Contribution to Bee Fauna (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) of Poland. VI. The Genus Andrena Fabricius, 1775. PART 2

Abstract

The paper presents new records of the following six very rare or scarcely recorded species of short-tongued bees of the genus Andrena Fabricius, 1775 in Poland: A. (Simandrena) congruens Schmiedeknecht, 1883; A. (Taeniandrena) lathyri Alfken, 1899; A. (Simandrena) lepida Schenck, 1861; A. (Poliandrena) polita Smith, 1847; A. (Suandrena) suerinensis Friese, 1884 and A. (Poliandrena) tarsata Nylander, 1848. This is the second contribution concerning the rare species of the genus Andrena Fabricius, 1775 in Poland. The studies were based on museum collections as well as the author’s own collections. During the research, approximately 21,000 specimens of mining bees of the genus Andrena from Poland were identified representing ninety-five taxa. The species discussed in the paper are known from just a few records in the country. The following information is provided for each species: short diagnosis, remarks on general distribution, bionomics, published records from Poland and confirmed Polish records based on studied collections. The text is accompanied by SEM micrographs showing diagnostic characters and distribution maps.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alfken, J.D. (1909). Beitrag zur Kenntnis der Apidenfauna von Westpreussen. (Sammelbericht.) Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, 31, 101-123.

 • Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A., & Neumeyer, R. (2010). Apidae 6 – Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus. Fauna Helvetica, 26. Neuschâtel: CSCF & SEG.

 • Banaszak, J. (1973). Materiały do znajomości fauny pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) Rzeszowszczyzny. Polskie Pismo Entomologiczne, 43, 55-60.

 • Banaszak, J. (1975). Materiały do znajomości fauny pszczół (Apoidea, Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych nad dolną Wisłą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia, 28, 109-122.

 • Banaszak, J. (1979). Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera, Apoidea) fauny Polski. II. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia, 32, 59-68.

 • Banaszak, J. (1980). Pszczoły (Apoidea, Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych rejonu dolnej Wisły. Fragmenta Faunistica, 25(18), 335-360.

 • Banaszak, J. (1982). Pszczoły (Apoidea, Hymenoptera) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Fragmenta Faunistica, 27(7), 75-92.

 • Banaszak, J. (1984). Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera, Apoidea) fauny Polski. III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia, 34, 127-147.

 • Banaszak, J. (1994). Aktualna i prognozowana fauna pszczół osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie (Hymenoptera, Apoidea). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Przyrodnicze, 11, 51-63.

 • Banaszak, J. (2003). Góry Pieprzowe Hills in the vicinity of Sandomierz (SE Poland) as the European refuge of xerotermic bees (Hymenoptera: Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne, 72, 111-130.

 • Banaszak, J. (2006). Materiały do fauny pszczół (Hymenoptera: Apiformes) Polski. V. Wiadomości Entomologiczne, 25(2), 97-103.

 • Banaszak, J., Cierzniak, T., Kriger, R., & Wendzonka, J. (2006). Bees of xerothermic swards in the lower Vistula valley: diversity and zoogeographic analyses (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Polskie Pismo Entomologiczne, 75(1), 105-154.

 • Banaszak, J., & Kowalczyk, J.K. (2007). Notes on bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) of central Poland. Fragmenta Faunistica, 50(1), 1-18.

 • Banaszak, J., & Krzysztofiak, A. (1996). The natural wild bee resources (Hymenoptera: Apoidea) of the Wigry National Park. Polskie Pismo Entomologiczne, 65(1-2), 33-50.

 • Banaszak, J., Michalik, S., Fijał, J., & Kosior, A. (1998). Wpływ sukcesji zbiorowisk nieleśnych na owady pszczołowate Apoidea rezerwatu leśno-stepowego Skołczanka. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 11-12, 223-250.

 • Banaszak, J., & Plewka, T. (1981). Apoidea (Hymenoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Fragmenta Faunistica, 25(24), 435-452.

 • Banaszak-Cibicka, W., & Banaszak, J. (2011). Pollinating insects of cities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Part II. Fauna of cities in comparison with natural habitats. In Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities (eds Indykiewicz P, Jerzak L, Böhner J, & Kavanagh B). (pp. 237-250). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

 • Bąk-Badowska, J. (2012). Ekologia zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 • Blüthgen, P. (1919). Die Bienenfauna Pommerns. Stettiner Entomologische Zeitung, 80, 65-131.

 • Burakowski, B., Mroczkowski, M., & Stefańska, J. (1978). Chrząszcze – Coleoptera: Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. In Katalog fauny Polski. Część 23, 5. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Celary, W. (1995). Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) of Poland. Monografie fauny Polski. 20. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

 • Celary, W. (1998). Hymenoptera Aculeata (excluding Formicoidea) of Babia Góra Mt. and adjacent area. Acta zoologica cracoviensia, 41(2), 207-225.

