Book Review

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Antoszak P. (2016). Transformacja gospodarcza w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki.

  • Barro R.J. and McCleary R.M. (2006). Religion and Economy. Journal of Economic Perspectives. Spring.

  • Hunter R.J. and Ryan L.V. (1998). From Autarchy to Market: Polish Economics and Politics 1945–95. Greenwood Publishing Group.

  • Jasiecki K. (2013). Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Polska Akademia Nauk Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii.

  • Maszczyk P. (2015). Ewolucja kapitalizmu w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy41.

  • Miszewski M. (2012). Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

  • Myant M. and Cox T. (2008). Reinventing Poland: Economic and Political Transformation and Evolving National Identity. Routledge.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 38 38 0
PDF Downloads 24 24 1