Vascular Plant Biodiversity of Floodplain Forest in Morava and Dyje Rivers Confluence (Forest District Soutok), Czech Republic

Petr Maděra 1 , Radomír Řepka 1 , Tomáš Koutecký 1  and Jan Šebesta 1
 • 1 Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, 613 00, Brno

Abstract

This paper presents an evaluation of full-area floristic investigation of floodplain forests in Soutok forest district (Židlochovice Forest State Enterprise) based on an individual forest stand inventory. The study area encompasses 5103 ha of forests, where 1186 segments were inventoried, and 71 223 single records about presence of vascular plant species were done. We found 761 taxa (species, subspecies and hybrids), out of which 655 were herbs, 106 woody plants, 156 were endangered species and 177 adventive species. The average area of a segment was 4.3 ha. The mean number of species per segment was 64.42 in a range of 4–180.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amanda, L., Uowolo A.L., Binkley D., Adair E.C. (2005). Plant diversity in riparian forests in northwest Colorado: Effects of time and river regulation. Forest Ecology and Management 218: 107–114.

 • Brewer, J.S. (2010). A Potential Conflict between Preserving Regional Plant Diversity and Biotic Resistance to an Invasive Grass, Microstegium vimineum. Natural Areas Journal, 30 (3): 279–293.

 • Chmura, D., Sierka, E. (2006). Relation between invasive plant and species richness of forest floor vegetation: A study of Impatiens parviflora DC. Polish Journal of Ecology, 54 (3): 417–428.

 • Chytrý, M. (ed.) (2013). Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 552 p.

 • Chytrý, M., Pyšek, P., Tichý, L., Knollová, I., Danihelka, J. (2005). Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77: 339–354.

 • Comín, F.A., Menéndez, M., Pedrocchi, C., Moreno, S., Sorando, R., Cabezas, A., García, M., Rosas, V., Moreno, D., González, E., Gallardo, B., Herrera, J.A., Ciancarelli, C. (2005). Wetland restoration: integrating scientific-technical, economic, and social perspectives. Ecological Restoration 23(3):182–186.

 • Danihelka, J., Grulich, V., Šumberová, K., Řepka, R., Husák, Š. et Čáp, J. (1995). O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. Zprávy České Botanické Společnosti, 30 (Suppl.): 29–102.

 • Danihelka, J., Šumberová, K. (2004). O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II. Příroda, 21: 117–192, Praha.

 • De Ferrari, C. M., Naiman, R. J. (1994). A multi-scale assessment of the occurrence of exotic plants on the Olympic Peninsula, Washington. Journal of Vegetation Science 5: 247–258.

 • Deiller, A.F., Walter, J.M.N., Trémoliéres, M. (2001). Effect of flood interruption on species richness, diversity and floristic composition of woody regeneration in the upper Rhine alluvial hardwood forest. Regulated Rivers: Research & Management, 17: 393–405.

 • Dufour, S., Piégay, H. (2009). From the myth of a lost paradise to targeted river restoration: forget natural references and focus on human benefits. River Research and Applications 25 (5): 568–581.

 • Dynesius, M., Nilsson, C. (1994). Fragmentation and flow regulation of river systems in the northern third of the world. Science 266: 753–761.

 • Ernoult, A., Tremauville, Y., Cellier, D., Margerie, P., Langlois, E., Alard, D. (2006). Potential landscape drivers of biodiversity components in a flood plain: Past or present patterns? Biological Conservation, 127: 1–17.

 • Goebel, P.CH., Pregitzer, K.S., Palik, B.J. (2006). Landscape hierarchies influence riparian ground-flora communities in Wisconsin, USA. Forest Ecology and Management 230: 43–54

 • González, E., González-Sanchis, M., Cabezas, A., Comín, F.A., Muller, E. (2010). Recent Changes in the Riparian Forest of a Large Regulated Mediterranean River: Implications for Management. Environmental Management 45: 669–681.

