The Polish student movement after the fall of the Iron Curtain: An organisational perspective

Open access

Abstract

This study analyses the student movement from an organizational perspective. It specifically studies the Polish case using the organizational perspective originating from the works and Meyer and Zald. With the use of this theoretical tool, together with an anthropological approach to organizations, the author aims to describe three main organizations of student movement, namely the ZSP, NZS and PSRP, as well as the movement’s goals, resources, personnel, language and values. The comparison is made against the background of ongoing transformation. It is found that the situation of organizations has changed greatly, as has their position within the movement, and the components of each organization.

Altbach, Philip G. (2007) Student Politics: Activism and Culture. In: Forest J.J.F., Altbach P.G. (eds.), International Handbook of Higher Education. Springer International Handbooks of Education, vol 18. Springer, Dordrecht

Antonowicz, Dominik (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. (UMK). Toruń.

Antonowicz, Dominik & Bartosz Gorlewski (2011). Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych w Polsce na szkolnictwo wyższe do 2020 roku. Retrieved September 21, 2017, from http://instytutsokratesa.pl/pliki/Demograficzne_Tsunami_Instytut_Sokratesa.pdf

Anusz, Andrzej (2000). NZS 1980-2000. Niezależne Zrzeszenie Studentów, czyli nie ma sukcesu bez NZS-u. Warszawa: Akces.

Bendyk, Mikołaj (2015). Student protest at University of Warsaw: Nothing about us without us! Retrieved September 26, 2017. http://politicalcritique.org/cee/poland/2015/nothing-about-us-without-us/.

Clemens, Elisabeth S. & Debra C. Minkoff. (2004). Beyond the Iron Law: Rethinking the Place of Organisation in Social Movement Research. In The Blackwell Companion to Social Movements (pp. 155–170). Oxford: Blackwell Publishing.

della Porta, Donatella & Mario Diani. (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: UJ.

Denzin, K. Norman, & Yvonna S. Lincoln. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE.

Earnst & Young (2009). Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Retrieved September 21, 2017. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fa5b19e372e1bed45db817b8380c8468.pdf

Ekiert, Grzegorz, & Kubik, Jan (1998). Collective Protest in Post-Communist Poland, 1989–1993: a Research Report. Communist and Post-Communist Studies, 31(2), 91–117.

Galus, Henryk (1960). Ruch studencki w Toruniu w latach 1945–1960. (Młoda Myśl). Toruń.

Gilbert, Margaret. (2006). Rationality in Collective Action. Philosophy of the Social Sciences, 36(1), 3–17.

Goffman, Erving (1986). Frame Analysis. An Essay on the Organisation of Experience. (Northeastern University Press). Boston.

Górniak, Jarosław (ed.). (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku. Warszawa: KRASP.

GUS. (2016). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Retrieved July 14, 2017, from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2015-r-,2,12.html

Harłukowicz, Jacek, (2017). Organizatorka protestu studentów: Klikamy, zamiast wyjść na ulicę. Rozmowa z Natalią Kwaśnicką, Retrieved September 20, 2017 from: http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21330237,organizatorka-protest-studentowklikamy-zamiast-wyjsc-na.html

HE Law. The Project (2017). Retrieved September, 27, 2017. https://nkn.gov.pl/ustawa-2-0/.

Herbst, Mikołaj, & Rok, Jakub. (2014). Equity in an Educational Boom: lessons from the expansion and marketisation of tertiary schooling in Poland. European Journal of Higher Education, 49(3), 435–450.

Higher Education Law (2005). Retrieved September 25, 2017. http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365.

Higher Education Law (1990). Retrieved October 30, 2017. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900650385

Higher Education Law. (1982). Retrieved September 22, 2017. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820140113.

Hillebrandt, Bogdan (1988). Postępowe organizacje młodzieżowe w Warszawie 1864-1976. (PWN). Warszawa, 221–249.

Junes, Tom (2015). Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent (Lexington Books). London.

Junes, Tom (2016). Will Polish students step up and seize the opportunity? Retrieved September 26, 2017. https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/tom-junes/will-polish-students-step-and-seize-their-opportunity.

