The European Union’s Relations with Greenland

Open access

Abstract

Greenland has a special relationship with the European Union due to its link with the Kingdom of Denmark - Greenland’s mother country. As a result, Greenland shares some parts of the EU’s internal market via association agreements. Greenland, has become a meeting place of American, European and Asian interests in the Arctic. It is therefore essential that the EU doesn’t lose the North and keeps strengthening its relationship with Greenland. After having focused its attention on the East and the South, it is high time that the European Union looks further North, notably through a more ambitious Arctic Window in its Northern sphere of influence.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • (an). Grenlandia - nowy potentat na rynku surowców? Web. 15 September 2014. http://www.euractiv.pl15.07.2013

 • (tmw). Początek unijnej polityki wobec Arktyki „EurActiv” 21.11.2008 Web. 16 September 2015. http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/pocztek-unijnej-polityki-wobec-arktyki-000563

 • Bina J. Politickogeograficky prehled soucasneho sveta “Sbornik Ceskoslovenske geograficke spolecnosti” 1983 vol. 88 z. 2.

 • Bourdieu P. The forms of capital [in] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education ed. Richardson J.G. Greenwood New York 1986.

 • Brańka T. Znaczenie Grenlandii w polityce Danii oraz we współczesnych stosunkach międzynarodowych [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją red. Łuszczuk M. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013.

 • Degeorges D. China in Greenland: A challenge for the European Union “EurActiv” 15.06.2012 Web. 16 September 2015. http://www.euractiv.com/specialreportrawmaterials/china-greenland-challenge-europe-analysis-513343

 • Degeorges D. Denmark Greenland and the Arctic. Challenges and opportunities of becoming the meeting place of global powers Royal Danish Defence College Copenhagen 2013.

 • Degeorges D. Greenland and the Arctic: Still a role for the EU “EurActiv” 12.07.2013 Web. 15 September 2015. http://www.euractiv.com/sustainability/greenland-arctic-role-eu-analysis-529282

 • Degeorges D. Grenlandia - nowy potentat na rynku surowców? “EurActiv” 15.07.2013 Web. 16 September 2014. http://www.euractiv.pl/wersja-dodruku/artykul/grenlandia--nowy-potentat-na-rynku-surowcow-004863

 • Dośpiał-Borysiak K. Gdy pęka lód. Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki „Analizy Natolińskie” No. 1(49) 2011.

 • European Council. Council Decision of 17 July 2006 on Relations Between the European Community on the one hand and Greenland and The Kingdom of Denmark on the other 17 July 2006 No. 2006/526/EC Web. 15 September 2015. http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=69461b1d-a869-4c32-9466-ae8c873b548c

 • European Council. Council decision on relations between the European Union on the hand and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other “Official Journal of the European Union” 14 March 2014 No 2014/137/EU Dz.U.UE.L.2014.76.1 Web. 3 February 2015. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0137&from=EN

 • European Council. Fourth Protocol laying down the conditions relating to fishing provided for in the Agreement on fisheries between the European Economic Community on the one hand and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland on the other “Official Journal of the Europe - and Communities” L 209/2 2.8.2001.

 • Janicki W. Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze? [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją red. Łuszczuk M. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013.

 • Johansen L.E. Greenland and the European Community “Etudes/Inuit/Studies” 33 1992.

 • Kępka K. Ochrona klimatu Arktyki w świetle dokumentów międzynarodowych [w] Arktyka na początku XXI wieku. Między współpracą a rywalizacją red. Łuszczuk M. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013.

 • Kępka K. Zmiany klimatu obszarów polarnych w umowach międzynarodowych “Prawo i Środowisko” 2 (2009).

 • Kijewski T. Rywalizacja o surowce energetyczne w Arktyce “Bezpieczeństwo Narodowe” 9-10 (2009).

 • Kubiak K. Interesy i spory państw w Arktyce Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2009.

 • Kubiak K. Żegluga morska w Arktyce. Szanse i zagrożenia “Studia Humanistyczno-Społeczne” 5 (2011).

 • Lubowicka A. I want to be nothing. Challenging notions of culture race and identity “Studia Humanistyczne AGH” 10/2 (2011).

 • Lubowicka A. The Presence of the Other in Knud Rasmussen’s “The New People” [in] Marginalization and Minorities in Contemporary World Literature and Film ed. Veisland J. Wuhan West Lafayette Shanghai 2013.

 • Łuszczuk M. Obszary arktyczne w działalności Unii Europejskiej “Nowa Europa. Przegląd Natoliński“ 9/1 (2010).

 • Makowski A. Północna droga morska i perspektywy jej wykorzystania w żegludze międzynarodowej “Studia Humanistyczno-Społeczne” 5 (2011)

 • Malendowski W. (ed.) Leksykon Współczesnych Stosunków politycznych Alta2 Wrocław 2000.

 • Ningzhu Z. Bigger Chinese role sought in the Arctic Web. 13. September 2015. http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-02/18/c_133123759.htm

 • Schymik C. Greenland on the Way to Independence? Grounds for Enhanced EU - Greenland Partnership “Stiftung Wissenschaft und Politik” No. 20 August 2009.

 • Sobczyński M. Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2006.

 • Styszyńska A. „Zmiany klimatyczne w Arktyce a procesy oceaniczne” Zmiany klimatyczne w Arktyce i Antarktyce w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX wieku i ich implikacje środowiskowe Akademia Morska Gdynia 2007.

 • Szwed K. Stanowisko autonomii nordyckich wobec integracji europejskiej „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 77 (2013).

 • The United Nations Charter Art. 71 Par. b

 • Thisted K. Imperiets genfærd - profeterne i evighedsfjorden og den Dansk- Grønlandske historieskrivning “Nordlit” 35 2015

 • Tomala M. Czarny R.M. Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju Scandinavium Kielce 2009.

 • Tomala M. Normy i wartości narodu grenlandzkiego w obliczu wyzwań globalizacji [w] Normy wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych ed. Stadtmuller E. Fijałkowski Ł. Wydawnictwo dla Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Wydawnictwa Rambler Warszawa 2015.

 • Traktaty Rzymskie Art. 131. Web. 14 September 2015. https://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktaty_rzymskie.pdf

 • Treaty amending with regard to Greenland the Treaties establishing the European Communities No. I 29/1 “Official Journal of the European Communities” 01.02.1985 Web. 12 September 2015. http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Bruxelles/EU%20and%20Greenland/The%0European%20Union%20and%20Greenland/Greenland%20Treaty%20eng.pdf

 • Vestergaard C. The European Union its Overseas Territories and non-proliferation: the case of Arctic Yellowcake “Non-Proliferation Papers” No. 25 January 2013.

 • Ziller J. The European Union and the territorial Scope of European Territories “VUWLR“ 38/1 (2007).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 260 143 2
PDF Downloads 137 78 1