Assessing the Change in Cover of Non-Indigenous Dwarf-Pine Using Aerial Photographs, a Case Study from the Hrubý Jeseník Mts., the Sudetes

Václav Treml 1 , Jan Wild, Tomáš Chuman 1  and Markéta Potůčková 3
 • 1 Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University, Prague
 • 2 Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
 • 3 Department of Applied Geoinformatics and Cartography, Faculty of Science, Charles University in Prague
 • 4 Department of Applied Geoinformatics and Spatial Planning, Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences, Prague

Assessing the Change in Cover of Non-Indigenous Dwarf-Pine Using Aerial Photographs, a Case Study from the Hrubý Jeseník Mts., the Sudetes

In addition to ongoing climate change, alpine ecosystems are also threatened by the expansion of non-indigenous species. Expansion of dwarf pine (Pinus mugo Turra) in the Hrubý Jeseník Mts. is an excellent example of the interactions between a planted alpine shrub and alpine ecosystems dominated by grassland species. Based on a comparison of aerial photographs taken in two different periods (1971/73 and 2003) we analyzed spatial changes in the dwarf pine cover. We focused on an evaluation of the current proportion of dwarf pine stands above the upper forest limit, as well as on the effects of stand texture and environmental variables on dwarf pine expansion over this 30 year period. During this time, dwarf pine stands increased their extent by 63%. Small forest-free areas above the upper forest limit in the northern part of the Hrubý Jeseník ridge are currently covered by dwarf pine on more than 30% of their surface. Expansion of dwarf pine was fastest in open, fine-grained stands, often situated in lower altitudes and on north- to east-facing slopes. The dwarf pine expansion was more intense than predicted by simple model of vegetative growth, especially within open stands with short polycormon margins in low altitudes. This might be explained by more intensive growth in less extreme environment and/or by higher generative reproduction on these sites. Finally, we suggest that expanding dwarf pine shrubs and recessing grassland patches negatively affects the abundance of heliophilous alpine plants and insects. We believe that the results of this study could be relevant to ongoing discussions on the management of summit forest-free areas in the Hrubý Jeseník Mts.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Beven, K. J., Kirkby, M. J. (1979). A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. Hydrological Sciences Bulletin, 24:43-69.

 • Bureš, L., Burešová, Z. (1989). Geobotanická expertíza k provádění experimentální likvidace kleče v SPR Malá kotlina. Manuskript, Správa CHKO Jeseníky, KSPPOP Ostrava.

 • Businský, R. (1998). Agregát Pinus mugo v bývalém Československu: taxonomie, rozšíření, hybridní populace a ohrožení. Zprávy České Botanické Společnosti, 33: 29-52.

 • Cairns, D. (2001). Patterns of winter desiccation in krummholz forms of Abies lasiocarpa at treeline sites in Glacier national park, Montana, USA. Geografiska Annaler, 83A: 157-168.

 • Chevan, A., Sutherland, M. (1991). Hierarchical partitioning. American Statistician, 45: 90-96.

 • Congalton, R. G., Green, K. (1999). Assessing the accuracy of remotely sensed data. Principles and Practices. Lewis Publ., Boca Raton, Florida.

 • Definiens (2006). Definiens Professional 5 user guide. Definiens AG, Munich.

 • Dullinger, S., Dirnböck, T. & Grabherr, G. (2003). Patterns of shrub invasion into high mountain grasslands of the northern calcareous Alps, Austria. Arctic, Alpine and Antarctic Research, 35: 434-441.

 • Halounová, L. (2004). The automatic classification of b&w photos. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 34, Part 30.

 • Hamerník, J., Musil, I. (2007). The Pinus mugo complex - its structuring and general overview of the used nomenclature. Journal of Forest Science, 53: 253-266.

 • Hošek, E. (1964). Zalesňování horských holí na Králickém Sněžníku a Keprníku kolem r. 1900. Časopis Slezského Muzea (C), 3: 65-73.

