Med. Dr. Adalbert Wraný (1836–1902) – doctor of medicine, mineral collector and donor to the National Museum in Prague

Abstract

Adalbert Wraný (*1836, †1902) was a doctor of medicine, with his primary specialization in pediatric pathology, and was also one of the founders of microscopic and chemical diagnostics. He was interested in natural sciences, chemistry, botany, paleontology and above all mineralogy. He wrote two books, one on the development of mineralogical research in Bohemia (1896), and the other on the history of industrial chemistry in Bohemia (1902). Wraný also assembled several natural science collections. During his lifetime, he gave to the National Museum large collections of rocks, a collection of cut precious stones and his library. He donated a collection of fossils to the Geological Institute of the Czech University (now Charles University). He was an inspector of the mineralogical collection of the National Museum. After his death, he bequeathed to the National Museum his collection of minerals and the rest of the gemstone collection. He donated paintings to the Prague City Museum, and other property to the Klar Institute of the Blind in Prague. The National Museum’s collection currently contains 4 325 samples of minerals, as well as 21 meteorites and several hundred cut precious stones from Wraný’s collection.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anonym, 1836a: Denkbuch über die Anwesenheit Ihrer K. K. Majestäten Franz des Ersten und Caroline Auguste in Böhmen im Jahre 1833. Mit 81 lithographischen Blättern. Prag. XXII + 213 pp., 81 litogr. listů.

 • Anonym, 1836b: Wýtah z aučtů Českého Museum. – Časopis Českého museum 10, 1, Samostatně stránkovaná příloha, 5, 9.

 • Amerling, K. S. 1875: Ústav idiotů soukromého ženského spolku sv. Anny v Praze. – Časopis lékařův českých 14, Příloha, nestránkováno.

 • Anonym, 1850a: Do pokladnice českého Museum na vydávání dobrých knih českých, příjmím Matice české složili od 1. až do 31. Prosince 1850. – Časopis českého Museum 24, 4: 651.

 • Anonym, 1850b: Do pokladnice českého Museum na vydávání dobrých knih českých, příjmím Matice české složili od 1. října až do 30. listopadu 1850. – Časopis českého Museum 24, 4: 640, 642.

 • Anonym, 1851: Sbírka přírodopisná. – In: Programm cis. král. akademického gymasium v Praze. Vydán na konci roku školního 1851 od prozatímního ředitelstva (Praha), 44–46.

 • Anonym, 1862: Karlovarský sjezd lékařův a přírodozpytcův. – Časopis lékařův českých 1, 18: 238–239.

 • Anonym, 1868a: Zase o jednoho docenta více. – Časopis lékařův českých 7, 23: 163.

 • Anonym, 1868b: Drobnosti. – Časopis lékařův českých 7, 23: 187.

 • Anonym, 1868c: Kritika. Löschner, Teplitz und die benachbarten Curorte vom naturhistorischen, medicinisch geschichtlichen und therapeutischen Standpunkte. – Časopis lékařův českých 20, 23: 218–220.

 • Anonym, 1872: Valné shromáždění společnosti Musea r. 1872. – Časopis Musea království Českého 46: 156.

 • Anonym, 1875: Obchodní nemocnice. – Časopis lékařův českých 14, 1: 8.

 • Anonym, 1876: Zpráva o Museu král. Českého od 1. října do konce prosince 1876. – Časopis Musea království Českého 50, 4: 785.

 • Anonym, 1880a: Dětská nemocnice cís. Františka Josefa. – Časopis lékařův českých 19, 19: 300.

 • Anonym, 1880b: Osmatřicátá zpráva dětské nemocnice císaře Františka Josefa. – Časopis lékařův českých 19, 18: 285.

 • Anonym, 1882: Zpráva o Museu král. Českého od začátku března do konce dubna 1882. – Časopis Musea království Českého 56: 562.

 • Anonym, 1885: Přírodovědecký sbor musea českého. – Vesmír 14, 4 (1884): 47.

 • Anonym, 1888: Zpráva o Museu král. Českého od 1. října 1888 do konce roku 1888. – Časopis Musea království Českého 61, 4: 523.

 • Anonym, 1892: Zpráva o Museu král. Českého od počátku měsíce března 1892 do konce května 1892. – Časopis Musea království Českého 66, 2/3: 391.

 • Anonym, 1893: Mineralogicko-petrografické sbírky musea českého. – Vesmír 22, 7: 82.