Kalendarium NZS (2017). Retrieved September 22, 2017. http://nzs.org.pl/historia-niezaleznego-zrzeszenia-studentow/.

Kieraciński, Piotr (1997). Porozumienie samorządów. Rozmowa z Andrzejem Szejną, Przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. Parlament, (1), 7–8.

Kostera, Monika (2005). Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Kościelniak, Cezary & Jarosław Makowski (2012). University at the Crossroads. In Cezary Kościelniak & Jarosław Makowski (eds.) Freedom, Equality, University. (Civic Institute). Warsaw, 7–18.

Kowalczyk, Roman (2000). Studenci’ 81. (Oficyna Wydawnicza Rytm). Warszawa.

Kriesi, Hanspeter (2004). Political Context and Opportunity. In Blackwell Companion to Social Movements (pp. 67–91). Oxford: Blackwell Publishing.

Kuroń, Jacek (1990). Wiara i wina, do i od komunizmu. (Niezależna Oficyna Wydawnicza). Warszawa.

Kwiek, Marek (2016a). From Privatization (of the Expansion Era) to De-privatization (of the Contraction Era). A National Counter-Trend in a Global Context. In: Sheila Slaughter and Barrett Jay Taylor (eds.). Higher Education, Stratification, and Workforce Development. Competitive advantage in Europe, the US and Canada. Dordrecht: Springer, pp. 311-329.

Kwiek, Marek (2016b). The European research elite: A cross-national study of highly productive academics in 11 countries. Higher Education 71 (3). 2016. 379–397.

Lipset, Seymour Martin (1971). Rebellion in the University. (Transaction Publishing) New Brunswick, New Jersey.

Luescher-Mamashela, Thierry M. (2015). Theorising Student Activism in and beyond the 20th Century: The Contribution of Philip G. Altbach. In Manja Klemenčič, Sjur Bergan, and Rok Primožič, Student Engagement in Europe: Society, Higher Education and Student Governance (pp. 33–49). Strasbourg: Council of Europe.

Marzęcki Radosław & Łukasz Stach (2016). Youth of Today and the Democracy of Tomorrow. Polish Students’ Attitudes towards Democracy. Education and Society vol. 36, No 1, April 2016, 39–59.

McCarthy, John D. & Mayer N. Zald. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. The American Journal of Sociology, 82(6), 1212–1234.

Melucci, Alberto, & Keane, John. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society. (Paul Mier, Ed.) (1st US, 1st Printing edition). Philadelphia: Temple Univ. Pr.

MEN. (1990). Szkolnictwo wyższe. Dane podstawowe. (MEN). Warszawa.

Mrowiec, Agata (2017). Rząd nie zdaje egzaminu. Polscy studenci przeciwko wladzy – relacja z Krakowa. Retrieved September 20, 2017, from: http://www.cafebabel.pl/krakow/artykul/rzad-nie-zdaje-egzaminu-polscy-studenci-przeciwko-wadzyrelacja-z-krakowa.html

Olson, Mancur. (1965). The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Onet (2012). Dlaczego młodzi protestują przeciwko ACTA? Ekspert wyjaśnia. 2012. Retrieved September 20, 2017 from: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dlaczego-mlodzi-protestuja-przeciw-acta-ekspert-wyjasnia/ylzgt

Opp, Karl-Dieter (2009). Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique and Synthesis. New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

PAP (2010). Studenci pewni ulg w PKP i PKS. Komorowski podpisał ustawę. Retrieved, September 24, 2017. https://www.wprost.pl/222566/Studenci-pewni-ulg-na-PKS-i-PKP-Komorowskipodpisal-ustawe

PCG Academia (2017). PSRP prezentuje studencki projekt założeń Ustawy 2.0. (2017, September 27), Retrieved from https://pcgacademia.pl/pl/aktualnosci/28-lumen-portal/217-psrpprezentuje-studencki-projekt-zalozen-do-ustawy-2-0.html.

Pilch, Andrzej (1997). “Rzeczpospolita Akademicka”. Studenci i polityka 1918–1933. (UJ). Kraków.

