Nordic Model of Subregional Co-Operation

Open access

Abstract

Nordic co-operation is renowned throughout the world and perceived as the collaboration of a group of countries which are similar in their views and activities. The main pillars of the Nordic model of co-operation are the tradition of constitutional principles, activity of public movements and organisations, freedom of speech, equality, solidarity, and respect for the natural environment. In connection with labour and entrepreneurship, these elements are the features of a society which favours efficiency, a sense of security and balance between an individual and a group. Currently, the collaboration is a complex process, including many national, governmental and institutional connections which form the “Nordic family”.

“A Good Life in a Sustainable Nordic Region. Nordic Strategy for Sustainable Development”. Denmark: Copenhagen. Nordic Council of Ministers, 2013.

Anioł, W., Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Elipsa, Warszawa 2013.

Bednarczyk, J. and Bukowski, S., and Przybylska-Kapuścińska, W., Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2008.

Castells, M. and Himanen, P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

“Corruption Perceptions Index 2014”. Web. 30 April. .

Daly, M., Welfare. Polity Press, Cambridge 2011.

Doliwa-Klepacki, Z., Integracja europejska, Temida 2, Białystok 1999.

Edvardsen, T.S. and Hagtvet, B., (ed.). Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu. PWN, Warszawa 1994.

“Growth, welfare and values. Programme for the Danish Presidency of the Nordic Council of Ministers 2015”. Denmark: Copenhagen. Nordic Council of Ministers, 2014.

Jałowiecki, B., Europa Bałtycka. Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Studia Regionalne, Warszawa 1992.

Karkov, R., “Trust creates a welfare state - not vice versa”. Web. 23 April 2015. .

Marszałek, A., Integracja Europejska. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.

Nowiak, J., Współpraca nordycka - wzór dobrej polityki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2001.

Nowiak, W., Nordycki model “welfare state” w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

Nybbak, M., The Nordic Region must overcome challenges through solidarity and closer co-operation. Web. 11 May 2015 .

Osiński, J., Modele prawie idealne. “Newsweek”. 8 June 2007. Web. 9 April 2015. .

Piotrowski, B., Tradycje jedności skandynawskiej. Od mitu wikińskiego do idei nordyckiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2006.

Strang, J., Nordic Communities. A vision for the future. Web. 11 May 2015. .

“The Global Competitiveness Report 2014-2015”. World Economic Forum 2015. Web. 30 April 2015. .

“Treaty of co-operation between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (the Helsinki Treaty)”. Web. 1 April 2015 .

Wendt, F.W., Co-operation In the Nordic Countr ies: Achievements and Obstacles. Published for the Nordic Council by Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Sweden 1981.

Zygierewicz, A., Współpraca państw nordyckich. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2005.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 280 222 44
PDF Downloads 93 77 6