Use of Thymol Formulations, Amitraz, and Oxalic Acid for the Control of the Varroa Mite in Honey Bee (Apis mellifera carnica) Colonies

Open access

Abstract

Experiments were conducted in three apiaries to assess the comparative efficacy of: Thymovar (Andermatt BioVet AG); Apiguard (Vita Europe Ltd., UK); an oxalic acid solution (OA) which consisted of 2.9% oxalic acid and 31.9% sugar in water; and amitraz fumigation, for controlling the honey bee mite Varroa destructor. Mite mortality increased significantly (p<0.001) in the Thymovar, Apiguard, OA or amitraz treated colonies. The relative mite mortality after: four OA applications, two Thymovar or two Apiguard applications during August and September in the Senično apiary was 41.80% (±14.31), 14.35% (±10.71), and 18.93% (±13.56), respectively. In the control, i.e. untreated colonies, the mite natural mortality was reduced by 3.10% (±3.50). In the Bohinj apiary, two Apiguard applications and a single amitraz treatment resulted in reducing the mite populations by 19.71% (±12.61) and 23.89% (±14.25), respectively. At the Mediterranean located apiary of Vipava, the Thymovar and Apiguard treatments trigged 59.02% (±17.28) and 46.50% (±13.33) of the total mite reduction. In the Vipava apiary, colonies treated with any miticide during the brood period presented no difference (P>0.05) in efficacy. The results indicate that OA, Thymovar, Apiguard or amitraz fumigations are of limited use during the brood periods.

Streszczenie

Celem pracy było porównanie skuteczności zwalczania roztoczy Varroa destructor za pomocą tymolu, amitrazy oraz kwasu szczawiowego w rodzinach pszczelich z czerwiem. Badania wykonano w pasiekach zlokalizowanych w miejscowości Senično i Bohinj (położonych w strefie klimatu kontynentalnego) oraz w miejscowości Vipava (położonej w strefie klimatu śródziemnomorskiego) na Słowenii. Do zwalczania pasożyta zastosowano Thymovar (Andermatt BioVet AG); Apiguard (Vita Europe Ltd., UK); 12,5% roztwór amitrazy w formie odymiania oraz wodny roztwór kwasu szczawiowego, zawierający 2,9% kwasu szczawiowego i 31,9% cukru. Po wykonaniu zabiegów leczniczych, we wszystkich rodzinach stwierdzono istotny wzrost śmiertelności roztoczy (p<0,001). W pasiece Senično, po czterokrotnej aplikacji kwasu szczawiowego (grupa a), dwukrotnej aplikacji Thymovaru (grupa b) oraz po dwukrotnym podaniu Apiguardu (grupa c) w okresie od sierpnia do września, względna śmiertelność roztoczy wynosiła odpowiednio 41,8% (±14,31); 14,35% (±10,71) i 18,93% (±13,56). W grupie kontrolnej, na skutek naturalnej śmiertelności roztoczy V. destructor, liczba pasożytów zmniejszyła się w tym okresie o 3,1% (±3,5). W Bohinj, w rodzinach, którym dwukrotnie zaaplikowano Apiguard, a następnie wykonano jeden zabieg odymiania amitrazą, populacja roztoczy uległa redukcji odpowiednio o 19,71% (±12,61) i 23,89% (±14,25). Dwukrotne zastosowanie Thymovaru (grupa a) i Apiguardu (grupa b) w pasiece zlokalizowanej w strefie śródziemnomorskiej (Vipava) spowodowało obniżenie liczebności pasożytów w rodzinach o 59,02% (±17,28) i 46,50% (±13,33). Wyniki badań wskazują na ograniczone zastosowanie kwasu szczawiowego, Thymovaru, Apiguardu i amitrazy przy zwalczaniu roztoczy Varroa w okresie, w którym w rodzinach pszczelich obecny jest czerw.

References
 • Bogdanov S., Kilchenmann V., Imdorf A., Fluri P. (1998) - Residues in honey after application of thymol against varroa using the Frakno Thymol Frame. Am.Bee J., 138: 610-611.

 • Bollhalder F. (1999) - Thymovar for varroa control. Bee Biz, 9: 10-11.

 • Colombo M., Spreafico M. (1999) - Esperienze di lotta a Varroa jacobsoni Oud. conunnuovoformulato a base di Timolo. LaSelezione Veterinaria, July (7).

 • Brødsgaard C. J., Jansen S. E., Hansen C. W., Hansen H. (1999) - Spring treatment with oxalic acid in honey bee colonies as varroa control. DIAS report no. 6 Horticulture, pp. 16.

 • Fassbinder C., Grodnitzky J., Coats J. (2002) - Monoterpenoids as possible control agents for Varroa destructor. J. Apic. Res., 41: 83-88.