 • Anonym, 1894a: Přednesení jednatele ve valném shromáždění Společnosti Musea království Českého dne 20. ledna 1894. – Časopis Musea království Českého 69: 39.

 • Anonym, 1894b: Zpráva o Museu král. Českého od počátku měsíce srpna roku 1893 do konce ledna 1894. – Časopis Musea království Českého 68: 203–204.

 • Anonym, 1895: Zpráva o Museu král. Českého od počátku měsíce srpna až do konce listopadu 1895. – Časopis Musea království Českého 69: 541.

 • Anonym, 1896a: Die Pflege der Mineralogie in Böhmen. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte der Wissenschaften von dr. Ad.Wraný (1. polovina). – Vesmír 25, 4 (1895): 48.

 • Anonym, 1896b: Zpráva o Museu král. Českého od 1. prosince 1895 do konce února 1896. – Časopis Musea království Českého 70: 187.

 • Anonym, 1896c: Monatsversammlung vom 13. Juni 1896. – Sitzungsberichte des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines für Böhmen „Lotos” 44, 6: 203.

 • Anonym, 1896d: Monatsversammlung vom 7. November 1896. – Sitzungsberichte des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines für Böhmen „Lotos” 44: 4.

 • Anonym, 1897a: Mitgliederverzeichnis. IV. Ordentliche Mitglieder. – Lotos. Zeitschrift für die Naturwissenschaften 45, NF 17: 41.

 • Anonym, 1897b: Führer durch die Sammlungen des Museums des Königreiches Böhmen in Prag. – Prag, 168 pp.

 • Anonym, 1897c: Průvodce sbírkami Musea království Českého v Praze. – Praha, 137 pp.

 • Anonym, 1897d: Přírodovědecký sbor musea král. Českého. – Vesmír 26, 10: 119.

 • Anonym, 1897e: Zpráva o Museu král. Českého. Příspěvky v látkách. V období od 1. 1. do 31. 3. 1897. – Časopis Musea království Českého 71: 205.

 • Anonym, 1897f: Zpráva o Museu král. Českého. Příspěvky v látkách. V období od 1. 4. do 31. 5. 1897. – Časopis Musea království Českého 71: 299.

 • Anonym, 1898: Přírodovědecký sbor musea král. českého. – Vesmír 27, 8: 94.

 • Anonym, 1899a: Die Deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 221. – Prag: J. G. Calve Verlag Prag, 492 pp.

 • Anonym, 1899b: Übersicht über die Leistungen der Deutschen Böhmens auf dem Gebiete der Wissenschaft, Kunst und Literatur in den Jahren 1895–1897. – Prag.

 • Anonym, 1899c: Zpráva o Museu král. Českého od 15. září 1898 do 31. ledna 1899. – Časopis Musea království Českého 73: 508.

 • Anonym, 1899d: Z Musea království českého. – Národní listy 39, č. 107 z 18. 4. 1899: 2.

 • Anonym, 1900: Zpráva o Museu král. Českého od 1. října 1899 do 31. května 1900. – Časopis Musea království Českého 74: 286.

 • Anonym, 1901a: Valné shromáždění společnosti Musea království Českého. – Vesmír 30, 12: 134–135.

 • Anonym, 1901b: Zpráva o Museu král. Českého. Příspěvky v látkách. Od 1. dubna do 31. srpna 1900. – Časopis Musea království Českého 75: 99.

 • Anonym, 1901c: Zpráva o Museu král. Českého v období od 1. září 1900 do konce února 1901. Příspěvky v látkách. – Časopis Musea království Českého 75: 295, 299, 302.

 • Anonym, 1901d: Zpráva o Museu král. Českého. V období od 1. 3. 1901 do konce května 1901. Příspěvky v látkách. – Časopis Musea království Českého 75: 394, 399.

 • Anonym, 1901e: Zpráva o Museu král. Českého. Závěť zvěčnělého jednatele Musea c. k. dvorního rady profesora MUDra Bohuslava šlechtice Jiruše. – Časopis Musea království Českého 75: 557–562.

 • Anonym, 1902a: Zprávy osobní. Vojtěch Vraný. – Živa. Časopis přírodnický 12, 8: 253.

 • Anonym, 1902b: Zpráva o Museu král. Českého. Příspěvky v látkách. Od 1. června do 15. září 1901. – Časopis Musea království Českého 76: 575, 578.