 • Grulich, V., Chobot, K. (eds.) (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

 • Hanula, J.L., Horn, S. (2011). Removing an exotic shrub from riparian forests increases butterfly abundance and diversity. Forest Ecology and Management 262: 674–680.

 • Harris, M.B., Tomas, W., Mourao, G., Da Silva, C.J., Guimaraes, E., Sonoda, F., Fachim, E. (2005). Safeguarding the Patanal wetlands: threats and conservation initiatives. Conservation Biology 19: 714–720.

 • Hood, G.W., Naiman, R.J. (2000). Vulnerability of riparian zones to invasion by exotic vascular plant species. Plant Ecology, 148: 105–114.

 • Horák, J. (1961). Jihomoravské lužní lesy (typologická studie). Thesis, VŠZ, Brno, 266 pp.

 • Hrib, M. (2004). Z historie lesního hospodářství. In. Hrib M., Kordiovský E. (eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě (pp. 209–226). Moraviapress, Břeclav.

 • Hrib, M., Kordiovský, E. (eds.) (2004). Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 p.

 • Jakubec, B. (1981). Vodohospodářské úpravy na jižní Moravě. Lesnická práce, 5: 204–212.

 • Janík, D., Adam, D., Vrška, T., Hort, L., Unar, P., Král, K., Šamonil, P., Horal, D. (2008). Tree layer dynamics of the Cahnov-Soutok near-natural floodplain forest after 33 years (1973-2006). European Journal of Forest Research, 127 (4): 337–345.

 • Janík, D., Adam, D., Vrška, T., Hort, L., Unar, P., Král, K., Šamonil, P., Horal, D. (2011). Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. European Journal of Forest Research, 130: 197–208.

 • Janík, D., Adam, D., Hort, L., Král, K., Šamonil, P., Unar, P., Vrška, T. (2016). Patterns of Fraxinus angustifolia in an alluvial old-growth forest after declines in flooding events. European Journal of Forest Research, 135: 215–228.

 • Klimo, E., Hager, H. (2000). The floodplain forests in Europe. EFI, Leiden, Boston, Köln, Brill, 215 p.

 • Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I., Kulhavý, J. /eds./ (2008). Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy, 623 p.

 • Košir, P., Čarni, A., Marinšek, A., Šilc, U. (2013). Floodplain forest communities along the Mura River (NE Slovenia). Acta Botanica Croatia, 72, 1: 71–95.

 • Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J., Kaplan, Z., Kirschner, J., Štěpánek, J. (2002). Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 928 p.

 • Laštůvka, Z., Barták, M., Bezděk, J., Bílý, S., Čelechovský, A., Dolný, A., Hula, V., Chládek, F., Ježek, J., Kment, P., Malenovský, I., Řezníčková, P., Říha, M., Skuhravá, M., Stejskal, R., Šefrová, H., Tkoč, M., Trnka, F., Vašátko, J. (2016). Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Mendel University, Brno, 260 p.

 • Libus, J., Mauer, O., Vavříček, D. (2010). Soil preparation by ploughing in the floodplain forest and its influence on vegetation and primary soil characteristics. Journal of Forest Science, 56 (4): 183–194.

 • Lyon, J., Sagers, C.L. (1998). Structure of herbaceous plant assemblages in a forested riparian landscape. Plant Ecology 138: 1–16.

 • Nožička, J. (1956): Z minulosti jihomoravských luhů (Předběžná studie). Práce výzkumných ústavů lesnických ČSR, sv.10: 169–199.

 • Maarel, van der, E. (1975). Man-made natural ecosystems in environmental management and planning. In: Dobben van W.H., Lowe-McConell R.H. (eds.): Unifying concepts in ecology (pp. 263–274). The Hague, Dr W. Junk B. V. Publishers.

