Contribution to Bee Fauna (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) of Poland. V. The Genus Andrena Fabricius, 1775. Part I

Abstract

The paper presents new records of the following six very rare or scarcely recorded species of short-tongued bees of the genus Andrena Fabricius, 1775 in Poland: A. (Notandrena) nitidiuscula Schenck, 1853; A. (Lepidandrena) pandellei Perez, 1895; A. (Lepidandrena) paucisquama Noskiewicz, 1924; A. (Notandrena) pontica Warncke, 1972; A. (Poecilandrena) potentillae Panzer, 1809 and A. (Poecilandrena) viridescens Viereck, 1916. The studies were based on museum collections as well as the author’s own collections. During the research approximately 21,000 specimens, representing 95 taxa, of mining bees of the genus Andrena from Poland were identified. The species discussed in the paper are known from single or just a few stands in the country. The following information is provided for each species: short diagnosis, remarks on general distribution, bionomics, published records from Poland and confirmed Polish records based on studied collections. The text is accompanied by SEM micrographs showing diagnostic characters and distribution maps.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anasiewicz, A. (1976). Dzikie błonkówki pszczołowate (Apoidea, Hymenoptera) występujące w biocenozie kwitnącej koniczyny czerwonej. Polskie Pismo Entomologiczne, 46(1), 145-153.

 • Banaszak, J. (1973). Materiały do znajomości fauny pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) Rzeszowszczyzny. Polskie Pismo Entomologiczne, 43, 55-60.

 • Banaszak, J. (1974). Pszczołowate (Apoidea) okolic Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Biologia, 26, 33-78.

 • Banaszak, J. (1975). Materiały do znajomości fauny pszczół (Apoidea, Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych nad dolną Wisłą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia, 28, 109-122.

 • Banaszak, J. (1980). Pszczoły (Apoidea, Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych rejonu dolnej Wisły. Fragmenta Faunistica, 25(18), 335-360.

 • Banaszak, J. (1982). Pszczoły (Apoidea, Hymenoptera) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Fragmenta Faunistica, 27(7), 75-92.

 • Banaszak, J. (1984). Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera, Apoidea) fauny Polski. III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia, 34,127-147.

 • Banaszak, J. (1987). Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) wybranych zespołów roślinnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia, 35, 5-23.

 • Banaszak, J. (2003). „Góry Pieprzowe” Hills in the vicinity of Sandomierz (SE Poland) as the European refuge of xerotermic bees (Hymenoptera: Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne, 72, 111-130.

 • Banaszak, J. (2008). Zróżnicowanie owadów zapylających w parku pałacowym w Lubostroniu. In Przyroda parku pałacowego w Lubostroniu (eds Banaszak J, & Ratyńska H). (pp. 113-121). Bydgoszcz, Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.

 • Banaszak, J., Cierzniak, T., Kriger, R., & Wendzonka, J. (2006). Bees of xerothermic swards in the lower Vistula valley: diversity and zoogeographic analyses (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Polskie Pismo Entomologiczne, 75(1), 105-154.

 • Banaszak, J., & Kowalczyk, J. K. (2007). Notes on bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) of central Poland. Fragmenta Faunistica, 50(1), 1-18.

 • Banaszak-Cibicka, W., & Banaszak, J. (2011). Pollinating insects of cities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Part II. Fauna of cities in comparison with natural habitats. In Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities (eds Indykiewicz P, Jerzak L, Böhner J, & Kavanagh B). (pp. 237-250). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

 • Bąk-Badowska, J. (2012). Ekologia zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 • Blüthgen, P. (1919). Die Bienenfauna Pommerns. Stettiner Entomologische Zeitung, 80, 65-131.

 • Burakowski, B., Mroczkowski, M., & Stefańska, J. (1978). Chrząszcze – Coleoptera: Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. In Katalog fauny Polski. Część 23, 5. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Celary, W. (1991). Wild bees (Hymenoptera, Apoidea) of the Będkowice Valley (Kraków-Częstochowa Upland). Part II. Andrenidae, Melittidae, Megachilidae, Anthophoridae, Apidae. Acta biologica cracoviensia. Series: Zoologia, 33, 19-37.

 • Celary, W. (1995). Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) of Poland. Monografie fauny Polski. 20. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

 • Celary, W., & Wiśniowski B. (2003). Contribution to bee fauna (Hymenoptera: Apoidea) of Poland. II. Acta zoologica cracoviensia, 46(4), 359-364.

 • Dittrich, R. (1903). Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. I. Apidae. Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge, 28, 21-54.

 • Drogoszewski, K. (1936). Nowe dla Polski środkowej Żądłówki. Polskie Pismo Entomologiczne, 13(1-4) [1934], 125-131.

 • Dylewska, M. (1987a). Die Gattung Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Acta zoologica cracoviensia, 30(2), 359-708.

 • Dylewska, M. (1987b). Rodzaj Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne, 57, 495-518.

 • Dylewska, M. (1988). Apoidea of the Ojców National Park. Part I. Colletidae, Halictidae, Andrenidae, Melittidae, Megachilidae, Anthophoridae. Acta biologica cracoviensia. Series: Zoologia, 30, 19-72.