 • Anonym, 1902c: Zpráva o Museu král. Českého. Příspěvky v látkách. Od 1. do 31. prosince 1901. – Časopis Musea království Českého 76: 348.

 • Anonym, 1902d: Zdravotní rada dr. Vojtěch Wraný. – Národní listy 42, č. 203 z 25. 7. 1902: 3–4.

 • Anonym, 1902e: Společnost Musea království českého. – Národní listy 42, č. 201 z 23. 7. 1902: 3.

 • Anonym, 1902f: Wraný A.: Geschichte der Chemie und der auf chemischer Grundlage beruhenden Betriebe in Böhmen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Praha 1902. – Vesmír 31, 23: 276.

 • Anonym, 1902g: Wraný A.: Geschichte der Chemie und der auf chemischer Grundlage beruhenden Betriebe in Böhmen. - Živa. Časopis přírodnický 12, 10: 303–304.

 • Anonym, 1903: Královská Česká Společnost Nauk v roce 1902. – Živa. Časopis přírodnický 13, 4: 125.

 • Anonym, 1905: Průvodce sbírkami Musea království Českého v Praze. – Praha, 212 pp.

 • Anonym, 1932: Průvodce sbírkami Národního musea v Praze. I. Sbírky v hlavní budově Národního musea v Praze II., Václavské nám. – Praha, 136 pp.

 • Barvíř J. L., 1894: O soustavné sbírce petrografické v museu království Českého. – Živa. Časopis přírodnický 4, 6: 161–165.

 • Bayer E., 1901: Nová křídová „Cykadea”. – Vesmír 30, 8: 83–84.

 • Bayer E., 1914: Fytopalaeontologické příspěvky ku poznání křídových vrstev peruckých. – Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech 15, 5: 66 pp.

 • Bayer E., 1922: K lichenologickému výzkumu Čech. – Věda přírodní 4, 7-8: 172.

 • Bayer F. (1899): Nová klassifikace obratlovcův (podle H. Gadowa). – Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 8, 2: 90–98.

 • Bayer F., 1905: Katalog českých fossilních obratlovců (Fossilia vertebrata Bohemiae). – Praha: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 102 pp.

 • Becke F., 1898: Bericht des Vorsitzenden Prof. Becke über die Vereinsthätigkeit für das Jahr 1897. – Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften 46: 31–38.

 • Běličová M., 2013: MUDr. Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho odkaz Národnímu muzeu. - Sborník Národního muzea v Praze / Acta Musei Nationalis Pragae, Historia 67, 3-4: 4–12.

 • Bernard A., 1908: Nerosty okolí táborského. - In: Výroční zpráva c. k. vyššího realného gymnasia v král. městě Táboře za rok 1907–1908. Tábor 1908, 35 pp. (s. 27).

 • Biedermann W., 1877: Goethe und das sächsische Erzgebirge. Nebst Überblick der gesteinkundigen und bergmännischen Tätigkeit Goethes. – Stuttgart: 305 pp. (reprint 2014, 316 pp.).

 • Bittnerová M., 2017: Zapomenuté osudy. – Týn nad Vltavou: vyd. Nová forma, 207 pp. (B. Neureutter: p. 74–83)

 • Bohatý M., 2015: Stručná historie sběratelství minerálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 11-12. In: Fišera M. & Bohatý M., Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska, Praha: 264 pp.

 • Boříková J. & Bořík O., 2009: Josef Löschner – humanista a lékař rakouské monarchie. – Fornica, Sokolov: 242 pp.

 • Brdlík J., 1935: Theodor Neureutter, zakladatel české pediatrie. – Časopis lékařů českých 74, 14: 373–379.

 • Brdlík J., 1957: Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval. – Praha: SPN, 160 pp.

 • Čermák K., 1903: Ústavy pro výměnu při musejích. – Československé letopisy musejní 1: 12–15.

 • d’Elvert Ch., 1868: Zur Geschichte der Pflege der Naturwissenschaften in Mähren und Schlesien, insbesondere der Naturkunde dieser Länder, mit Rücksicht auf Böhmen und Oesterreich. – Brünn: 329 pp.

 • Emler J., 1877: Přednešení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 25. května 1877. – Časopis Musea království Českého 51: 296.

 • Emler J., 1879: Přednešení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 25. května 1879. – Časopis Musea království Českého 53: 214.

