Contribution to Bee Fauna (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) of Poland. V. The Genus Andrena Fabricius, 1775. Part I

Open access

Abstract

The paper presents new records of the following six very rare or scarcely recorded species of short-tongued bees of the genus Andrena Fabricius, 1775 in Poland: A. (Notandrena) nitidiuscula Schenck, 1853; A. (Lepidandrena) pandellei Perez, 1895; A. (Lepidandrena) paucisquama Noskiewicz, 1924; A. (Notandrena) pontica Warncke, 1972; A. (Poecilandrena) potentillae Panzer, 1809 and A. (Poecilandrena) viridescens Viereck, 1916. The studies were based on museum collections as well as the author’s own collections. During the research approximately 21,000 specimens, representing 95 taxa, of mining bees of the genus Andrena from Poland were identified. The species discussed in the paper are known from single or just a few stands in the country. The following information is provided for each species: short diagnosis, remarks on general distribution, bionomics, published records from Poland and confirmed Polish records based on studied collections. The text is accompanied by SEM micrographs showing diagnostic characters and distribution maps.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anasiewicz A. (1976). Dzikie błonkówki pszczołowate (Apoidea Hymenoptera) występujące w biocenozie kwitnącej koniczyny czerwonej. Polskie Pismo Entomologiczne46(1) 145-153.

 • Banaszak J. (1973). Materiały do znajomości fauny pszczołowatych (Hymenoptera Apoidea) Rzeszowszczyzny. Polskie Pismo Entomologiczne43 55-60.

 • Banaszak J. (1974). Pszczołowate (Apoidea) okolic Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Biologia 26 33-78.

 • Banaszak J. (1975). Materiały do znajomości fauny pszczół (Apoidea Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych nad dolną Wisłą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia28 109-122.

 • Banaszak J. (1980). Pszczoły (Apoidea Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych rejonu dolnej Wisły. Fragmenta Faunistica25(18) 335-360.

 • Banaszak J. (1982). Pszczoły (Apoidea Hymenoptera) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Fragmenta Faunistica 27(7) 75-92.

 • Banaszak J. (1984). Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera Apoidea) fauny Polski. III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia34127-147.

 • Banaszak J. (1987). Pszczoły (Hymenoptera Apoidea) wybranych zespołów roślinnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia35 5-23.

 • Banaszak J. (2003). „Góry Pieprzowe” Hills in the vicinity of Sandomierz (SE Poland) as the European refuge of xerotermic bees (Hymenoptera: Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne72 111-130.

 • Banaszak J. (2008). Zróżnicowanie owadów zapylających w parku pałacowym w Lubostroniu. In Przyroda parku pałacowego w Lubostroniu (eds Banaszak J & Ratyńska H). (pp. 113-121). Bydgoszcz Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.

 • Banaszak J. Cierzniak T. Kriger R. & Wendzonka J. (2006). Bees of xerothermic swards in the lower Vistula valley: diversity and zoogeographic analyses (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Polskie Pismo Entomologiczne75(1) 105-154.

 • Banaszak J. & Kowalczyk J. K. (2007). Notes on bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) of central Poland. Fragmenta Faunistica50(1) 1-18.

 • Banaszak-Cibicka W. & Banaszak J. (2011). Pollinating insects of cities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Part II. Fauna of cities in comparison with natural habitats. In Urban Fauna. Studies of animal biology ecology and conservation in European cities (eds Indykiewicz P Jerzak L Böhner J & Kavanagh B). (pp. 237-250). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

 • Bąk-Badowska J. (2012). Ekologia zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 • Blüthgen P. (1919). Die Bienenfauna Pommerns. Stettiner Entomologische Zeitung80 65-131.

 • Burakowski B. Mroczkowski M. & Stefańska J. (1978). Chrząszcze – Coleoptera: Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. In Katalog fauny Polski. Część 235. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Celary W. (1991). Wild bees (Hymenoptera Apoidea) of the Będkowice Valley (Kraków-Częstochowa Upland). Part II. Andrenidae Melittidae Megachilidae Anthophoridae Apidae. Acta biologica cracoviensia. Series: Zoologia33 19-37.

 • Celary W. (1995). Nomadini (Hymenoptera Apoidea Anthophoridae) of Poland. Monografie fauny Polski. 20. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

 • Celary W. & Wiśniowski B. (2003). Contribution to bee fauna (Hymenoptera: Apoidea) of Poland. II. Acta zoologica cracoviensia46(4) 359-364.

 • Dittrich R. (1903). Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. I. Apidae. Zeitschrift für EntomologieNeue Folge28 21-54.

 • Drogoszewski K. (1936). Nowe dla Polski środkowej Żądłówki. Polskie Pismo Entomologiczne13(1-4) [1934] 125-131.

 • Dylewska M. (1987a). Die Gattung Andrena Fabricius (Andrenidae Apoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Acta zoologica cracoviensia30(2) 359-708.

 • Dylewska M. (1987b). Rodzaj Andrena Fabricius (Andrenidae Apoidea) w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne57 495-518.

 • Dylewska M. (1988). Apoidea of the Ojców National Park. Part I. Colletidae Halictidae Andrenidae Melittidae Megachilidae Anthophoridae. Acta biologica cracoviensia. Series: Zoologia30 19-72.

