Vanguardia, 2016, p. 21, (July 28th).

Díez, X.: «Imaginaris contraposats. La doble memòria del franquisme i la transició. Ruptures catalanes respecte de la història oficial», Idees. Revista de temes contemporanis, 28-29, January/June (2006): 28-47.

Domínguez, M. Les veus del Pamano. Barcelona: Proa, 2015.

Ferrer, J. i Pujadas, J. (cur.) Vicenç Riera Llorca: Cròniques americanes. Articles publicats en les revistes de l’exili. Barcelona: Fundació Pere Coromines, 2003.

Fontana, J. [entrevista] In Aragay, Ignasi: «El debat històric. Josep Fontana. Historiador», Ara, Dossier, pp. 6-7, (August 14), 2016.

Fontana, J.: La construcció de la identitat. Reflexions sobre el passat i sobre el present. Barcelona: Base, 2005.

Garcia, J. V.: Lluís Ferran de Pol i Mèxic: Literatura i periodisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

Genovés, M. D: «Vindicació dels botxins per a una política del perdó», Idees. Revista de temes contemporanis, 28-29, January/June (2006): 15-27.

Guansé, D.: «La vida política de Lluís Companys», Santiago de Xile, Germanor, 451, November, (1940): 8-13.

Guansé, D.: «Com es viu actualment a Barcelona», Santiago de Xile, Germanor. Revista dels catalans a Xile, 464-465, January/February (1942ª): 11-14.

Guansé, D.: «A Catalunya. L’esperit de revolta creix sota el fuet del dolor i de la fam, entre les humiliacions i la vergonya. Un sol sentiment uneix tots els catalans», Santiago de Xile, Germanor. Revista dels catalans a Xile, 466-467, March/April (1942b): 16-17.

Guansé, D.: «La cultura en la Catalunya autònoma», Santiago de Xile, Germanor, 471, August, (1942c): 10-13.

Guansé, D.: «Els meus contemporanis. Retrats d’escriptors catalans», Santiago de Xile, Germanor. Revista dels catalans de Xile, 481, September, pp. 11-15, 1943; 482, October, pp. 13-15, 36, 1943; 484, December, pp. 15-18, 1943; 486, February, 1944.

Lowenthal, D.: The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, 1985.

Molinero, C.: «Memòria i silencis sobre la guerra civil i el franquisme durant la transició». In: Rovira, Marta i Vázquez, Fèlix (coord.). Polítiques de la memòria. La transició a Catalunya. Barcelona: Pòrtic, 2004.

Pecourt, J.: «Las políticas de la consagración intelectual en España (1960-1992)». In Rius-Ulldemolins, Joaquim i Rubio Arostegui, Juan Arturo, eds. Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. Universitat de Valencia, 2016, pp. 359-374.

Ricoeur, P.: La Mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris: Seuil, 2000.

Riera, V.: «Aspectes de la literatura catalana a Amèrica», Barcelona, Serra d’Or, 22 (1962): 29-32.

Riera, V.: «Desarrelats a fora i a dins» [about Desarrelats, d’O. Hurtado], Mexico, Xaloc, 6 (1965): 52.

Riera, V.: «El problema de l’exiliat català». In Revista de Catalunya, September,106 [Mexico], (1967): 71-75.

Riera, V.: Nou obstinats, Barcelona: Selecta, 1971.

Riera, V.: «Del dir i del fer. A cada temps, la seva literatura», El Poble Català, 0, Barcelona, January, 1977, p. 16.

Riera, V.: «La literatura catalana a l’exili (Mèxic)», lecture at the Museum of Modern Art in Tarragona, December 15 (notes: author of this article), 1981.

Rovira, M. i Vázquez, F. (coord.): Polítiques de la memòria. La transició a Catalunya. Barcelona: Pòrtic, 2004.

Rovira, M.: La Transició franquista. Un exercici d’apropiació de la història. Barcelona: Pòrtic, 2014.

Rovira, A.: L’Estat Català. Xavier Ferré Trill (cur.). Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2016.

Serra, M.: Ciutadania catalana: breviari de cogitacions, remarques i orientacions per als catalans. Buenos Aires: Verdaguer, 1957, [Barcelona: Lletra Viva. Llibres, 1982].

Tasis, R.: «Unes quantes dones, per Odó Hurtado», Mexico, Pont Blau, 39, gener (1956): 30-32.

Traverso, E.: Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique. Paris: La Fabrique 2005; Catalan translation used Els usos del passat. Història, memòria, política. Universitat de València: 2006.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 136 136 19
PDF Downloads 64 64 11