 • Emler J., 1880: Přednešení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 4. července 1880. – Časopis Musea království Českého 54: 374.

 • Emler J., 1882a: Přednešení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 1. července 1882. – Časopis Musea království Českého 56: 347.

 • Emler J., 1882b: Přednešení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 1. července 1882. – Časopis Musea království Českého 56: 326.

 • Emler J., 1888: Přednešení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 22. ledna 1888. – Časopis Musea království Českého 61: 31.

 • Emler J., 1889: Přednešení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 10. února 1888. – Časopis Musea království Českého 63: 7.

 • Emler J., 1890: Přednesení jednatele ve valném shromáždění společnosti Musea král. Českého dne 16. března 1890. – Časopis Musea království Českého 64: 32.

 • Fáčková J. & Leicmanová E., 1997: Vojtěch Wraný (1836–1902). – MS, archivní pomůcka Archivu Národního muzea v Praze, Inventář pozůstalosti, ANM č. 201, JAF č. 372, časový rozsah 1872–1902.

 • Frič A., 1877: O ještěru Broumovském. – Vesmír 6, 21: 41–42.

 • Frič A., 1878: O předvěké zvířeně obratlovců v Čechách. – Vesmír 7, 6: 66–67.

 • Frič A., 1880: Neue Uebersicht der in der Gaskohle und den Kalksteinen der Permformation in Böhmen vorgefundenen Thierreste. – Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk v Praze. Ročník 1879 / Sitzungsberichte der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahrgang 1879. – Praha, 194.

 • Frič A., 1881a: Průvodce po geologických sbírkách v Museum království Českého v Praze. – Praha, 38 pp.

 • Frič A., 1881b: Führer durch die geologischen Sammlungen im Museum des Königreiches Böhmen. – Prag, 39 pp.

 • Frič A., 1890: Zvířena doby permské. – Vesmír 19, 21: 243–246.

 • Fritsch A., 1878: Ueber einen neuen Saurier aus den Kalksteinen der Permformation (U. Dyas) aus Braunau in Böhmen. – Zprávy o zasedání Královské české společnosti nauk v Praze. Ročník 1877 / Sitzungsberichte der Königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahrgang 1877: 206–208.

 • Fr. Sl-k. (Slavík F.), 1908: Wraný Vojtěch. – In: Ottův slovník naučný 27: 305–306. Praha.

 • Hibsch J. E., 1934: Die Minerale des Böhmischen Mittelgebirges. – Jena: Gustav Fischer Verlag, 196 pp.

 • Hsg. (Hansgirg A.), 1879: Přírodnická výstava v Hradci Králové. – Vesmír 8, 21: 250–251.

 • Jandouš A., 1868: Hmoty léčivé země české. – Časopis lékařův českých 7, 44: 351.

 • Janko J. & Štrbáňová S., 1988: Věda Purkyňovy doby. – Praha: Academia, 292 pp. (pp. 170–171)

 • Jesenský, 1929: Obchodnictvo pražské. – Přírodní lékař, časopis věnovaný přirozenému způsobu života a přírodnímu léčení vůbec 34, 5: 72–73.

 • John A., 1895: Goethe in Teplitz. – Erzgebirgs-Zeitung 16: 170–176.

 • John A., 1896: Das Erzgebirge und die mineralogische Wissenschaft. – Erzgebirgs-Zeitung 17, 10: 217–220.

 • Kolouchová J., 2015: John Alois (1859) 1865 – 1939. Inventář. – MS, Státní okresní archiv Cheb, archivní pomůcka č. 1578, 245 pp. (p. 32 a 242).

 • Kotal Č., 1874: Z procházky po sbírkách přírodnických českého musea. – Vesmír 3: 177–178.

 • Kouřimský J., 1968: Katalog sbírky drahých kamenů Národního muzea v Praze / Catalogue of the Collection of precious stones of the National Museum in Prague. – Národní muzeum, Praha: 159 pp.

 • Kraus A., 1896: Goethe a Čechy. – Praha, 214 pp.

 • Krejčí A., 1898: Vědy přírodopisné. Mineralogie. – In: Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848–1898. – Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 23–29.

 • Krejčí A., 1901: Účastenství Čechů na přírodo-vědecké práci světové. Výtah z památníku, jejž vydala Česká Akademie k jubilejnímu dni císařskému. Mineralogie. – Živa 11, 7: 214–215, 246–249.