 • Dylewska M. (2000). Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Andrenidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXIV. Błonkówki – Hymenoptera 68d 153. Toruń: Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

 • Dylewska M. & Noskiewicz J. (1963). Apoidea of the Pieniny Mts National Park. Part II. Colletidae Andrenidae Halictidae Melittidae Apidae (Nomada Scop.). Acta zoologica cracoviensia8(13) 477-532.

 • Dylewska M. & Wiśniowski B. (2003). Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.

 • Dylewska M. & Zabłocki J. (1972). Nowe i mało znane Apoidea (Hymenoptera) z obszaru Polski. Acta zoologica cracoviensia17(18) 405-414.

 • Falk S. (2015). Field guide to the bees of Great Britain and Ireland. British wildlife field guides. London New York: Bloomsbury Publishing Plc.

 • Kowalczyk J.K. Szczepko K. & Kurzac T. (2008). Stan poznania pszczół (Hymenoptera Apoidea Apiformes) Łodzi. In Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach (eds. Indykiewicz P. & Barczak T.). (pp. 246-252). Bydgoszcz: Wydawnictwo SAR „Pomorze”.

 • Łoziński P. (1920). Błonkówki pszczołowate okolic Krakowa. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej53-54 125-137.

 • Minkiewicz R. (1935). Myrmosa brunnipes Lepel. tudzież inne żądłówki południowe lub rzadkie wykryte w Polsce środkowej. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici2(21) 189-227.

 • Moroń D. Lenda M. Skórka P. Szentgyörgyi H. Settele J. & Woyciechowski M. (2009). Wild pollinator communities are negatively affected by invasion of alien goldenrods in grassland landscape. Biological Conservation142(7) 1322-1332. DOI: 10.1016/j.biocon.2008.12.036

 • Motyka E. & Bystrowski C. (2016). Andrena saxonica Stoeckhert 1935 (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) – nowy gatunek pszczoły z rodzaju Andrena w Polsce. In Proceedings 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna leśnaróżnorodność ochrona i kierunki badań”. Sękocin

 • Stary – Polska. 16-18 września 2016. Poznań: Polskie Towarzystwo Entomologiczne38.

 • Noskiewicz J. (1924). Nowe dla fauny Polski i rzadkie błonkówki. Polskie Pismo Entomologiczne2(4) 176-186.

 • Noskiewicz J. (1959). Nowe dla fauny Polski gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) i nowe stanowiska gatunków rzadko obserwowanych. Polskie Pismo Entomologiczne29(14) 201-214.

 • Osytshnjuk A. Z. Romasenko L. Banaszak J. & Cierzniak T. (2005). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 1. Polish Entomological Monographs 2. Poznań Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Osytshnjuk A. Z. Romasenko L. Banaszak J. & Motyka E. (2008). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 2. Polish Entomological Monographs 5. Poznań Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Pawlikowski T. (1985). Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera Apoidea) na kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej. Studia Societatis Scientiarum Torunensis Sectio B – Zoologia10(4) 257-311.

 • Pawlikowski T. & Hirsch J. (2002). Bees (Hymenoptera: Apoidea) as indicators of xerisation processes in the lower Vistula Valley. Acta zoologica cracoviensia45(4) 321-336.

 • Pawlikowski T. & Kowalewska B. (1998). Atrakcyjność środowisk krawędziowych dla pszczół (Hymenoptera: Apoidea) na Zboczach Płutowskich koło Chełmna. Wiadomości Entomologiczne16(3-4) [1997] 165-176.

 • Ruszkowski A. & Gosek J. (1999). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabricius) z podrodzajów Poecilandrena Hedicke Margandrena Warncke i Carandrena Hedicke (Hymenoptera Andrenidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe43 351-360.

 • Scheuchl E. & Willner W. (2016). Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas. Alle Arten in Porträt. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.

 • Szczepko K. & Wiśniowski B. (2009). Interesujące gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) związane z terenami uprawnymi i drewnianymi zabudowaniami. In Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich (eds Michalska-Hejduk D. & Bomanowska A.). (pp. 91-98). Łodź-Izabelin: Kampinoski Park Narodowy.

 • Śnieżek J. (1910). Błonkówki pszczołowate (Apidae) zebrane w Galicyi. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej44(II) 31-46.

 • Torka V. (1913). Die Bienen der Provinz Posen. Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung (des Naturwissenschaftlichen Vereins)20 97-181.

 • Torka V. (1926). Zur Bienenfauna Oberschlesiens. Internationale Entomologische Zeitschrift20(16) 125-130.

 • Torka V. (1933). Nachträge zu meiner Veröffentlichung über “Die Bienen der Provinz Posen”. Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen26 83-94.

 • Wiśniowski B. & Werstak K. (2009). Wstępne wyniki badań nad pszczołowatymi Hymenoptera: Aculeata: Anthophila (z wyłączeniem Apidae) w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki bieszczadzkie17 319-338.

Search
Journal information
Impact Factor


IMPACT FACTOR 2018: 0.804
5-year IMPACT FACTOR: 1.007

CiteScore 2018: 0.98

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.362
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.645

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 528 163 10
PDF Downloads 405 124 7