 • Machar, I., Čermák, P., Pechanec, V. (2018). Ungulate Browsing Limits Bird Diversity of the Central European Hardwood Floodplain Forests. Forests, 9: 373; doi:10.3390/f9070373.

 • Maděra, P. (2001a). Response of floodplain forest communities herb layer to changes in the water regime. Biológia, 56: 63–72, Bratislava.

 • Maděra, P. (2001b). Effect of water regime changes on the diversity of plant communities in floodplain forests. Ekológia, 20 (Supplement 1): 116–129, (Bratislava).

 • Maděra, P. et al. (2007). 100 nejzajímavějších stromů Biosférické rezervace Dolní Morava. BR Dolní Morava, 120 p.

 • Maděra, P., Vahalík, P., Řepka, R., Mikita, T. (2010). Odraz změn vodního režimu lužních lesů LZ Židlochovice v lesnické typologii (Atlas změn skupin typů geobiocénů v letech 1964 a 2001). Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy, 20 p. + 8 maps 1:20 000.

 • Maděra, P., Šebesta, J., Řepka, R., Klimánek, M. (2011). Vascular plants distribution as a tool for adaptive forest management of floodplain forests in the Dyje river basin. Journal of Landscape Ecology, 4, 2: 18–34.

 • Maděra, P., Řepka, R., Šebesta, J., Koutecký, T., Klimánek, M. (2013). Vascular plant biodiversity of floodplain forest geobiocoenosis in Lower Morava river basin (forest district Tvrdonice), Czech Republic. Journal of Landscape Ecology, 6, 2: 34–64.

 • Magee, T.K., Ringold, P.L., Bollman, M.A. (2008). Alien species importance in native vegetation along wadeable streams, John Day River basin, Oregon, USA. Plant Ecology 195: 287–307.

 • McLane, C.R., Battaglia, L.L., Gibson, D.J., Groninger, J.W. (2012). Succession of Exotic and Native Species Assemblages within Restored Floodplain Forests: A Test of the Parallel Dynamics Hypothesis. Restoration Ecology 20 (2): 202–210.

 • Meixler, M.S., Bain, M.B. (2010). Landscape scale assessment of stream channel and riparian habitat restoration needs. Landscape Ecological Engineering 6: 235–245.

 • Miklín, J., Čížek, L. (2014). Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, 22: 35–41.

 • Miklín, J, Sebek, P, Hauck, D, Konvicka, O, Cizek, L. (2018). Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions, 24: 208–218.

 • Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O., Cizek, L. (2017). Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 13, 291–299.

 • Mölder, A., Schneider, E. (2011). On the beautiful diverse Danube? Danubian floodplain forest vegetation and flora under the influence of river eutrophication. River Research and Applications, 27: 881–894.

 • Naiman, R.J., Decamps, H., Pollock, M. (1993). The role of riparian corridors in maintaining regional biodiversity. Ecological Applications, 3: 209–212.

 • Naiman, R. J., Decamps, H. (1997). The ecology of interfaces: Riparian zones. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, 28: 621–658.

 • Naiman, R. J., Decamps, H., MC Clain, M.E. (2005). Riparia: Ecology, Conservation, and Management of Streamside Communities. Elsevier Academic Press, New York.

 • Ollero, A. (2010). Channel changes and floodplain management in the meandering middle Ebro River, Spain. Geomorphology 117: 247–260.

 • Opluštil, L., Čupa, P. (2012). Owls of the Lower Morava Biosphere Reserve. Biosférická rezervace Dolní Morava, 26 p.

 • Paal, J., Rannik, R., Jeletsky, E.M., Prieditis, N. (2007). Floodplain forests in Estonia: Typological diversity and growth conditions. Folia Geobotanica 42: 383–400.

 • Penka, M., Vyskot, M., Klimo, E., Vašíček, F. (1991). Floodplain forest ecosystem 2. Academia, Praha, 632 p.