 • Hošek, E. (1973). Vývoj dosavadního hospodaření v nejvyšších polohách Jeseníků a jeho vliv na horní hranici lesa. Campanula, 4: 69-81.

 • Jeník, J. (1961). Alpínská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Academia, Praha.

 • Jeník, J., Lokvenc, T. (1962). Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge. Rozpr. Čs. Akad. věd, Praha, ser. Math. - natur., 72/1: 1-65.

 • Kuras, T. (2007). Vliv kleče na entomofaunu. In: Hošek, J. (Ed.): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Závěrečná zpráva z projektu VaV SM/6/70/05. Ministerstvo životního prostředí, Praha

 • Kuras, T., Helová, S. (2002). Relict occurrence of the leaf-roller Sparganothis rubicundana in Central Europe (Lepidoptera, Tortricidae). Časopis Slezského Muzea Opava (A), 51: 199-204.

 • Kuras, T., Beneš, J. & Konvička, M. (2001). Behaviour and within-habitat distribution of adult Erebia sudetica sudetica, endemic of the Hruby Jesenik Mts., Czech Republic (Nymphalidae, Satyrinae). Nota Lepidopterologica, 24: 69-83.

 • Kyncl, T. (2006). Hodnocení růstové rychlosti klečových porostů. In: Hošek, J. (Ed.): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva z projektu VaV SM/6/70/05. Ministerstvo životního prostředí, Praha.

 • McCune, B., Keon, D. (2002). Equations for potential annual direct incident radiation and heat load. Journal of Vegetation Science, 13: 603-606.

 • Novák, J., Petr, L. & Treml, V. (2010). Late-Holocene human-induced changes to the extent of alpine areas in the East Sudetes, Central Europe. The Holocene, 20: 895-905.

 • Sokol, F. (1965). Vliv přírodního prostředí a lidské činnosti na vznik svahových sesuvů a dosavadní zkušenosti sjejich rekultivací v Hrubém Jeseníku. Disertační práce MZLU Brno.

 • Souček, J., Lokvenc, T., Vacek, S. & Štursa, J. (2001). Site and stand conditions of dwarf pine stands. Opera Corcontica, 38: 43-61.

 • Soukupová, L., Frantík, T. & Jeník, J. (2001). Grasslands versus krummholz in arctic-alpine tundra of the Giant Mountains. Opera Corcontica, 38: 63-76.

 • Štursa, J. (1966). Pinus mugo ssp. Pumilio (Haenke) Franco ve východních Krkonoších. Opera Corcontica, 7-8: 157-178.

 • Tranquillini, W. (1979). Physiological ecology of the alpine timberline. Tree existence at high altitudes with special reference to the European Alps. Ecological studies, 31: 131 pp.

 • Treml, V., Banaš, M. (2000). Alpine timberline in the High Sudetes. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 15: 83-99.

 • Treml, V., Šenfelder, M. (2007). Generativní šíření borovice kleče na příkladu vybraných lokalit Hrubého Jeseníku (Keprník, Větrná louka). In: Hošek, J. (Ed.): Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve Východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. Zpráva z projektu VaV SM/6/70/05. Ministerstvo životního prostředí, Praha.

 • Wild, J. (2006). Krummholz and grassland in the summit plateaux of the Krkonoše Mountains: their interactions and long-term dynamics. Disertační práce, Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Praha.

 • Wild, J., Wildová, R. (2002). Interactions between dwarf pine shrubs and grassland vegetation under different management. Opera Corcontica, 39: 17-34.

 • Wild, J., Winkler, E. (2008). Krummholz and grassland coexistence above the forest-line in the Krkonoše Mountains: Grid-based model of shrub dynamics. Ecological Modelling, 213: 293-307.

 • Zeidler, M., Banaš, M. & Ženatá, M. (2009). Ecological conditions and the distribution of alpine juniper (Juniperus communis subsp. alpina) in the Hrubý Jeseník Mts. Biológia, 64: 687-693.

 • Zeidler, M., Banaš, M. Duchoslav, M. & Lešková, M. (2010). Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda, 29: 37-50.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search