 • Kvaček J. & Sklenář J., 2013: Sbírky paleontologického oddělení spojené se jménem Bohuslava šlechtice Jiruše. – Sborník Národního muzea v Praze / Acta Musei Nationalis Prague, Řada / Series A, Historie / Historia 67, 3-4: 39–40.

 • Lambl V. D. – viz V. D. L.

 • Lambl W., 1859: Mikroskopische Untersuchungen der Darm-Excrete. – Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde. – Herausgegeben von der medicinischen Facultät in Prag 61: 1-58 (s. 51–52 + Taf. 1, Fig. 2z – Cercomonas intestinalis).

 • Loos J., 1887: Goethe und das böhmische Erzgebirge. – Erzgebirgs-Zeitung 8: 153–155, 177–180.

 • Löschner J. & Hochberger G., 1863: Amtlicher Bericht über die 37. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsbad im September 1862. – Karlsbad: 326 pp. + 13 (Mitgliederverzeichniss).

 • Lydekker R., 1890: Catalogue of the fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History). – London. Part IV: 205 pp.

 • Maiwald P. V., 1901: Die opizische Periode in der floristischen Erforschung Böhmens. Jahresbericht des öffentlichen Stifts-Obergymnasiums der Benedictiner zu Braunau in Böhmen am Schlusse des Schuljahres 1901. – Braunau, Selbstverlag des Benedictinerstiftes: 102 pp.

 • Maiwald V., 1904: Geschichte der Botanik in Böhmen. Hrsg. mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. – Wien und Leipzig, Carl Fromme Verlag, 297 pp.

 • Matoušek O., 1952: Lékaři doby Purkyňovy. 30. Adalbert Wraný. – Časopis lékařů českých 91, 37: 1079.

 • Matoušek O., 1954: Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy. – Praha: SZN, 216–222.

 • Mika J., 2012: Mezi alembikem a spilkou. Svět sládka a spisovatele Otakara Zachara. – Kladno: Halda, 207 pp.

 • Mohs F., 1836: Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineralreches. Zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen über die Mineralogie von Friedrich Mohs. Erster Theil. Terminologie, Systematik, Nomenklatur, Charakteristik. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 31 Kupfertafeln. – Wien, 524 pp.

 • Mohs F. & Zippe F. X. M., 1839: Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineralreches. Zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen über die Mineralogie von Friedrich Mohs. Zweiter Theil. Physiographie, bearbeitet von Herrn F. X. M. Zippe. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 31 Kupfertafeln. – Wien, 742 pp.

 • Mühlwenzel F., 1851: Ueber den Vortrag der Naturgeschichte am k. k. Gymnasium auf der Kleinseite in Prag. – In: Programm des k. k. Gymnasiums auf der Kleinseite in Prag für das Schuljahr 1851 (Prag), 3–7.

 • Naumann C. F., 1874: Elemente der Mineralogie. Neunte, vermehrte und verbesserte Auflage. – Leipzig: 654 pp.

 • Navrátil M., 1913: Almanach českých lékařů. S podobiznami a 1000 životopisy. Na paměť 50letého jubilea Spolku a Časopisu lékařů českých (Praha): 265–266 (+ podobizna A. Wraného v příloze).

 • Nejdl V., 1896: Z dějin mineralogie v Čechách. Se svolením autorovým v krátký přehled upravil dr. Viktor Nejdl. – Vesmír 25, 8: 89–90; 24: 282–283.

 • Nejdl V., 1897: Z dějin mineralogie v Čechách. – Vesmír 26, 4 (1896), 39–40 (nedokončeno).

 • Neruda J., 1941: Povídky malostranské. Týden v tichém domě a ostatní povídky. – B. V. Hladký, Praha: 126–131.

 • Opiz P. M., 1856: XXXVIII. Jahresbericht über meine Pflanzentauschanstalt. – Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften 6: 17–19.

 • Opiz P. M., 1858: XL. Jahresbericht über meine Pflanzentauschanstalt. – Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften 8: 15–19.

 • Pečírka J., 1852: O přírodopisu na tomto gymnasium. – In: Druhý programm cís. král. akadem. gymasium v Praze. Vydán od Ředitelstva na konci roku školního 1852: 3–12.

 • Petráň J., 1983: Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze do roku 1948. – Univerzita Karlova Praha: 384 pp.

