Simion Bărnuţiu – Pioneer in the development of the law sciences and of the legal education in Romania

Open access

Abstract

The author analyses in this paper S. Bărnuţiu’s contribution to the establishment of the legal education and to the development of the sciences of the Law in the Romanian area during the mid-19th century. Adept of the natural law philosophy, ardent promotor of human and people’s rights, Bărnuţiu remains a personality of reference in the Romanians’ history not only for being the political leader and ideologist of the Transylvanian 1848 Revolution, but also for establishing the legal education at the University of Iasi by inspiring himself from the curriculum of the profile schools of law from the Western Europe. Having a unitary conception on the law and on the history of law, considering the law from a systemic perspective, Bărnuţiu contributed into the edification of a modern, constitutional, and democratic State in the united Romanian Principalities.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bariţiu George „Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă” vol. III Sibiu 1891.

 • 2. Bărnuţiu Simion „Dreptulu publicu alu Românilor Iaşi 1867.

 • 3. Bărnuţiu Simion „Dreptulu naturale publicu” Iaşi 1879.

 • 4. Bărnuţiu Simion „Dreptulu naturale privatu” Iaşi 1868.

 • 5. Bărnuţiu Simion „Pedagogia” Iaşi. 1870.

 • 6. Bărnuţiu Simion „Psiholologia empirică şi Logica” Iaşi l871.

 • 7. Bogdan-Duică G. “Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu” Bucureşti: Cultura Naţională 1924.

 • 8. Chindriş Ioan „Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi integrare europeană” Cluj-Napoca: Imprimeria „Ardealul” Cluj 1998.

 • 9. Goldiş Vasile „Simion Bărnuţiu” în „Scrieri social-politice şi literare” ediţie îngrijită de Mircea Popa şi Gheorghe Şora Timişoare: Editura Facla l976 pp. 258-260.

 • 10. Iorga Nicolae „Simion Bărnuţ” în „Oameni cari au fost” Bucureşti: Editura pentru Literarură 1967 pp.197-199. 1911.

 • 11. Pandrea Petre „Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu” Bucureşti: România Press 2007.

 • 12. Pantazi Radu „Simion Bărnuţiu” în „Istoria filosofiei româneşti” ediţia a II-a vol. I Editura Academiei R.S.R. 1985 pp. 340 – 363.

 • 13. Pantazi Radu „Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea” Bucureşti: Editura Ştiinţifică 1967.

 • 14. Plămădeală Antonie „Simion Bărnuţiu în epocă şi în vecii vecilor” în „Dascăli de cuget şi simţire românească” Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române 1981 pp. 317-320.

 • 15. Roşca D.D. „Europeanul Bărnuţiu” în „Oameni şi climate” Cluj 1971 pp. 73-101.

Search
Journal information
Target audience: experts in the field of Romanian Law
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 228 52 2
PDF Downloads 100 40 0