Morphological and pharmacokinetic properties of oral solid dietary supplements containing plant extracts

Open access

Summary

Introduction: Dietary supplements are a good way to supplement the deficiency of certain micronutrients and organic components (therapeutic agents) in human body. They are most often available in concentrated form as tablets, capsules, powder or liquid.

Objective: To investigate morphological parameters and the pharmaceutical availability of coated tablets – dietary supplements – that contain selected pharmacopeial titrated dry plant extracts.

Methods: Testing of the effective time of the tablet surface erosion was performed in model acceptor fluids using pharmacopeial methods in static (Erweka apparatus) and dynamic (unlimited diffusion method) conditions. Furthermore, morphological parameters of tablets (the original shape of an ellipse) as well as their hardness were determined.

Results: The effective erosion time was determined by conductometric method using carboxymethylcellulose sodium salt (NaCMC) contained in the tablet. The content of gum arabic and NaCMC in the tablet testifies that the granulate was produced using the “wet granulation” technique which resulted in high hardness of original, esthetic, elliptical tablets and in prolonged disintegration time (erosion).

Conclusions: The used excipients: gum arabic and NaCMC for the production of the tested tablets containing selected dry plant extracts result in their high hardness. The tested dietary supplements are characterized by esthetic design, original shape, and prolonged disintegration time which affects the pharmaceutical availability.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Skowerski K Gułajski Ł Bieniek M. Katalizatory metotezy zawierające grupy anionowe. Polish Patent Application P.398247. Olefin Metathesis Catalysis containing omnium groups. U.S. Provisional Patent Application 14 021 32 00002.

 • 2. Michalak M Gułajski Ł Grela K. Alkene metathesis. In: Science of Synthesis. Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations; Vol. 47a (Alkenes); Georg Thiema Verlag KG; 2010 327.

 • 3. Clavier H Grela K Kirschning A Mauduit M Nolan SP. Sustainable concepts in olefin metathesis. Angew Chem Int Ed 2007; 46:6786-6801.

 • 4. Skowerski K Wierzbicka C Szczepaniak G Gułajski Ł Bieniek M. Easy removable olefin metathesis catalysts. Green Chem 2012. doi: http:dx.doi.org/10.39/C2GC36015B

 • 5. Gabrera J Padilla R Dehn R Deurlein S Gułajski Ł Chomiszczak E et al. Olefin Mertathesis on a TLC Plate as a tool for a high-throughput screening of catalyst-substrate sets. Adv Synth Catal 2012; 354:1043-1051.

 • 6. European Medicines Agency Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Assessment Report on Salvia officinalis L. Folium and Salvia officinalis L. Aetheroleum. London 12 November 2009; Doc. Ref.: EMA/HMPC/330383/2008.

 • 7. European Medicines Agency Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community Herbal Monograph on Hedera helix L. Folium 31 March 2011; EMA/HMPC/289430/2009.

 • 8. European Medicines Agency Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Assessment report on Melissa officinalis L. Folium; 14 May 2013; EMA/HMPC/196746/2012.

 • 9. European Medicines Agency Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Assessment Report on Urtica dioica L. and Urtica urens L. Herba; London 4 September 2008; Doc. Ref. EMEA/HMPC/168380/2006.

 • 10. European Medicines Agency Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community herbal monograph on Viola tricolor L. and/or subspecies Viola arvensis Murray (Gaud) and Viola vulgaris Koch (oborny) Herba cum Flore 25 November 2010; EMA/HMPC/131734/2009.

 • 11. European Medicines Agency Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Assessment report on Epilobium angustifolium L. and/or Epilobium parviflorum Schreb. Herba; 10 March 2015; EMA/HMPC/712510/2014.

 • 12. Drelich E. Lek roślinny – połączenie natury i nauki. Stworzone dla Farmaceuty 2015; 4(09):34-35.

 • 13. Marczyński Z Zgoda M M. The effect of auxiliary substances on pharmaceutical availability off medicinal substances contained in dry extract from small-flowered willow herb (Epilobium parviflorum Schreb.). Herba Pol 2005; 51(1/2):29-35.

 • 14. Marczyński Z Zgoda MM Jambor J. Application of silicified microcrystalline cellulose (Prosolv) as a polymer carrier of Epilobium parviflorum Schreb. Extract of oral solid drug form. Polim Med 2007; T 37(2): 21-32.

 • 15. Marczyński Z Bodek KH. The effect of chitosan on the stability and morphological parameters of tablets with Epilobium parviflorum Schreb. extract. Polim Med 2007; T 37(3): 3-11.

 • 16. Linka W A Golenia E Zgoda MM Kołodziejczyk MK. Zastosowanie półsyntetycznych polimerów w formulacji tabletek do ssania i żucia zawierających ekstrakt z szałwii i glukonian cynku. Polim Med 2014; 44(4):237-245.

 • 17. Karłowicz-Bodalska K Bodalski T Znaczenie surowców roślinnych w leczeniu schorzeń wątroby. Post Fitoter 2007; 3:155-167.

 • 18. Horoszkiewicz M Kulza M Malinowski K Woźniak A Seńczuk-Przybyłowska M Wachowiak A et al. Karczoch zwyczajny – niewykorzystane możliwości leku roślinnego w terapii miażdżycy i chorób wątroby. Przeg Lek 2012; 69/101:1129-1131.

 • 19. Pieszak M Mikołajczak PŁ. Właściwości lecznicze pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.). Post Fitoter 2010; 4:199-204.

 • 20. Jeszka M Kobus-Cisowska J Flaczyk E. Liście morwy jako źródło naturalnych substancji biologicznie aktywnych. Post Fitoter 2009; 3:175-179.

 • 21. Kania M Derebecka N. Surowce roślinne w cukrzycy typu 2. Post Fitoter 2010; 2:76-84.

 • 22. Wawro A Pieprzyk-Kokocha D Gryszczyńska A Łowicki Z Mikołajczak PŁ Grajek K. Porównanie składu polifenoli zawartych w wyciągach hydroalkoholowych liści różnych odmian morwy białej (Morus alba L.). Post Fitoter 2013; 4:220-224.

 • 23. Salman Sh Bachchan Kh V Swami V. Singh Hepatoprotective action of Morus alba (Linn.) leaves extract against carbon tetrachloride incited hepatotoxicity in rats. Int J Pharmacogn Phytochem 2014; 1(2):012-014.

 • 24. Nowak E Nachajski MJ Zgoda MM. Maiclenhair tree (Ginkgo bilobae) leaf extraction products in the light of Biopharmaceutics Classification System (BCS) requirements and medium of diversified polarity (εM). Herba Pol 2014; 60(1):18-28. doi: http:dx.doi.org/10.2478/hepo-2014-0002

 • 25. Marczyński Z Zgoda MM Bodek KH. Wybrane substancje pomocnicze jako nośniki suchego ekstraktu liści bluszczu pospolitego (Hedera helix L.). Polim Med 2011; 41(4):44-51.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 246 121 3
PDF Downloads 116 56 2