’Belarus – a significant chess piece on the chessboard of regional security

Abstract

Belarus is often considered as ‘the last authoritarian state in Europe’ or the ‘last Soviet Republic’. Belarusian policies are not a popular research topic. Over the past years, the country has made headlines mostly as a regime violating human rights. Since the Russian aggression on Ukraine, Belarus has been getting renewed attention. Minsk was the scene of a series of talks that aim at stopping the ongoing war in Ukraine. Western media, scholars and society got a reminder that Eastern Europe was not a conflict-free zone. This article puts military security policy of Belarus into perspective by showing that Belarus ‘per se’ is not a threat for neighboring countries; Belarus dependency towards Russia is huge; thus, Minsk has a small capability to run its own independent security policy; military potential of Belarus is significant in the region, but gap in equipment and training between NATO and Belarus is really more; it is in the interest of Western countries to keep the Lukashenko’s regime in Belarus.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Białorskórski R. (2016) Białoruś–jaka polityka bezpieczeństwa i obrony?, Doctrina Studia Społeczno -Polityczne, nr 13,

 • Bohdan S. (2014) Belarusian Army: Its Capacities and Role in the Region,

 • Bohdan S., Isaev G. (2016) Elements of Neutrality in Belarusian Foreign Policy and National Security Policy,

 • Brążkiewicz D., Śliwa Z., (2010) Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Kwartalnik Bellona no 3 (662), p. 102-111,

 • Carik Y, Sivickij Y. (2016) Belarus’ v kontekste protivostojanija Rossija–NATO,

 • Ciupiński A., Malak K. (2004) Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe,

 • Dyner A.M. (2013), a, Perspektywy i konsekwencje współpracy wojskowej Białorusi i Rosji, Biuletyn PISM no 60(1036),

 • Dyner A.M. (2013), b, Rosyjsko białoruskie ćwiczenia „Zachód 2013” – sojusz przeciwko zewnętrznym wrogom?, Biuletyn PISM no 99 (1075),

 • Dyner A.M. (2017), Znaczenie ćwiczeń „Zachód2017”, Biuletyn PISM no 86(1528),

 • Dyner A.M. (2018) Wyzwania dla białoruskiej polityki bezpieczeństwa, Biuletyn PISM no 11(1584),

 • Gawęda (2017) Siły Operacji Specjalnych Białorusi, Broń i amunicja, no 6, p. 42-49,

 • Kłysniński K. (2013) Skazani na współpracę. Uwarunkowania Litwy i Łotwy z Białorusią,

 • Kłysiński K, Żochowski P. (2016), Koniec mitu bratniej Białorusi? Uwarunkowanie i przejawy rosyjskiego soft power na Białorusi po 2014 roku,

 • Iwańczuk I. (2009), Pozycja geopolityczna Białorusi, in Topolski I. (ed), Białoruś w stosunkach międzynarodowych, Main S.J. (2002,) a, Belarus & Russia Military Cooperation 1991-2002,

 • Main S.J. (2002), b, The Military Doctrine of the Republic of Belarus’,

 • Main S.J. (2003) The Belarusian Armed Forces: A Military-Political Analysis 1991-2003,

 • Malak K. (2003), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi,

 • Mironowicz E. (2011), Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010,

 • Parker S. (2007) The Last Soviet Republic. Alexander Lukashenko’s Belarus,

 • Pazura G. (2010) Siły zbrojne republiki Białoruś,

 • Rácz A. (2016) Friends will be friends. The new military doctrine of Belarus, in Sprūds A., Potjomkina D. (ed) Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond: Rīga Conference Papers 2016, (Riga LIIA), pp. 230- 238,

 • Rezmer W. (2015), Potencjał wojskowy Republiki Białorusi na początku drugiej dekady XXI wieku, in Giętkowski M., Nadolski Ł. (ed) Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku, Tom 1,

 • Sadowski M.P., Wojskowe aspekty funkcjonowania OUBZ, Raport Wojsko Technika Obronność, no 11 2017, p. 48-52,

 • Seniuch (1996) Białoruska polityka bezpieczeństwa,

 • Smyrgała (2017) Deterrence in Russian, Polska Zbrojna no 10, p. 14-20,

 • Stankiewicz W. (2011) Rosyjsko-białoruska współpraca militarna w XXI wieku, Przegląd Strategiczny 2011, no 1, p.113-128,

 • Surdyk (2017) Zapad - 2017 - obawy i faktyczne zagrożenia, Raport Wojsko Technika Obronność no 9, p. 62-79,

 • The Military Balance 2016,

 • Topolski I. (2009), a, Pozycja militarna Białorusi, in Topolski I. (ed), Białoruś w stosunkach międzynarodowych,

 • Topolski I. (2009), b, Stosunki białorusko-rosyjskie, in Topolski I. (ed), Białoruś w stosunkach międzynarodowych,

 • Tymanowski J. (2009), Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa,

 • Wilk A. (2017) Ćwiczenia Zapad-2017 – wojna (na razie) informacyjna, Komentarze OSW no 249,

 • Zarychta S. (2016) Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015,

 • www.belarusdigest.com

 • www.belsat.eu

 • www.belarusfacts.by

 • www.defence24.pl

 • www.mfa.gov.by

 • www.mil.by

 • www.osw.waw.pl

 • www.pism.pl

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search