 • Petrášová, M., Jarolímek, I., Medvecká, J. (2013). Neophytes in Pannonian hardwood floodplain forests – History, present situation and trends. Forest Ecology and Management 308: 31–39.

 • Planty-Tabacchi, A., Tabacchi, E., Naiman, R. J., De Ferrari, C. M., Decamps, H. (1996).

 • Invasibility of species-rich communities in riparian zones. Conservation Biology, 10: 598–607.

 • Poff, N.L., Allan, J.D., Bain, M.B., Karr, J.R., Prestegaard, K.L., Richter, B.D., Sparks, R.E., Stromberg, J.C. (1997). The natural flow regime. A paradigm for river conservation and restoration. Bioscience 47: 769–784.

 • Pott, A., Oliveira, A.K.M., Damasceno-Junior, G.A., Silva, J.S.V. (2011). Plant diversity of the Pantanal wetland. Brazilian Journal of Biology, 71, 1 (suppl.): 265–273.

 • Pyle, L. L. (1995). Effects of disturbance on herbaceous exotic plant species on the floodplain of the Potomac River. American Midland Naturalist, 134: 244–253.

 • Pyšek, P., Prach, K. (1993): Plant invasions and the role of riparian habitats: a comparison of four species alien to central Europe. Journal of Biology, 20: 413–420.

 • Pyšek, P., Prach, K. (1994): How Important are Rivers for Supporting Plant Invasions? In. L. C. de Waal, L. E. Child, P. M. Wade and J. H. Brock (Eds.): Ecology and Management of Invasive Riverside Plants (pp. 19–26). John Wiley & Sons Ltd.

 • Pyšek, P., Danihelka, J., Sádlo, J., Chrtek, J. Jr., Chytrý, M., Jarošík, V., Kaplan, Z., Krahulec, F., Moravcová, L., Pergl, J., Štajerová, K., Tichý, L. (2012a). Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84: 155–255.

 • Pyšek, P., Chytrý, M., Pergl, J., Sádlo, J., Wild, J. (2012b). Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia 84: 575–629.

 • Richardson, D., Holmes, P.M., Elser, K.J., Galatowitsch, S.M., Stromberg, J.C., Kirkman, S.P., Pyšek, P., Hobbs, R.J. (2007). Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions, and restoration prospects. Diversity and Distributions, 13: 126–139.

 • Řepka, R., Maděra, P. (2009a). Rozšíření adventivních druhů v nížinných luzích jižní Moravy – případ hvězdnice kopinaté (Aster lanceolatus). In. Měkotová, J. (ed.): Říční krajina 6 (pp. 100–106). Sborník příspěvků z konference 21. října 2009, Olomouc.

 • Řepka, R., Maděra, P. (2009b). Diverzita vyšších cévnatých rostlin lužního lesa ve vztahu k jeho věku. Zprávy České Botanické Společnosti, 44, Materiály 24: 101–110.

 • Řepka, R., Šebesta, J., Maděra, P., Koutecký, T., Klimánek, M. (2013). Druhová bohatost cévnatých rostlin lužních lesů dolního Podyjí. Mendel University, Brno, 124 p.

 • Řepka, R., Šebesta, J., Maděra, P., Vahalík, P. (2015). Comparison of the floodplain forest floristic composition of two riparian corridors: species richness, alien species and the effect of water regime changes. Biologia, 70 (2): 208–217.

 • Saccone, P., Brun, J.J., Michalet, R. (2010). Challenging growth-survival trade-off: A key for Acer negundo invasion in European floodplains? Canadian Journal of Forest Research, 40, 10: 1879–1886.

 • Santos, M.J. (2010). Encroachment of upland Mediterranean plant species in riparian ecosystems of southern Portugal. Biodiversity and Conservation, 19:2667–2684.

 • Schnitzler, A. (1994). Conservation of biodiversity in alluvial hardwood forests of the temperate zone. The example of Rhine valley. Forest ecology and management, 68: 385–398.