Popińska, Jolanta & Krzysztof Popiński (2010). Od SKS do NZS. Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu 1980-2010. (Atut, Instytut Edukacji Społecznej). Wrocław.

PSRP (2017). Komentarz po Narodowym Kongresie Nauki. (2017, September, 2017). Retrieved from http://psrp.org.pl/narodowy-kongres-nauki/.

Redakcja Radia ZET (2017). Ogólnopolski Protest Studentów i Studentek już 25 stycznia. Retrieved September 27, 2017. http://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/25-stycznia-Protest-Studentow-i-Studentek-w-calym-kraju-00034890.

Reuters (2017). Polish government’s court overhaul faces criticism from allies, mass protests at home. (2017, July 22). Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-poland-politics-judiciary-idUSKBN1A70E4.

RP.PL (2017). Studenci prawa na UJ piszą do prezydenta i apelują o trzy veta, Retrieved September 27, 2017. http://www.rp.pl/Sadownictwo/170729719-Studenci-prawa-na-UJ-pisza-doprezydenta-i-apeluja-o-trzy-weta.html#ap-1.

SAO (Najwyższa Izba Kontroli) (2012). Informacja o wynikach wykonania kontroli w 2011 w części 28 nauka, części 38 szkolnictwo wyższe i części 67 Polska Akademia Nauk oraz wykonania planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. (NIK) Warszawa: NIK.

Shannon, Derric & Davita Silfen Glassberg (2011). Political Sociology: Oppression, Resistance and the State. London: Pine Forge Press, Sage.

Siennicki, Michał (2006). NZS - Młodzi gniewni. Retrieved September 22, 2017. https://histmag.org/NZS-Mlodzigniewni-678/5.

Skuza, Zenon & Włodzimierz Ulicki (2002). Leksykon ludzi ZSP. Tom I (Elipsa). Warszawa.

Snow, David A., Sarah A. Soule & Hauspeter Kriesi (eds). (2004). The Blackwell Companion to Social Movements. (The Blackwell Publishing). Oxford.

Smelser, Neil J. (1965). Theory of Collective Behavior. New York: Free Press.

Smużewska, Marcelina (2012). Prehistoria polskiego studenckiego ruchu naukowego. Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój XXI, 157–180.

Statute of NZS (2016). Retrieved September 22, 2017. http://nzs.org.pl/statut-nzs/.

Statute of Ordynacka Association (2005). Retrieved September 21, 2017. http://www.ordynacka.pl/front-page/.

Statute of PSRP. (2016, May 11). PSRP. Retrieved 25 September, 2017. http://psrp.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/statut-jednolity-psrp.pdf

Statute of ZSP (2014). Retrieved September 21, 2017. http://zsp.pl/STATUTRNZSP.pdf.

Szafraniec, Krystyna (2011). Młodzi 2011. (KPRM) Warszawa.

Szymik-Koazaczko, Jacek (2012). Parlament Studentów – kuźnią polityków? Retrieved October 30, 2017. http://www.tin.us.edu.pl/images/parlament_studentow-kuznia_politykow.pdf.

Tilly, Charles (1978). From Mobilization to Revolution (Addison-Wesley Pub. Co.) Reading (Mass).

Tomala, Ludwika (2017). Ustawa 2.0. nabiera kształtów. Retrieved September 27, 2017. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414176,ustawa-20-nabiera-ksztaltow---zmiany-nauczelniach-w-zapowiedziach-mnisw.html.

Touraine, Alain (1977). The Self-Production of Society. (Chicago University Press). Chicago.

Touraine, Alain (1981). The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements (Cambridge University Press). New York.

Walczak, Jan (1990). Ruch studencki w Polsce 1944–1984 (Zakład Narodowy im. Ossolińskich). Wrocław – Warszawa – Kraków.

Wprost (2012). Młodzi Polacy walczą o wolność. Sprzeciw wobec ACTA jednoczy młode pokolenie. Retrieved September 20, 2017 from: https://www.wprost.pl/kraj/290928/Mlodzi-Polacy-walcza-o-wolnosc-Sprzeciw-wobec-ACTA-jednoczy-mlode-pokolenie.html

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 20 20 20
PDF Downloads 17 17 17