 • Celary, W., & Wiśniowski, B. (2003). Contribution to bee fauna (Hymenoptera: Apoidea) of Poland. II. Acta zoologica cracoviensia, 46(4), 359-364.

 • Cierzniak, T., Ratyńska, H., Banaszak, J., & Kaczmarek, L. (2005). Wpływ ochrony ścisłej na murawę kserotermiczną oraz faunę pszczół na przykładzie ozu nad Jeziorem Budzyńskim (Wielkopolski Park Narodowy). Przegląd Przyrodniczy, 16(3-4), 53-83.

 • Dittrich, R. (1903). Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. I. Apidae. Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge, 28, 21-54.

 • Drogoszewski, K. (1933). Wykaz Żądłówek zebranych w Polsce środkowej. Polskie Pismo Entomologiczne, 11(1-4) [1932], 113-118.

 • Drogoszewski, K. (1936). Nowe dla Polski środkowej Żądłówki. Polskie Pismo Entomologiczne, 13(1-4) [1934], 125-131.

 • Dylewska, M. (1966). The Apoidea of the Babia Góra Mountain. Acta zoologica cracoviensia, 11(5), 111-180.

 • Dylewska, M. (1987a). Die Gattung Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Acta zoologica cracoviensia, 30(2), 359-708.

 • Dylewska, M. (1987b). Rodzaj Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne, 57, 495-518.

 • Dylewska, M. (1988). Apoidea of the Ojców National Park. Part I. Colletidae, Halictidae, Andrenidae, Melittidae, Megachilidae, Anthophoridae. Acta biologica cracoviensia. Series: Zoologia, 30, 19-72.

 • Dylewska, M. (1991a). Apoidea of the Tatra Mountains and the adjacent area. Part I. Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae, and Anthophoridae. Acta zoologica cracoviensia, 34(1), 189-265.

 • Dylewska, M. (1991b). Zmiany w składzie gatunkowym i liczebności Apoidea w Ojcowskim Parku Narodowym w latach od 1975 do 1985. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, 3, 229-241.

 • Dylewska, M. (2000). Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Andrenidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXIV. Błonkówki – Hymenoptera, 68d, 153. Toruń: Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

 • Dylewska, M., & Bąk, J. (2005). Apiformes (Hymenoptera, Apoidea) of the Łysogóry Mountains and adjacent area. Acta zoologica cracoviensia, 48B(1-2), 145-179.

 • Dylewska, M., & Wiśniowski, B. (2003). Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.

 • Dylewska, M., & Zabłocki, J. (1972). Nowe i mało znane Apoidea (Hymenoptera) z obszaru Polski. Acta zoologica cracoviensia, 17(18), 405-414.

 • Falk, S. (2015). Field guide to the bees of Great Britain and Ireland. British wildlife field guides. London, New York: Blumsbury Publishing Plc.

 • Gabryś, B., Celary, W., & Sobota, G. (2003). Apoidea (Hymenoptera) caught in yellow traps during spring and summer in agricultural landscape near Wrocław (Lower Silesia, Poland). Fragmenta Faunistica, 46, 171-181.

 • Głowaciński, Z., (ed.) (2002). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

 • Gusenleitner, F., & Schwarz, M. (2002). Weltweite Checkliste der Bienengattung Andrena mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andreninae, Andrena). Entomofauna, Supplement 12, 1-1280.

 • Kowalczyk, J.K., & Kurzac, T. (2005). Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 14, 101-113.

 • Kowalczyk, J.K., & Kurzac, T. (2009). Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) rezerwatu Polana Siwica i terenów przyległych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 28(4), 25-40.

 • Kowalczyk, J.K., Kurzac, T., & Pawlikowski, T. 2009. Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 28(4), 41-55.

 • Kowalczyk, J.K., Szczepko, K., & Kurzac, T. (2008). Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Łodzi. In Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach (eds Indykiewicz P, & Barczak T). (pp. 246-252). Bydgoszcz: Wydawnictwo SAR Pomorze.

 • Krzysztofiak, A., & Pawlikowski, T. (1995). Changes in bee fauna (Apoidea, Hymenoptera) in northeast Poland. In Changes in fauna of wild bees in Europe (ed Banaszak J). (pp. 115-126). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

 • Kuntze, R., & Noskiewicz, J. (1938). Zarys zoogeografii polskiego Podola. Prace Naukowe. Dział II, IV. Lwów: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

 • Macek, J., Straka, J., Bogusch, P., Dvořak, L., Bezděčka, P., & Tyrner, P. (2010). Blanokřídlí České republiky I. Žahadloví. Praha: Academia.

