Some Question Marks of Private Law on the State-Owned Companies in Hungary

Open access

Abstract

The state can be an actor in Hungarian private law in several ways: on the one hand, by its organs (e.g. the Office of the National Assembly, ministries), on the other hand, by the organs of public law the state creates (e.g. budgetary organs), thirdly, through business associations operating with the participation of the state, fourthly, exceptionally, the state itself can also act as a subject of private law. In this study we call the attention to that the terminology used in case of business associations operating with state/local government participation is not sustainable and we focus on some issues where the private and public law discrepancy can be found in Hungary.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Armour John - Hansmann Henry - Kraakman Reinier - Pargendler Maria. Foundation Of Corporate Law. European Corporate Governance Institute Law Working Paper. 336/2017.

 • Auer Ádám. Az Állam Részvétele Polgári Jogi Jogviszonyokban. (Participation Of The State In Civil Law Relations) Barzó Tímea (Ed). In: Civilisztika I. Budapest: Dialóg-Cam­pus Chapter 12 2018 (Under Publication)

 • Auer Ádám - Bakos Kitti - Buzasi Barnabás - Farkas Csaba - Nótári Tamás - Papp Tekla. Társasági Jog. (Company Law) Papp Tekla (Ed). Szeged: Lectum Kiadó 2011.

 • Auer Ádám - Papp Tekla. A Corporate Governance Jelentősége A Köztulajdonban Lévő Gazdasági Társaságoknál. (The Importance Of Corporate Governance In The State-Owned Companies) Jogtudományi Közlöny 5/2017.

 • Bencze Izabella. Az Állami Köztulajdon Intézményi Rendszere. (The Institutional System Of The Public State Property) Eu-Tanulmányok Államszervezet 6/2006.

 • Csehi Zoltán. A Magánjogi Alapítvány Történeti És Dogmatikai Alapok. (The Private Law Foundation Historical And Dogmatical Basics) Budapest: Gondolat Kiadó 2006.

 • Domokos László - Várpalotai Viktor - Jakovác Katalin - Németh Erzsébet - Makkai Mária - Horváth Margit. Szempontok Az Állammenedzsment Megújí­tásához. (Aspects Of The Renewal Of The State Management) Pénzügyi Szemle 2/2016.

 • Hajdu Péter. Önkormányzati Feladatok Ellátása Önkormányzati Tulajdonú Holding Struktúrájú Gazdasági Társaság Létrehozásával. (Completing The Tasks Of Local Govern­ments Via Companies With Holding Structure Owned By The Local Government) Magyar Közigazgatás 11/2006.

 • Horváth M. Tamás. Magasfeszültség Városi Szolgáltatások. (High Voltage City Servic­es) Budapest-Pécs: Dialóg-Campus 2015.

 • Kemenes István. A Jogi Személy Elkülönült Felelősségének ’Áttörése’. (Breaking Through The Separate Liability Of The Legal Person) Tóth Károly (Ed). In: Tanulmányok Bérczi Imre Egyetemi Tanár Születésének 70. Évfordulójára. Szeged: Szte Ájtk Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica Tomus Lviii. Fasciculus 1-41. 2000.

 • Kraakman Reinier - Armour John - Davies Paul - Enriqes Luca - Hans­mann Henry - Hertig Gerard - Hopt Klaus - Kanda Hideki - Rock Edward. The Anatomy Of Corporate Law. New York: Oxford University Press 2009.

 • Lehoczki Zóra Zsófia. Fogalmi Tévedések Vígjátéka - A Tulajdonjog Közvetett Tárgyának Szerepében A Jogi Személy. (Comedy Of Errors - Starring As The Indirect Object Of Prop­erty Law By The Legal Person) Opuscula Civilia 3/2017. Http://Akk.Uni-Nke.Hu/Uploads/Media_Items/Opuscula-9.Original.Pdf.

 • Menyhárd Attila. Köztulajdon - Közdolgok - Forgalomképesség. (Public Property - Public Goods - Transferability) Polgári Jogi Kodifikáció 2/2005.

 • Nagy Barna Krisztina. Az Aranyrészvény. (The Golden Share) In: Doktori Műhelytanulmányok Győr: Szie Ájdi 2018 (Under Publication)

 • Naszladi Georgina. Az Állam(I Szervek) Alapjogi Jogalanyisága Az Alkotmánybíróság Értelmezésében. (Legal Personality Of State Organs Based On The Fundamental Law In The Perception Of The Constitutional Court) Közjogi Szemle 3/2016.

 • Osztovits András (Ed). Act V Of 2013. On The Civil Code And The Commentary Ii. Buda­pest: Opten Informatikai Kft. 2014.

 • Papp Tekla. A Jogi Személy. (The Legal Person) Barzó Tímea (Ed). In: Civilisztika I. Budapest: Dialóg-Campus Chapter 1 2018 (Under Publication)

 • Péntek Zoltán. Az Önkormányzat Mint Cégtulajdonos. (The Local Government As Firm Owner) In: Jogi Tanulmányok 2010 Ünnepi Konferencia Az Elte Megalakulásának 375. Évfordulója Alkalmából Ii. Budapest: Elte Ájtk 2010.

 • Vékás Lajos - Gárdos Péter (Eds). Commentary To The Civil Code. Budapest: Wolters Kluwer 2014.

 • Wellmann György (Ed). The Commentary On The New Civil Code Iv/Vi. Civil Law Rights In Rem. Petrik Ferenc (Chief Ed). Budapest: Hvgorac 2013.

 • Zoványi Nikolett. Szereptévesztés Megtámogatva Az Állam Magánjogi Szerepkörének Anomáliái. (Mistaking Rules Supported Anomalies Of The Role Of The State In Private Law) Magyar Jog 6/2016.

Search
Journal information
Target audience: researchers and experts in the field of International law and EU Law
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 102 102 3
PDF Downloads 63 63 1