Of Mice and Men, and of Things in the Legal Sense

Open access

Abstract

This paper aims to describe one part of the issue - the fact that a living ani­mal is not a thing. Does that mean that one could not “own” an animal, or perhaps that an animal as a subject of rights? Will it be liable for damage it causes? The author believe that the provision specifically aims at pets and it is a pity that it is not explicitly men­tioned. The different attitude of legislator is also reflected in compensation for damage, which now involves a special material element of compensation for damage caused by and to an animal. These and other aspects are addressed in this paper.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Boháček Miroslav. Nástin Přednášek O Soukromém Právu Římském. Úvod - Práva Věcná. Prague: Own Publ 1945 P. 58.

 • Dohnal Jakub. Škoda Způsobená Zvířetem. Právní Rozhledy 2015 No 4 P. 126.

 • Eliáš Karel. Věc Jako Pojem Soukromého Práva. Právní Rozhledy 2007 No 4 P. 119.

 • Gaius. Učebnice Práva Ve Čtyřech Knihách. Plzeň: Aleš Čeněk 2007. P. 78. Incorporeal Things Include E.G. Ususfruct.

 • Gnieweek Edvard Et Al. Kodeks Cywilny. Komentarz. 4th Ed. Warzsawa: C.H.Beck 2011. P. 111.

 • Hulmák Milan Et Al. Občanský Zákoník Vi. Závazkové Právo. Zvláštní Část (§ 2055-3014). Prague: C. H. Beck 2014 P. 1631.

 • Klein Šimon. Zvíře Není Věc Aneb Co Přináší § 494 Noz? Ad Notam 2013 No 5 P. 18.

 • Knapp Viktor Plank Karol. Et Al. Učebnice Československého Občanského Práva. Vol. I. Prague: Orbis 1965. P. 148.

 • Kopáč Ladislav. Zákoník Mezinárodního Obchodu. Komentář. Prague: Panorama 1984. P. 38.

 • Kratochvíl Zdeněk Et Al. Nové Občanské Právo. Prague: Orbis 1965 P. 186.

 • Melzer Filip. Co Působí Problémy Při Náhradě Škody. Právní Rádce 2015 No 2 P. 42.

 • Melzer Filip. Metodologie Nalézání Práva. Úvod Do Právní Argumentace. 2nd Ed. Prague: C. H. Beck 2011. P. 116.

 • Melzer Filip Tégl Petr. Občanský Zákoník. Velký Komentář. § 419-654. Velký Komentář. Prague: Leges 2014 Pp. 234-235.

 • Pelikánová Irena. Úvaha O Věcech V Právním Smyslu. Právní Praxe V Podnikání 1995 No 11 P. 5.

 • Krčmář Jan. Právo Občanské. 4th Edition Prague: Knihovna Sborníku Věd Právních A Státních 1946. P. 174.

 • Randa Antonín. Právo Vlastnické Dle Rakouského Práva V Pořádku Systematickém. Prague: Česká Akademie Pro Vědy Slovesnost A Umění 1922. Pp. 112-113. (Reprint Aspi).

 • Rouček František Sedláček Jan Et Al. Komentář K Československému Obecnému Zákoníku Občanskému A Občanské Právo Platné Na Slovensku A V Podkarpatské Rusi. Vol. Ii. 1st Edition. Prague: V. Linhart 1935. (Reprint Of The Original Edition Aspi 2002) P. 8.

 • Rummel Peter Et Al. Kommentar Zum Allgemeinem Bürgerlichen Gesetzbuch In Zwei Bänden. 3. Neub. Auf. Wien: Manz

 • Sommer Otakar. Učebnice Soukromého Práva Římského. Ii. Díl. Prague: Všehrd 1946. P. 179-180. (Reprint Wolters Kluwer).

 • Stuna Stanislav Švestka Jiří. K Pojmu Věc V Právním Smyslu V Návrhu Nového Občanského Zákoníku. Právní Rozhledy 2011 No 10 P. 368.

 • Selucká Markéta. Res Iuris A Instrumentum V Rámci Oz A Návrhu Oz. Časopis Pro Právní Vědu A Praxi 2007 No 4 P. 296.

 • Spáčil Jiří. Současné Problémy Vlastnického Práva. Právní Rozhledy 2006 No 2. P. 66.

 • Tégl. Petr. Nad Novým Kodexem Soukromého Práva. Obchodní Právo 2012 No 3 P. 84.

 • Tégl Petr. Stručný Nástin Úpravy Věcných Práv V Návrhu Nového Občanského Zákoníku 1. Část - Obecné Výklady Veřejné Seznamy Držba Vlastnické Právo. Obchodní Právo 2012 No 3. P. 91.

 • Wasilkowski Jacek. Zarys Prawa Rzeczowego. Warzsawa: Pwn 1963. P. 8-9.

Search
Journal information
Target audience: researchers and experts in the field of International law and EU Law
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 92 1
PDF Downloads 68 68 2