 • Motyka, E., Wiśniowski, B., Celary, W., & Szczepko, K. (2018). Contribution to bee fauna (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) of Poland. V. The genus Andrena Fabricius, 1775. Part I. Journal of Apicultural Science, 62(1), DOI: 10.2478/JAS-2018-0002

 • Möschler, A. (1938). Ein Beitrag zur Bienenfauna in Ostpreussen, insbesondere der Kurischen Nehrung. Schriften der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft, 70, 243-288.

 • Nieto, A., Roberts, S.P.M., Kemp, J., Rasmont, P., Kuhlmann, M., García Criado, M., ... Michez, D. (2014). European Red List of bees. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

 • Noskiewicz, J. (1924). Przyczynek do fauny żądłówek okolic Krakowa. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich, 9, 112-115.

 • Noskiewicz, J. (1959a). Notatki faunistyczne z okolic Krynicy. Przegląd Zoologiczny, 2(4), 235-238.

 • Noskiewicz, J. (1959b). Nowe dla fauny Polski gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) i nowe stanowiska gatunków rzadko obserwowanych. Polskie Pismo Entomologiczne, 29(14), 201-214.

 • Osytshnjuk, A. Z., Romasenko, L., Banaszak, J., & Cierzniak, T. (2005). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 1. Polish Entomological Monographs, 2. Poznań, Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Osytshnjuk, A. Z., Romasenko, L., Banaszak, J., & Motyka, E. (2008). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 2. Polish Entomological Monographs, 5. Poznań, Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Pawlikowski, T. (1985). Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) na kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio B – Zoologia, 10(4), 257-311.

 • Pawlikowski, T., & Hirsch, J. (2002). Bees (Hymenoptera: Apoidea) as indicators of xerisation processes in the lower Vistula Valley. Acta zoologica cracoviensia, 45(4), 321-336.

 • Plewka, T. (2003). Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) w środowiskach Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In Kampinoski Park Narodowy. Tom I. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. (ed Andrzejewski R). (pp. 577-593). Izabelin: Kampinoski Park Narodowy.

 • Ruszkowski, A., Biliński, M., Gosek, J., Kaczmarska, K., Kosior, A. (1999a). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek z podrodzaju Taeniandrena Hedicke (Hymenoptera, Andrenidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 43, 369-383.

 • Ruszkowski, A., Gosek, J., & Biliński, M. (1999b). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek z podrodzaju Cnemidandrena Hedicke (Hymenoptera, Andrenidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 43, 361-368.

 • Ruszkowski, A., Gosek, J., Biliński, M., & Kaczmarska, K. (2000a). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z grupy Minutula (podrodzaj Micrandrena Ashm. partim, Andrenidae, Hymenoptera). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 44(1), 55-75.

 • Ruszkowski, A., Gosek, J., Biliński, M., & Kaczmarska, K. (2000b). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Andrena (Andrenidae, Hymenoptera). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 44(1), 99-116.

 • Ruszkowski, A., Gosek, J., Biliński, M., & Kaczmarska, K. (2000c). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Melandrena Pérez. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 44(1), 77-97.

 • Scheuchl, E., & Willner, W. (2016). Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas. Alle Arten in Porträt. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.

 • Szczepko, K., & Bartos, M. (2007). Rzadkie, zagrożone i chronione dzikie pszczoły (Hymenoptera, Apidae) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ). In Bory Tucholskie i inne obszary leśnė monitoring, edukacja (ed Gwoździński K). Łódź: Uniwersytet Łódzki, Instytut Biofizyki.

 • Szczepko, K., & Wiśniowski, B. (2009). Interesujące gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) związane z terenami uprawnymi i drewnianymi zabudowaniami. In Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich (eds Michalska-Hejduk D, & Bomanowska A). (pp. 91-98). Łodź-Izabelin: Kampinoski Park Narodowy.

 • Szulczewski, J.W. (1948). Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część III: Pszczołowate (Apidae). Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem, 2(3), 69-90.

 • Śnieżek, J. (1910). Błonkówki pszczołowate (Apidae), zebrane w Galicyi. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 44(II), 31-46.

 • Torka, V. (1913). Die Bienen der Provinz Posen. Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung (des Naturwissenschaftlichen Vereins), 20, 97-181.

 • Torka, V. (1925). Seltene Bienen Oberschlesiens. Internationale Entomologische Zeitschrift, 18(41), 249-251.

 • Torka, V. (1933). Nachträge zu meiner Veröffentlichung über “Die Bienen der Provinz Posen”. Warszawa: Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen, 26, 83-94.

 • Wiśniowski, B., & Werstak, K. (2009). Wstępne wyniki badań nad pszczołowatymi Hymenoptera: Aculeata: Anthophila (z wyłączeniem Apidae) w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie, 17, 319-338.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search