Bee Fauna (Apoidea: Hymenoptera) of the Suez Canal Region, Egypt

Open access

Summary

The diversity of solitary bees varies depending on the vegetation, nesting habitats, and nesting fragmentation. The agriculture development in the Suez Canal region is receiving a great deal of attention in Egypt, thus, the diversity of solitary bees are essential for high quality production of seeds, vegetables, and fruit. The objective of this study was to evaluate the biodiversity of solitary bee populations around the Canal region. About 900 - 1000 specimens of bees were collected from different locations of the Ismailia, Suez, and Sinai Governorates. Fifty-five species of bees were identified. With the exception of Melittidae family, all the bee families were present in the Canal region. The total number of species for each family were 7, 9, 11, 13, and 15 species for Andrenidae, Colletidae, Apidae, Halictidae, and Megachilidae, respectively. Lasioglossum mandibularie (Morawitz, 1866) is a newly recorded species collected from Egypt. In the Suez Canal region, the most abundant species found with large populations were Andrena ovatula ssp. ovatula (Kirby, 1802), Ceratina tarsata Morawitz, 1872, and Colletes lacunatus Dours, 1872.

Streszczenie

Skład gatunkowy zgrupowań pszczół samotnic zmienia się w zależności od roślinności, obecności dogodnych siedlisk gniazdowania oraz stopnia fragmentacji tych siedlisk. W Egipcie rozwój rolnictwa w regionie Kanału Sueskiego stanowi duże wyzwanie z uwagi na fakt, że różnorodność pszczół samotnic jest kluczowa dla produkcji wysokiej jakości nasion, warzyw i owoców. Większość nielicznych badań fauny pszczół Egiptu przeprowadzono w latach siedemdziesiątych XX w. Badania te dotyczyły terenu całego Egiptu, ale region Kanału Sueskiego pozostał pod tym względem mało zbadany. Celem niniejszych badań była ewaluacja zróżnicowania gatunkowego populacji pszczół samotnic w regionie Kanału Sueskiego. Badania prowadzono w różnych częściach tego regionu w latach 2011 i 2012. Ogółem, za pomocą siatki entomologicznej, odłowiono około 900 - 1000 osobników z prowincji gubernatorskich Ismailia, Suez i Synaj. Osobniki zebrane zostały z różnych gatunków roślin uprawnych i dzikich. Oznaczono 55 gatunków owadów pszczołowatych. Stwierdzono obecność przedstawicieli wszystkich rodzin pszczołowatych z wyjątkiem rodziny Melittidae. W obrębie rodzin odnotowano następujące ilości gatunków: 7 (Andrenidae), 9 (Colletidae), 11 (Apidae), 13 (Halictidae) i 15 (Megachilidae). Lasioglossum mandibulare (Morawitz, 1866) został odnotowany w Egipcie po raz pierwszy. Następujące gatunki występowały w regionie Kanału Sueskiego najczęściej i najliczniej: Andrena ovatula ssp. ovatula (Kirby, 1802), Ceratina tarsata Morawitz, 1872 i Colletes lacunatus Dours, 1872. Niektóre gatunki, np. Andrena, Anthophora i Lasioglossum, rejestrowane były w ich naturalnych siedliskach. Inne, jak Colletes, zebrano z okolicy roślin, którymi się żywią. Nie były jednak notowane w okolicy swoich gniazd. Skład gatunkowy pszczół z regionu Kanału Sueskiego zbliżony jest do składu gatunkowego pszczół w Jordanie, Palestynie i Izraelu. Ekosystemy wszystkich tych państw leżą w strefie klimatu śródziemnomorskiego. Niniejsze badania oceniające skład apifauny zapylającej są pierwszymi realizowanymi w regionie Kanału Sueskiego i mogą być kontynuowane w innych regionach Egiptu. Badania terenowe tego typu mogą zainicjować powstawanie większej liczby projektów badawczych dotyczących zapylania i interakcji między pszczołami a roślinami.

References
 • Al Ghzawi, A., Zaitoun, S., Mazary, S., Schindler, M., Wittmann, D. (2006) - Diversity of bees (Hymenoptera, Apiformes) in extensive orchards in the highlands of Jordan. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 4: 42-48.

 • Blüthgen, P. (1933) - Ein beitrag zur kenntnis der bienenfauna Aegyptens (Hymenoptera: Apidea-Halictidae-Halictinae). Bull. Soc. Entom. Egypte, 17: 1-27.

 • Blüthgen P. (1934) - Zweiter beitrag zur kenntnis der Halictinenfauna Aegyptens (Hymenoptera: Apidea-Halictidae-Halictinae). Bull. Soc. Entom. Egypte, 18: 188-200.

 • El Akkad M. K., Kamel S. M. (2002) - Revision of the genus Sphecodes Latreille of Egypt (Hymenoptera: Halictidae) Egypt. Agric. Res. J., 80(4): 1579-1595.

 • Gusenleitner F., M. Schwarz. (2002) - Weltweite checkliste der Bienengattung Andrena mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andrenidae, Andrena). Entomofauna Suppl., 12: 1-1280.