 • Procházka J. S., 1929: Tercierní fauna ve sbírkách Národního musea. – Časopis Národního musea (Praha) 103, část přírodovědná: 32–43; 97–119.

 • Procházka V. J., 1897: Repertorium literatury geologické a mineralogické království Českého, markrabství Moravského a vévodství Slezského od roku 1528 do 1896. Díl I. Seznam auktorů (Praha): 299 pp.

 • Rochleder F., 1851: Ueber eine bituminöse Substanz. - Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 6: 53–55.

 • Slavík A., 1903: Zpráva o Museu království Českého za rok 1902. – Praha: 98 pp.

 • Slavík F., 1902: MUDr. Vojtěch Wraný. – Časopis Musea království Českého 76: 573–575.

 • Slavík F., 1925: August Krejčí †. – Věda přírodní 6, 8: 179–180.

 • Slavík F., 1931: Vývoj mineralogie a petrografie v Čechách. – In: Viniklář L. (red.), Vývoj české přírodovědy. Jubilejní sborník na paměť 60letého trvání Přírodovědeckého klubu v Praze: 171 pp.

 • Slavík F. A., 1869: Stručný dějepis Akademického čtenářského spolku v Praze. – Praha: 42 pp.

 • Slavíková L., 1926: Česká mineralogie, zvláště v Národním museu a musejních časopisech. – Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný 100: 43–58.

 • Šedivý E., 1902: Dr. V. Wraný a jeho „Dějiny chemie v Čechách”. – Časopis českého lékárnictva 21, č. 31: 501–503; č. 32: 515–517; č. 33: 530–534; č. 34: 551–554; č. 35: 567–571.

 • Štamberg S. & Zajíc J. (2008): Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic. – Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 224 pp.

 • Štěpánek O., 1969/70: Stopadesát let zoologie Národního muzea v Praze (1818–1968). – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný 138-139, 1-4: 1–156.

 • Tieftrunk K., 1895: Přednesení jednatele ve valném shromáždění Společnosti Musea království Českého dne 15. prosince 1894. – Časopis Musea království Českého 69: 39–40.

 • Truhlář A., 1893: Přednesení jednatele ve valném shromáždění Společnosti Musea království Českého dne 14. prosince 1892. – Časopis Musea království Českého 67: 31–32.

 • Truhlář A., 1894: Přednesení jednatele ve valném shromáždění Společnosti Musea království Českého dne 20. ledna 1894. – Časopis Musea království Českého 68: 39.

 • Truhlář A., 1896: Přednesení jednatele ve valném shromáždění Společnosti Musea království Českého dne 18. ledna 1896. – Časopis Musea království Českého 69: 48.

 • Tuček K., 1958: Katalog sbírky meteoritů Národního musea v Praze. – Sborník Národního musea v Praze. Acta Musei nationalis Pragae 14, B, 1-2: 29–128.

 • Tuček K., 1966: Nová evidence a rekatalogizace mineralogické sbírky Národního muzea. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný 135, 3: 121–131.

 • Tuček K., 1968: Catalogue of the Collection of Meteorites of the National Museum in Prague. – Praha: 103 pp.

 • Tuček K., 1978: Kapitoly z dějin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná 147, 1-4: 1–142.

 • Tvrzník B. a kol., 1969: Mineralogicko geologická bibliografie Českých zemí od roku 1897 do r. 1918. – Ústřední ústav geologický Praha: 244 pp.

 • Urban M., 1896: Goethe, Eger und das Egerland. – In: Egerer Jahrbuch. Kalender für das Egerland und seine Freunde (Eger), 26.

 • V. D. L. (Lambl V. D.), 1854: O přírodopisu vůbec a v naší literatuře zvláště. – Časopis Českého Museum 28: 468–480, 614–633.

 • Velebil D., 2013: Příspěvek Bohuslava Jiruše do mineralogické podsbírky a podsbírky meteoritů Národního muzea. – Sborník Národního muzea v Praze / Acta Musei Nationalis Pragae (Praha), Historia 67, 3-4: 35–38.

 • Vrba K., 1914: Sbírka meteoritů v Museu království Českého v Praze koncem r. 1913. – Praha: 21 pp.

 • Wagner E., 1909: Die Geschichte der Klarischen Blindenanstalt in Prag. Mit Porträts u. Abb. – Prag: 166 pp.