 • Schnitzler, A. (1997). River dynamics as a forest process: interaction between fluvial systems and alluvial forests in large European river plains. The botanical review, 63, 1: 40–64.

 • Schnitzler, A., Hale, B.W., Alsum, E.M. (2007). Examining native and exotic species diversity in European riparian forests. Biological Conservation, 138: 146–156.

 • Shafroth, P.B, Stromberg, J.C, Patten, D.T (2002). Riparian vegetation response to altered disturbance and stress regimes. Ecological Applications 12(1):107–123.

 • Stohlgren, T. J., Bull, K. A., Otsuki, Y., Villa, C. A., Lee, M. (1998): Riparian zones are havens for exotic plant species in the central grasslands. Plant Ecology, 138: 113–125.

 • Stokes, K., Ward, K., Colloff, M. (2010). Alterations in flood frequency increase exotic and native species richness of understorey vegetation in a temperate floodplain eucalypt forest. Plant Ecology, 211: 219–233.

 • Suchomel, J., Lusk, S., Macháček, P., Šebela, M. (2017). Červená kniha ohrožených druhů obratlovců lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Mendel University, Brno, 216 p.

 • Šebela, M. (2004). Obojživelníci a plazi lužního lesa. In. In. Hrib M., Kordiovský E. (eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě (pp. 373–394). Moraviapress, Břeclav.

 • Tabacchi, E., Planty-Tabacchi, A.M., Salinas, M.J., Decamps, H. (1996). Landscape structure and diversity in riparian plant communities: a longitudinal comparative study. Regulated Rivers: Research & Management, 12: 367–390.

 • Tremolieres, M., Sanchez-Perez, J.M., Schnitzler, A., Schmitt, D. (1998). Impact of river management history on the community structure, species composition and nutrient status in the Rhine alluvial hardwood forest. Plant Ecology 135: 59–78.

 • Trinajstič, I., Franjič, J., Škvorc, Ž. (2005). The flora of floodplain and marshy forests. In: Vukelič J. (ed.): Floodplain Forests in Croatia, (p. 93–101), Academy of Forestry Sciences, Zagreb.

 • Unar, P., Šamonil, P. (2008). The evolution of natural floodplain forests in South Moravia between 1973 and 2005. Journal of Forest Science, 54 (8): 340–354.

 • Úradníček, L., Maděra, P., Tichá, S., Koblížek, J. (2010). Woody Plants of the Czech Republic. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 368 p.

 • Vašíček, F. (1985). Changes in the herbal vegetation along the topographical moisture gradient. In: Penka M., Vyskyt M, Klimo E., Vašíček F.: Floodplain Forests Ecosystem 2 (pp. 355–386). Academia, Praha.

 • Vicherek, J. et al. (2000). Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 368 p.

 • Viewegh, J. (2002). South-Moravian floodplain forest herb vegetation in the period 1978 – 1997. Journal of Forest Science, 48: 88–92.

 • Vrška, T. (1997). Prales Cahnov po 21 letech (1973-1994). Lesnictví-Forestry 43: 155–180. Vrška, T., (1998). Prales Ranšpurk po 21 letech (1973-1994). Lesnictví-Forestry, 44: 440–473.

 • Vybíral, J., Hrib, M. (2000). Floodplain forests restoration at the Židlochovice Forest Enterprise. Lesy České republiky s.p. 10 p.

 • Ward, J.V., Tockner, K., Arscott, D.B., Claret, C. (2002). Riverine landscape diversity. Freshwater Biology, 47: 517–539.

 • Williams, CH.E. (2010). Survey of the alien flora of the Allegheny river island wilderness, Pennsylvania. Rhodora, 112, 950: 142–155.

 • Wenger, E.L., Zinke, A., Gutzweiler, K.A., (1990). Present situation of the European floodplain forests. Forest Ecology and Management, 33-34: 5–12.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search