Single Assay Detection of Acute Bee Paralysis Virus, Kashmir Bee Virus and Israeli Acute Paralysis Virus

Open access

Single Assay Detection of Acute Bee Paralysis Virus, Kashmir Bee Virus and Israeli Acute Paralysis Virus

A new RT-PCR primer pair designed to identify Acute Bee Paralysis Virus (ABPV), Kashmir Bee Virus (KBV) or Israeli Acute Bee Paralysis Virus (IAPV) of honey bees (Apis mellifera L.) in a single assay is described. These primers are used to screen samples for ABPV, KBV, or IAPV in a single RT-PCR reaction saving time and money. The primers are located in the predicted overlapping gene (pog/ORFX) which is highly conserved across ABPV, KBV, IAPV and other dicistroviruses of social insects. This study has also identified the first case of IAPV in Denmark.

Jednoczesne Wykrywanie Wirusa Ostrego Paraliżu Pszczół, Kaszmirskiego Wirusa Pszczół i Izraelskiego Wirusa Ostrego Paraliżu Pszczół

Badanie pszczół na obecność wirusów jest zarówno czasochłonne, jak i drogie. Siedem wirusów, które są obecnie są najczęściej badane u pszczół, przy konwencjonalnym PCR wymagają przeprowadzenia oddzielnych analiz dla każdego z oznaczanych wirusów w badanej próbie. W pracy prezentowane jest wykorzystanie starterów AKI, przy pomocy których w pojedynczej reakcji można wykryć obecność każdego z trzech wirusów: wirus ostrego paraliżu pszczół (ABPV), wirus kaszmirski (KBV), izraelski wirus ostrego paraliżu (IAPV). Analiza sekwencji genów z GenBank wykazała, że wirusy te są ze sobą ściśle spokrewnione. W sekwencji wszystkich 3 wirusów został zidentyfikowany specyficzny region o 100% podobieństwie i opracowano startery, które pozwalają na powielenie tego regionu. Nowe startery zostały sprawdzone na 87 próbach. Jednocześnie wszystkie te próby zostały przebadane przy użyciu wcześniej stosowanych starterów, specyficznych dla każdego z wirusów. Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach gdzie z użyciem specyficznego startera uzyskano produkt, ten sam produkt był również otrzymywany przy zastosowaniu starterów AKI. Uzyskane produkty AKI PCR zawierają tylko 101 par zasad, dzięki czemu są wystarczająco długie do wykrycia na żelu, ale na tyle krótkie, aby można je analizować za pomocą Real Time PCR.

Podczas badań, po raz pierwszy stwierdzono występowanie IAPV w Danii, co zostało potwierdzone poprzez sekwencjonowanie i otrzymanie specyficznego produktu z użyciem innych starterów.

References
 • Altschul S. F., Gish W., Miller W., Myers E. W., Lipman D. J. (1990) - Basic local alignment search tool. J. Mol. Biol., 215 (3): 403-410.

 • Chen Y. P., Siede R. (2007) - Honey bee viruses. Adv. Virus Res., 70: 33-80.

 • Cox-Foster D. L., Conlan S., Holmes E. C., Palacios G., Evans J. D., Moran N. A., Quan P. L., Briese T., Hornig M., Geiser D. M., Martinson V., Vanengelsdorp D., Kalkstein A. L., Drysdale A., Hui J., Zhai J. H., Cui L. W., Hutchison S. K., Simons J. F., Egholm M., Pettis J. S., Lipkin W. I. (2007) - A metagenomic survey of microbes in honey bee colony collapse disorder. Science, 318: 283-287.

 • De Miranda J. R., Cordoni G., Budge G. (2010) - The Acute bee paralysis virus-Kashmir bee virus-Israeli acute paralysis virus complex. J. Invert. Pathol., 103: 30-47.

 • Drummond A. J., Ashton B., Buxton S., Cheung M., Cooper A., Duran C., Field M., Heled J., Kearse M., Markowitz S., Moir R., Stones-Havas S., Sturrock S., Thierer T., Wilson A. (2011) - Geneious v5.4, [online: http://www.geneious.com/

 • Firth A. E., Wang Q. S., Jan E., Atkins J. F. (2009) - Bioinformatic evidence for a stem-loop structure 5 '-adjacent to the IGR-IRES and for an overlapping gene in the bee paralysis dicistroviruses. Virology Journal, 6.

 • Grabensteiner E., Bakonyi T., Ritter W., Pechhacker H., Nowotny N. (2007) - Development of a multiplex RT-PCR for the simultaneous detection of three viruses of the honeybee (Apis mellifera L.): Acute bee paralysis virus, Black queen cell virus and Sacbrood virus. J. Invert. Pathol., 94(3): 222-225.

 • Grabensteiner E., Ritter A., Carter M. J., Davison S., Pechhacker H., Kolodziejek J., Boecking O., Derakhshifar I., Moosbeckhofer R., Licek E., Nowotny R. (2001) - Sacbrood virus of the honeybee (Apis mellifera): Rapid identification and phylogenetic analysis using reverse transcription-PCR. Clin. Diagn. Lab. Immunol., 8(1): 93-104.

 • Maori E., Lavi S., Mozes-Koch R., Gantman Y., Peretz Y., Edelbaum O., Tanne E., Sela I. (2007) - Isolation and characterization of Israeli acute paralysis virus, a dicistrovirus affecting honeybees in Israel: evidence for diversity due to intra- and inter-species recombination. J. Gen. Virol., 88: 3428-3438.

 • Maori E., Paldi N., Shafir S., Kalev H., Tsur E., Glick E., Sela I. (2009) - IAPV, a bee-affecting virus associated with Colony Collapse Disorder can be silenced by dsRNA ingestion. Insect Mol. Biol., 18(1): 55-60.

 • Nielsen S. L., Nicolaisen M., Kryger P. (2008) - Incidence of acute bee paralysis virus, black queen cell virus, chronic bee paralysis virus, deformed wing virus, Kashmir bee virus and sacbrood virus in honey bees (Apis mellifera) in Denmark. Apidologie, 39(3): 310-314.

 • Sabath N., Price N., Graur D. (2009) - A potentially novel overlapping gene in the genomes of Israeli acute paralysis virus and its relatives. Virology Journal, 6.

 • Tentcheva D., Gauthier L., Zappulla N., Dainat B., Cousserans F., Colin M. E., Bergoin M. (2004) - Prevalence and seasonal variations of six bee viruses in Apis mellifera L. and Varroa destructor mite populations in France. Appl. Environ. Microbiol., 70(12): 7185-7191.

 • Thompson J. D., Gibson T. J., Higgins D. G. (2002) - Multiple sequence alignment using ClustalW and ClustalX. Curr Protoc Bioinformatics, Chapter 2: Unit 2.3.

 • Untergasser A., Nijveen H., Rao X., Bisseling T., Geurts R., Leunissen J. A. M. (2007) - Primer3Plus, an enhanced web interface to Primer3. Nucleic Acids Res., 35: W71-W74.

 • Vanengelsdorp D., Hayes Jr J., Underwood R. M., Pettis J. (2008) - A survey of honey bee colony losses in the US, fall 2007 to spring 2008. PloS one, 3(12): e4071.

 • Vejsnæs F., Nielsen S. L., Kryger P. (2010) - Factors involved in the recent increase in colony losses in Denmark. J. Apic. Res., 49(1): 109-110.

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.722
5-year IMPACT FACTOR: 0.944

CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.414
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.616

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 25 25 25
PDF Downloads 4 4 4