 • Weber O., 1926: Die Geschichte des Kleiseitner Gymnasiums. – Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 64: 8–20.

 • Werneburg R. & Steyer J. S., 2002: Redescription of the type species Cheliderpeton vranyi Fritsch 1877 (Amphibia, Temnospondyli) from the Lower Permian of Czech Republic (Bohemia). – Paläeontologische Zeitschrift (Stuttgart) 76,1: 149–162.

 • Wraný A., 1864: Anilin und Anilinfarben in toxicologischer und medizinal-polizeilicher Beziehung. Besprochen von Dr. Adalbert Wraný, Assistenten am zoochem. Laboratorium in Prag. – Prager medizinische Wochenschrift. Organ des Vereines praktischer Ärzte, Nr. 28: 225–226.

 • Wraný A., 1865: Prof. Löschner: Die Mineralquellen von Königswart, vom physikalisch-chemischen und medicinisch-therapeutischen Standpunkte. 106 S. Prag Dominicus. Besprochen von Dr. Wraný. – Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde, herausgegeben von der medicinischen Facultät in Prag 22, 3 (87), Literarischer Anzeiger 18–22.

 • Wraný A., 1867a: Mittheilungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute zu Prag. – Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde herausgegeben von der medicinischen Fakultät in Prag 24, 1 (93): 67–88.

 • Wraný A., 1867b: Sectionsergebnisse an der Prager pathologisch-anatomischen Anstalt vom 1. Januar bis letzten Juli 1866. Von Dr. A. Wraný. – Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde herausgegeben von der medicinischen Fakultät in Prag 24, 2 (94): 1–13.

 • Wraný A., 1867c: Sectionsergebnisse an der Prager pathologisch-anatomischen Anstalt vom 1. Januar bis letzten Juli 1866. Von Dr. A. Wraný. – Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde herausgegeben von der medicinischen Fakultät in Prag 24, 3 (95): 1–29.

 • Wraný A., 1867d: Die Teplitz-Schönauer Thermen in physicalischer und chemischer Beziehung. – In: Beiträge zur Balneologie. Aus den Curorten Böhmens herausgegeben unter der Redadaction des Dr. Löschner. II. Bd. Teplitz und die benachbarten Curorte. Prag & Carlsbad. H. Dominicus: 73–119.

 • Wraný A., 1867e: Chemische Analyse der Josefsquelle zu Tetschen-Bodenbach. – In: Beiträge zur Balneologie. Aus den Curorten Böhmens herausgegeben unter der Redaction des Dr. Löschner. II. Bd. Teplitz und die benachbarten Curorte, Prag & Carlsbad. H. Dominicus: 120–128.

 • Wraný A., 1896: Die Pflege der Mineralogie in Böhmen. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte der Wisenschaften. – Prag: Verlag von H. Dominicus (Th. Gruss), 421 pp.

 • Wraný A., 1900a: Die Teplitz-Schönauer Thermen in physicalischer und chemischer Beziehung. – In: Reuss A. E., Die Geologie des Böhmischen Mittelgebirges, Adolf Becker, Teplitz: 73–119.

 • Wraný A., 1900b: Chemische Analyse der Josefsquelle zu Tetschen-Bodenbach. – In: Reuss A. E., Die Geologie des Böhmischen Mittelgebirges, Adolf Becker, Teplitz: 120–128.

 • Wraný A., 1902: Geschichte der Chemie und der auf chemischer Grundlage beruhenden Bertriebe in Böhmen bis zur Mitte des 19. Jhts. – Verlag von R. Řivnáč (Prag): 397 pp.

 • Wrany A. & Neureutter T., 1872: II. Casuistische Mittheilungen aus dem Franz Josef-Kinderspitale. – Österreichisches Jahrbuch für Pädiatrik (Braumüller Prag), Bd. 1, 2.

 • Wülfing E. A., 1897: Die Meteoriten in Sammlungen und ihre Literatur, nebst Versuch den Tauschwert der Meteoriten zu bestimmen. – Tübingen: 460 pp.

 • Zachar O., 1902: Hlídka literární. Dr. Adalb. Wraný, Geschichte der Chemie und der auf chemischer Grundlage beruhenden Betriebe in Böhmen bis zur Mitte des 19. Jhts., Prag 1902, VII + 397 pp. – Časopis Musea království Českého 75: 550–551. [Referát o knize.]

 • Klar Alois: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Klar

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search