 • Floris I., Cabras P., Garau V. L., Minelli E. V., Satta A., Troullier J. (2001) - Persistence and effectiveness of pyrethroids in plastic strips against Varroajacobsoni (Acari: Varroidae) and mite resistance in a Mediterranean area. J. Econ.Entomol., 94: 806-810.

 • Gregorc A., Jelenc J. (1996) - Control of Varroa Jacobsoni Oud. in honey bee colonies using Apilife-Var. Zb. Vet. Fak. Univ.Ljubljana, 33: 231-235.

 • Gregorc A., Planinc I. (2001) - Acaricidal effect of oxalic acid in honey bee (Apismellifera) colonies. Apidologie 32: 333-340.

 • Gregorc A., Planinc I. (2002) - The control of Varroa destructor using oxalic acid. Vet. J. 163: 306-310.

 • Gregorc A., Planinc I. (2004) - Using oxalic acid for varroa mite control in honey bee colonies during the beekeeping season (Uporaba oksalne kisline za zatiranje varoj v čebeljih družinah v čebelarski sezoni). Slov.Vet. Res. 41: 35-39.

 • Gregorc A., Planinc I. (2005) - The control of Varroa destructor in honey bee colonies using the thymol-based acaricide - Apiguard. Am. Bee J. 145: 672-675.

 • Gregorc A., Pogačnik A., Bowen I. D. (2004) - Cell death in honey bee (Apismellifera) larvae treated with oxalic or formic acid. Apidologie, 35: 453-460.

 • Gregorc A., Poklukar J. (2003) - Rotenone and oxalic acid as alternative acaricidial treatments for Varroa destructor in honey bee colonies. Vet. parasitol. 111: 351-360.

 • Gregorc A., Smodiš Škerl M. I. (2007) - Toxicological and immunohistochemical testing of honey bees after oxalic and rotenone treatments. Apidologie, 38: 296-305.

 • Haarmann T., Spivak M., Weaver D., Weaver B., Glenn T. (2002) - Effects of fluvalinate and coumaphos on queen honey bees (Hymenoptera: Apidae) in two commercial queen rearing operations. J. Econ.Entomol., 95: 28-35.

 • Imdorf A., Bogdanov S., Ibanezochoa R., Calderone N. (1999) - Use of essential oils for the control of Varroajacobsoni (Oud.) in honey bee colonies. Apidologie, 30: 209-228.

 • Lindberg C. M. Melathopoulos A. P., Winston M. L. (2000) - Laboratory evaluation of miticides to control Varroajacobsoni (Acari: Varroidae), a honey bee Hymenoptera: Apidae) parasite. J. Econom.Entom., 93: 189-198.

 • Mathieu L., Faucon J. P. (2000) - Changes in the response time for Varroa jacobsoni exposed to amitraz. J. Apic. Res., 39: 155-8.

 • Mattila H. R., Otis G. W. (2000) - The efficacy of Apiguard against varroa and tracheal mites, and its effect on honey production: 1999 trial. Am. Bee J., 140: 969-973.

 • Milani N. (1999) - The resistance of Varroajacobsoni Oud. to acaricides. Apidologie, 30: 229-234.

 • Melathopoulos A. P., Gates J. (2003) - Comparison of two thymol-based acaricides, Api Life Var® and Apiguard™, for the control of varroa mites. Am. Bee J., 43: 489-493.

 • Miozes-Koch R., Slabezki Y., Efrat H., Kalev H., Kamer Y., Yakobson D. A. (2000) - First detection in Israel of fluvalinate resistance in the varroa mite using bioassay and biochemical methods. Exp. Appl. Acarol., 24: 35-43.

 • Mutinelli F., Baggio A., Capolongo F., Piro R., Prandin L., Biasion L. (1997) - A scientific note on oxalic acid by topical application for the control of varroosis. Apidologie, 28: 461-462.

 • Nanetti A., Massi A., Mutinelli F., Cremasco S. (1995) - L’acido ossalico nel controllo della varroasi: note preliminary. Apitalia, 22: 29-32.

 • Sammataro D., Untalan P., Guerrero F., Finley J. (2005) - The resistance of varroa mites (Acari: Varroidae) to acaricides and the presence of esterase. Int. J. Acarol., 31: 67-74.

 • Statgraphics (1991) Statistical graphic system, STSC, Rockville, USA.

 • Trouiller J., Watkins M. (2001) - Experimentation on Apiguard - a controlled release gel of thymol against honey bee diseases. In Proceedings of the 37thInternational Apicultural Congress, 28 October-1 November 2001, Durban, South Africa. Document Transformation Technologies.

 • Wallner K. (1999) - Varroacides and their residues in bee products. Apidologie, 30: 235-248.

 • Wilkinson D., Smith G. C. (2002) - A model of the mite parasite, Varroa destructor, on honey bees (Apis mellifera) to investigate parameters important to mite population growth. Ecological Modelling, 148: 263-275.

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.722
5-year IMPACT FACTOR: 0.944

CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.414
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.616

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 43 43 32
PDF Downloads 19 19 14