 • Dylewska, M. (2000). Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Andrenidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXIV. Błonkówki – Hymenoptera, 68d, 153. Toruń: Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

 • Dylewska, M., & Noskiewicz, J. (1963). Apoidea of the Pieniny Mts National Park. Part II. Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Apidae (Nomada Scop.). Acta zoologica cracoviensia, 8(13), 477-532.

 • Dylewska, M., & Wiśniowski, B. (2003). Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.

 • Dylewska, M., & Zabłocki, J. (1972). Nowe i mało znane Apoidea (Hymenoptera) z obszaru Polski. Acta zoologica cracoviensia, 17(18), 405-414.

 • Falk, S. (2015). Field guide to the bees of Great Britain and Ireland. British wildlife field guides. London, New York: Bloomsbury Publishing Plc.

 • Kowalczyk, J.K., Szczepko, K., & Kurzac, T. (2008). Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Łodzi. In Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach (eds. Indykiewicz, P., & Barczak, T.). (pp. 246-252). Bydgoszcz: Wydawnictwo SAR „Pomorze”.

 • Łoziński, P. (1920). Błonkówki pszczołowate okolic Krakowa. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, 53-54, 125-137.

 • Minkiewicz, R. (1935). Myrmosa brunnipes Lepel. tudzież inne żądłówki południowe lub rzadkie, wykryte w Polsce środkowej. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, 2(21), 189-227.

 • Moroń, D., Lenda, M., Skórka, P., Szentgyörgyi, H., Settele, J., & Woyciechowski, M. (2009). Wild pollinator communities are negatively affected by invasion of alien goldenrods in grassland landscape. Biological Conservation, 142(7), 1322-1332. DOI: 10.1016/j.biocon.2008.12.036

 • Motyka, E., & Bystrowski, C. (2016). Andrena saxonica Stoeckhert, 1935 (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) – nowy gatunek pszczoły z rodzaju Andrena w Polsce. In Proceedings 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna leśnaróżnorodność, ochrona i kierunki badań”. Sękocin

 • Stary – Polska. 16-18 września 2016. Poznań: Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 38.

 • Noskiewicz, J. (1924). Nowe dla fauny Polski i rzadkie błonkówki. Polskie Pismo Entomologiczne, 2(4), 176-186.

 • Noskiewicz, J. (1959). Nowe dla fauny Polski gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) i nowe stanowiska gatunków rzadko obserwowanych. Polskie Pismo Entomologiczne, 29(14), 201-214.

 • Osytshnjuk, A. Z., Romasenko, L., Banaszak, J., & Cierzniak, T. (2005). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 1. Polish Entomological Monographs, 2. Poznań, Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Osytshnjuk, A. Z., Romasenko, L., Banaszak, J., & Motyka, E. (2008). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 2. Polish Entomological Monographs, 5. Poznań, Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Pawlikowski, T. (1985). Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) na kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej. Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Sectio B – Zoologia, 10(4), 257-311.

 • Pawlikowski, T., & Hirsch, J. (2002). Bees (Hymenoptera: Apoidea) as indicators of xerisation processes in the lower Vistula Valley. Acta zoologica cracoviensia, 45(4), 321-336.

 • Pawlikowski, T., & Kowalewska, B. (1998). Atrakcyjność środowisk krawędziowych dla pszczół (Hymenoptera: Apoidea) na Zboczach Płutowskich koło Chełmna. Wiadomości Entomologiczne, 16(3-4) [1997], 165-176.

 • Ruszkowski, A., & Gosek, J. (1999). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabricius) z podrodzajów Poecilandrena Hedicke, Margandrena Warncke i Carandrena Hedicke (Hymenoptera, Andrenidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, 43, 351-360.

 • Scheuchl, E., & Willner, W. (2016). Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas. Alle Arten in Porträt. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.

 • Szczepko, K., & Wiśniowski, B. (2009). Interesujące gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) związane z terenami uprawnymi i drewnianymi zabudowaniami. In Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich (eds Michalska-Hejduk D., & Bomanowska A.). (pp. 91-98). Łodź-Izabelin: Kampinoski Park Narodowy.

 • Śnieżek, J. (1910). Błonkówki pszczołowate (Apidae), zebrane w Galicyi. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 44(II), 31-46.

 • Torka, V. (1913). Die Bienen der Provinz Posen. Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung (des Naturwissenschaftlichen Vereins), 20, 97-181.

 • Torka, V. (1926). Zur Bienenfauna Oberschlesiens. Internationale Entomologische Zeitschrift, 20(16), 125-130.

 • Torka, V. (1933). Nachträge zu meiner Veröffentlichung über “Die Bienen der Provinz Posen”. Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen, 26, 83-94.

 • Wiśniowski, B., & Werstak, K. (2009). Wstępne wyniki badań nad pszczołowatymi Hymenoptera: Aculeata: Anthophila (z wyłączeniem Apidae) w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki bieszczadzkie, 17, 319-338.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search