Waste Management and Attitudes Towards Cleanliness in Medieval Central Europe

Open access

Abstract

The paper deals with the relationships between people and waste in the Middle Ages, primarily in urban environments in Central Europe. At the center of interest are the attitudes of the inhabitants of medieval cities towards cleanliness and a description of different waste management practices. This paper also describes an experiment using ashes to launder clothing as one possible use of a particular waste material.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamus A. (1929). Sbírka listin k dějinám města Mor. Ostravy. Nákldadem Města Moravská Ostrava.

 • Bailiff I. K. Blain S. Graves C. P. Gurling T. & Semple S. (2010). Uses and recycling of brick in medieval and Tudor English buildings: insights from the application of luminescence dating and new avenues for further research. Archaeological Journal167(1) 165-196.

 • Bartosiewicz L. S. (2003). There's something rotten in the state...': bad smells in Antiquity. European Journal of archaeology6(2) 175-195.

 • Beneš J. Čulíková V. Kosňovská J. Frolík J. & Matiášek J. (2012). New plants at Prague Castle and Hradčany in the early modern period: a history of selected species. Interdiscip. Archaeol 3(1) 103-114.

 • Březinová H. & Selmi Wallisová M. (2016). Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti–výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského. Archaeologia historica 41 1 2016 179–191.

 • Beneš J. Kaštovský J. Kočárová R. Kočár P. Kubečková K. Pokorný P. & Starec P. (2002). Archaeobotany of the Old Prague Town defence system: archaeology macro-remains pollen and diatom analysis. Vegetation History and Archaeobotany 11 pp 107–119.

 • Cipolla C. M. (1981). Fighting the plague in seventeenth-century Italy. Univ of Wisconsin Press.

 • Clark W. W. (2006). Medieval cathedrals. Greenwood Publishing Group.

 • Corbin A. (1986). The foul and the fragrant: odor and the French social imagination. Harvard University Press.

 • Čulíková V. (1994). Nález zbytku plodu muškátovníku vonného (Myristica fragrans Houtt.) v Berouně – The finding of the rest of a nutmeg (Myristica fragrans Houtt.) in the town of Beroun. Archeologické rozhledy 46 pp 252–254.

 • Čulíková V. (1995). Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě. Archeol. Hist. 20 pp 615–619.

 • Čulíková V. (2007). Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu líčidla amerického (Phytolacca americana L.) ve střední Evropě a o dalších druzích užitkových rostlin z Prahy-Hradčan. Archeologické rozhledy 59 pp 353–370.

 • Davis J. (2010). Marketing secondhand goods in late medieval England. Journal of Historical Research in Marketing2(3) 270-286.

 • Darley J. M. & Latane B. (1968). Bystander intervention in emergencies: diffusion of responsibility. Journal of personality and social psychology8(4p1) 377.

 • Douglas M. (2003). Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo. Routledge.

 • Dudák V. (2002). Pražský poutník aneb Prahou ze všech stran. Baset.

 • Durdík T. (2000). Ilustrovaná encyklopedie českých hradů.

 • Elias N. (1969). The civilizing process vol. I. The history of manners.

 • Eriksen T. H. (2011). Søppel: avfall i en verden av bivirkninger. Aschehoug.

 • Gandy M. (1999). The Paris sewers and the rationalization of urban space. Transactions of the Institute of British Geographers24(1) 23-44.

 • Greig J. (1981). The investigation of a medieval barrel-latrine from Worcester. Journal of Archaeological Science 8(3) 265-282.

 • Guillerme A. (1988). The age of water: the urban environment in the North of France.

 • Hochmannová-Vávrová V. (1957). Nálezy římských cihel ze Starého Města u Uherského Hradiště. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E Řada archeologicko-klasická. roč. 6 č. E2 s. 23-36

 • Hoffmann F. (2009). Středověké město v Čechách a na Moravě. Nakl. Lidové Noviny.

 • Hughes J. D. (2001). An Environmental History of the World. Routledge. London.

 • Jenner M. S. R. (1991). Early Modern English conceptions of ‘cleanliness’ and ‘dirt’ as reflected in the environmental regulation of London c. 1530-c. 1700 (Doctoral dissertation University of Oxford).