 • Ibrahim M. M. (1973) - Breeding and propagation of some efficient insect pollinators in newly reclaimed land in Egypt. Final Technical Report, Ministry of Agriculture, Egypt, pp. 1-75.

 • Ibrahim M. M. (1979) - Breeding and propagation of some efficient insect pollinators in newly reclaimed land in Egypt. Project Report No. 4, Ministry of Agriculture, Egypt, pp. 1-67.

 • Kamel S. M., Abu Hashesh T. A., Osman M. A., Shebl M. A. (2007) - A new model of polystyrene foam for renesting leafcutting bees (Megachile spp., Megachilidae, Hymenoptera). Agric. Res. J., 7(2): 97-101.

 • Mandelik Y., Roll U. (2009) - Diversity patterns of wild bees in almond orchards and their surrounding landscapes. Isr. J. Plant Sci., 57: 185-191.

 • Michener C. D. (2007) - Bees of the world. The John Hopkins Uni. Press, Baltimore & London, pp. 1-992.

 • Michez D., Eardley C. D. (2007) - Monographic revision of the bee genera Melitta Kirby 1802 (Hymenoptera: Apoidea: Melitidae). Ann. Soc. Entomol. Fr., 43(4): 379-440.

 • Morse R. A., Calderone N. W. (2000) - The value of honeybees as pollinators of U.S. Crops in 2000, Bee Culture, 128: 1-15.

 • Moustafa M. A., El Berry A. A. (1976) - Morphological studies on Osmia submicans. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 52: 209-225.

 • Moustafa M. A., El-Hefny A. M., Abd El-Salam A. L., Salem M. M. (1979) - Taxonomical studies on some common Andrena spp. In Egypt. 185-Bee Symposium. (Affiliated to 3rd Arab Pesticide Conf.), Tanta Univ., pp.185-238.

 • Opdam P., Van Apeldoorn R., Schotman A., Kalkhoven J. (1993) - Population responses to landscape fragmentation, in: Vos C. C. and Opdam P. (Eds.) Landscape ecology of a stressed environment, Chapman and Hall, London, pp. 148-171.

 • Osborne J. L., Williams I. H., Corbet S. A. (1991) - Bee pollination and habitat change in the European Community. Bee World, 72: 99-116.

 • Priesner, H. (1957) - A review of the Anthophora species of Egypt. Bull. Soc. Entomol. Egypte, XLI: 1-115.

 • Rashad S. E. (1979) - Utilization of Non- Apis bees as a crop pollinators. Annual Report No. II, Ministry of Agriculture, Egypt, pp. 1-40.

 • Rashad S. E. (1980) - Utilization of Non-Apis bees as a crop pollinators. Annual Report No. III, Ministry of Agriculture, Egypt, pp. 1-34.

 • Richards K. W. (1995) - The alfalfa leafcutter bee, Megachile rotundata: a potential pollinator for some annual forage clovers. J. Apic. Res., 34(3): 115-121.

 • Rozen J. G. Jr., Kamel S. M. (2006) - Interspecific Variation in immature larvae of the cleptoparasitic bee genus Coelioxys (Hymenoptera: Megachilidae). J. Kans. Entomol. Soc., 79(4): 348-358.

 • Rozen J. G. Jr., Kamel S. M. (2007) - Investigations on the biologies and immature stages of the cleptoparasitic bee genera Radoszkowskiana and Coelioxys and their Megachile hosts (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae: Megachilini). Am. Mus. Novit., 3573: 1-43.

 • Rozen J. G. Jr., Kamel S. M. (2008) - Hospicidal behavior of the cleptoparasitic bee Coelioxys (Allocoelioxys) coturnix, including descriptions of its early larval instars (Hymenoptera: Megachilidae). Am. Mus. Novit., 3636: 1-15.

 • Rozen J. G. Jr., Kamel S. M. (2009) - Last larval instar and mature oocyte of the old world cleptoparasitic bee Stelis murina, including a review of Stelis biology. (Apoidea: Megachilidae: Megachilinae: Anthidiini). Am. Mus. Novit., 3666: 1-24.

 • Semida F. M. (2000) - Nesting behavior of Anthophora pauperata (Hymenoptera, Anthophoridae) in the St. Katherine ecosystem, Sinai. Egyptian. J. Biol., 2: 118-124.

 • Shoukry A., El Akkad M. K., Kamel S. M., El Akkad S. (2004) - Revision of the subfamily Nomiinae of Egypt (Hymenoptera: Halictidae). Agric. Res. J.,Suez Canal Uni., 3(2): 145-158.

 • Shebl M. A., Kamel S. M., Abu Hashesh T. A., Osman M. A. (2008a) - The impact of leafcutting bees (Megachileminutissima, Megachilidae, Hymenoptera) (Radoszkowski, 1876) artificial nest sites on seed production of alfalfa, Ismailia, Egypt. Agricultura, 5: 33-35.

 • Shebl M. A., Kamel S. M., Abu Hashesh T. A. Osman M. A. (2008b) - Seasonal abundance of leafcutting bees (Megachile minutissima, Megachilidae, Hymenoptera). Phegea, 36(4): 135-147.

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.722
5-year IMPACT FACTOR: 0.944

CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.414
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.616

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 27 27 17
PDF Downloads 7 7 4