The Turn-of-the-Century Monument Protection Practice in Light of Ernő Foerks’s Work

Open access

Abstract

Present paper is about Ernő Foerk’s several architectural works which involved monument preservation. Questions about the theory and practice of monument preservation are surveyed, focusing on restoration and reconstruction in Hungary in the marked period.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Bodó Péter: Sándy Gyula építészete 1914-ig. Szakdolgozat. Piliscsaba 2010

  • [2] Terdik Szilveszter: A krasznabélteki és az erdődi templom újjáépítése a XVIII. században. Online source: http://byzantinohungarica.hu/sites/default/files/_18-Terdik_Szilveszter.pdf (Last downloaded: 2019.01.04.)

  • [3] Papp Szilárd: Krasznabéltek római katolikus templom. Online source: http://www.temple-tour.eu/files/50/szinopszis_hu.pdf (Last downloaded: 2019. 01. 04.)

  • [4] Cs. Sebest yén Károly: A szegedi Szent Demeter templom bontása. Dolgozatok. Szeged 1925

  • [5] Hungarian Museum of Architecture’s Foerk Legacy (Hun: Magyar Építészeti Múzeum MÉM) without inventory number

  • [6] Lukács Zsuzsa – Juan Cabello – Csengel Péter: Az ócsai premontrei prépostság kutatása. in: Műemlékvédelmi Szemle. szerk: Dvorszky Hedvig – F. Mentényi Klára. 1991/1. Budapest Országos Műemléki Felügyelőség p. 16-19.

  • [7] Granasztóiné Győrffy Katalin: A Műemlékek Országos Bizottságának tevékenysége a trianoni békekötés után (1920-1934). in: A magyar műemlékvédelem korszakai. Tanulmányok. szerk: Bardoly István – Haris Andrea. Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1996. p. 160-161.

  • [8] Granasztóiné Győrffy Katalin’s work cited above

  • [9] Gerecze Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Magyarország Műemlékei 2. 1906.; Gerecze Péter: Magyarország régi falképeinek jegyzéke és irodalma. Magyarország Műemlékei 1. 1905. 485–550.; (Péter Gerecze noted preservation professional member of MOB)

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 49 49 4
PDF Downloads 30 30 1