 • Kosňovská J. (2011). Archaeobotanical analysis of the waste-vault infill from Vladislav Hall Prague castle. MS. Master diploma thesis. Deposited: Faculty of Science University of South Bohemia České Budějovice Czech Republic.

 • Jørgensen D. (2008). Cooperative sanitation: managing streets and gutters in late medieval England and Scandinavia. Technology and culture49(3) 547-567.

 • Le Goff J. (Ed.). (1997). The medieval world. Collins & Brown.

 • Lyons M. (2011). Books: a living history (p. 224). J. Paul Getty Museum.

 • Magnusson R. J. (2013). Medieval urban environmental history. History Compass11(3) 189-200.

 • Moravec Z. (2014). Odpad ve středověké Moravské Ostravě. Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 28 p. 229-252.

 • Morton E. Winters J. & Smith L. (2010). An Analysis of Antiseptic and Antibiotic Properties of Variously Treated Mosses and Lichen.

 • Mumford L. (1938). The culture of cities.

 • Neustupný E. (2007). Metoda archeologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

 • Novotný B. et al. (1986) Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor 1986.

 • O'Brien M. (2008). A crisis of waste?: understanding the rubbish society. Routledge.

 • Opravil E. (1994). Synantropní vegetace ze středověku a z počátku novověku města Olomouce. Zprávy České botanické společnosti. Roč. 11 Materiály (1994) s. 15-36

 • Pichtel J. (2005). Waste management practices: municipal hazardous and industrial. CRC Press.

 • Pounds N. J. G. (2014). An economic history of medieval Europe. Routledge.

 • Pokorná A. (v tisku). Před hradbami Starého Města. Archeobotanická analýza a rekonstrukce středověké synantropní vegetace v Praze.

 • Pokorná A. Pokorný P. Meduna P. (v tisku). Město naruby aneb Praha pod Prahou. Botanické pátrání po vágním terénu ve středověkém městě.

 • Pokorný P. (1999). Svědectví smetišť stok a jímek Středověké město očima přírodovědce. In: Vesmír 78 136.

 • Rammo R. 2012. Fragments of Clothing from Medieval Tartu (Estonia). In Haak A. and Rammo R. (eds.) Medieval Urban Textiles in Northern Europe (125–146).

 • Rawcliffe C. (2012). Sources for the Study of Public Health in the Medieval City. Understanding Medieval Primary Sources: Using Historical Sources to Discover Medieval Europe 177-95.

 • Rose C. Parker A. Jefferson B. & Cartmell E. (2015). The characterisation of faeces and urine; a review of the literature to inform advanced treatment technology. Critical Reviews in Environmental Science and Technology (just-accepted) 00-00.

 • Sádlo J. Pokorný P. Hájek P. Dreslerová D. & Cílek V. (2005). Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Malá Skála Praha.

 • Schütte S. (1986). Brunnen und Kloaken auf innerstädtischen Grundstücken im ausgehenden Hoch-und Spätmittelalter. Zur Lebensweise in der Stadt um1200 237-255.

 • Schofield J. & Vince A. G. (2003). Medieval towns: the archaeology of British towns in their European setting. A&C Black.

 • Smith V. (2007). Clean: a History of Personal Hygiene and Purity. Oxford University Press.

 • Uchytil B. (2012). Bojové chemické látky – historie ve starověku odzbrojovací aktivity zapojení ioo lb do úmluvy o zákazu chemických zbraní. (Chemical warfare agents – history from ancient era disarmament activities. The science for population protection. Zvláštní vydání/2012.

 • Vlček P. Sommer P. & Foltýn D. (1997). Encyklopedie českých klášterů. Libri.

 • Woitsch J. (2003). Zapomenutá potaš: drasláři a draslářství v 18. a 19. století. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky 2003. 305 s. ISBN 8085010534.

 • Woitsch J. (2009). K hospodářskému využití lesa v raném novověku. “Lesní řemeslal” v 17.-18. století. Disetační práce.

 • Sterner Carl S. (2008). Waste and City Form: Reconsidering the Medieval Strategy. Journal of Green Building: Summer 2008 Vol. 3 No. 3 pp. 67-78.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.45

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.183
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.233

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1189 627 28
PDF Downloads 829 330 19