The Analysis and Assesstment of International Capital Flows in the Form of Foreign Direct Investments and Foreign Direct Divestments: The Cases of Latvia and Poland

Katarzyna Zak 1
 • 1 University of Economics in Katowice, , Poland

Abstract

Decisions to invest, withdraw, or transfer capital in different foreign markets have become a fixed part of management pragmatics in contemporary companies. The results of the 2017 Global Corporate Divestment Study show that multinational enterprises (MNEs) from particular parts of the world tend to see the main reasons behind their decisions on FDI (foreign direct investment) and FD (foreign direct divestment) in a slightly different manner. Insofar as internationalization processes and FDI have been relatively thoroughly studied and discussed in world and Polish literature, the concept of de-internationalization pursued through the prism of divestment still requires further analysis and consideration. The article aims to present the general framework of the process involving FDI, FD, and the major factors behind it in Poland and Latvia. Theoretical considerations are supplemented with the analysis of statistical data coming from the UNCTAD database as well as the database of Poland’s and Latvia’s central banks, illustrating foreign investment flows. The article uses the method of critical analysis of world and Polish literature, analysis of reports on relevant issues, and desk research analysis.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Bamberger I., Upitz A. (2007). De-Internationalisierung. „WiSt — WirtschaftswissenschaftlichesStudium”, nr 10.

 • Bank of Latvia. [Accessed 6.04.2018]. Available from Internet: www.statdb.bank.lv.

 • Benito G., Welch L. (1997). De –Internationalization, “Management International Review”, 37(2).

 • Boddewyn J. (1983). Foreign Direct Divestment Theory: Is It the Reverse of FDI Theory, „WeltwirtschaftlichesArchiv”, No 119.

 • Bożyk P., Misala J., Puławski M. (2002). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE, p. 147.

 • Budnikowski A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE, p. 146.

 • Burmester B. (2006). Foreign Direct Investment Theory Revisited and Revised, “Faculty of Business & Economics”, The University of Auckland, „Discussion Paper Series” 1/No 5.

 • Dunning J.H. (1992). The Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational Corporations: Interactions and Policy Implication. „Transnational Corporations”, No 3; p. 8.

 • Dunning J.H. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity. „International Business Review”, No 9, pp. 163-164.

 • Ernst &Young Report (2017). AtrakcyjnośćinwestycyjnaPolski 2017.[Accessed 5.04.2018].Available from Internet: www.ey.com/Publication.

 • Giddens A. (2002). Runaway World. How globalization is reshaping our lives. London: Profile Books, UK., p. 64.

 • Gorynia M.(2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE..

 • Jagersma P., van Gorp D. (2003). International Divestments: An Empirical Perspective, „Journal of General Management”, Vol. 29(1).

 • Koźmiński A. K. (1999). Zarządzanie międzynarodowe – konkurencja w klasie światowej. Warszawa: PWE.

 • Krugman P.R., Obstfeld M. (2005). Miedzynarodowe stosunki gospodarcze pp. 124-125.

 • Miller.K. (1992). A Framework for Integrated Risk Management in International Business, „Journal of International Business Studies”, 23.

 • Mińska – Struzik E., Nowara W. (2015). Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie – motywy, skala, wyzwania dla polityki państwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 226.

 • Morschett D., Donath A., Swoboda B., Schramm-Klein H. (2009). What Determines International Divestment Decisions? A Systematic Review of Previous Research. Valencia: EIBA International Conference,.

 • Moschieri C., Mair J. (2005). Research on Corporate Unbundling: A Synthesis, Working Paper No. 592, Barcelona: University of Navarra, IESE Business School.

 • NBP.[Accessed 5.04.2018].Available from Internet: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib.

 • Nowakowski M.K. (red.) (2005). Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Warszawa: SGH.

 • Nowara W. (2001). Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę Polski, [w:] J. Biski, T. Miziołek (red.), Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 318-319.

 • Nowara W. (2013). Zagraniczne dywestycje bezpośrednie – ujęcie teoretyczne. „Ruchprawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, Zeszyt 1.

 • OECD (2008). OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth Edition, p. 17, [Accessed 15.03.2018].Available from Internet: www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf.

 • Pauwels P., Matthyssens P. (1999). A Strategy Process Perspective on Export Withdrawal.“Journal of International Marketing”, 7(3).

 • Penc J. (2003). Zarządzanie w warunkach globalizacji. Warszawa: Difin.

 • Rosińska-Bukowska M.(2009). Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej. Białystok: Dom Wydawniczy Duet, pp.217-218.

 • Rymarczyk J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

 • Santander Trade Portal.[Accessed 6.04.2018].Available from Internet: www.en.portal.santandertrade.com.

 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie.Warszawa: Wydawnictwo FELBERG SJA.

 • Szczakowski Z. (2005). Transformacje rynkowe w warunkach globalizacji. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, p. 83.

 • TurcanR. (2003). De-internationalization and the Small Firm. [w] C. Wheeler, F. McDonald, I. Greaves (red.). Internationalization: Firm Strategies and Management. Wielka Brytania: Palgrave.

 • UNCTAD.Database. [Accessed 20.03.2018]. Available from Internet: www.unctad.org/fdistatistics.

 • Welch C.L., Welch L.S. (2009). Re-internationalisation. Exploration and Conceptualisation. „International Business Review”, No 6.

 • Zorska A. (2002). Ku globalizacji. Warszawa: PWN.

 • Żak K. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju i innowacyjności [w] A.P. Balcerzak, E. Rogalska (red.) Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. Toruń: WydawnictwoNaukoweUniwersytetu M. Kopernika.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche