Serpentinite in the Śnieżnik Massif: petrology and ecological impact

Artur Pędziwiatr
 • University of Wrocław, Institute of Geological Sciences ul. Cybulskiego 32, 50-205 Wrocław, Poland

Abstract

The paper presents a locality related to the occurrence of serpentinite body from the western slope of Żmijowiec in the Śnieżnik Massif. On the basis of field observations and numerous literature references, I provide a detailed geological description of this site and discuss the origin and tectonic settings of the serpentinite body. Apart from compelling geology, these rocks are site for ladder spleenwort, a rare species protected in Poland as well as in the European Union.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bederke E. 1943. Ein Profil durch das Grundgebirge der Grafschaft Glatz. Sonderdruck aus der Geologische Rundschau, 34: 6–9.

 • [2] Chopin F., Schulmann K., Skrzypek E., Dujardin J.R., Lehmann J., Martelat J.E., Lexa O., Corsini M., Edel J.B., Štípská P., Pitra P. 2012. Crustal influx, indentation, ductile thinning and gravity redistribution in a continental wedge: building a Moldanubian mantled gneiss dome with underthrust Saxothuringian material (European Variscan belt). Tectonics, 31: 1–27.

 • [3] Directive 1992. Council directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. OJ L 206, 22.7.1992: 1–66.

 • [4] Don J., Dumicz M., Wojciechowska I., Żelaźniewicz A. 1990. Lithology and tectonics of the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes – recent state of knowledge. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 179: 159–188.

 • [5] Dubińska E., Bylina P., Kozłowski A., Wolfgang D., Nejbert K., Schastok J., Kulicki C. 2004. U-Pb dating of serpentinization: hydrothermal zircon from a metasomatic rodingite shell (Sudetic ophiolite, SW Poland). Chem. Geol., 203: 183–203.

 • [6] Frąckiewicz W., Teisseyre H. 1973. Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów (1:25 000) Arkusz Międzygórze, Siemiatycka D. (ed.) Wydawnictwa geologiczne.

 • [7] Gil G. 2010. Charakterystyka petrograficzna ultrabazytów z okolic Kletna. [MS thesis], University of Wrocław: 1–104.

 • [8] Gordon S.M., Schneider D.A., Manecki M., Holm D.K. 2005. Exhumation and metamorphism of an ultrahigh-grade terrane: geochronometric investigations of Sudete Mountains (Bohemia), Poland and Czech Republic. J. Geol. Soc. Lond., 162: 841–855.

 • [9] Gunia P., Ziółkowska-Kozdrój M., Kozdrój W. 1998. New geochemistry data of ultrabasic rocks from eastern surroundings of the Karkonosze granite intrusion (Sudetes, SW Poland). B. Pol. Acad. Sci-Earth Sci., 46: 93–108.

 • [10] Gunia T., Wierzchołowski B. 1979. Mikroproblematyki z paragnejsów Gór Bystrzyckich (Sudety). Geologia Sudetica, 14: 7–24.

 • [11] Gunia T. 1974. Mikroflora prekambryjskich wapieni okolic Dusznik- Zdroju (Sudety Środkowe). Rocz. Pol. Tow. Geol., 44: 71–76.

 • [12] Jastrzębski M., Żelaźniewicz A., Nowak I., Murtezi M., Larionov A.N. 2010. Protolith age and provenance of metasedimentary rocks in Variscan allochthon units: U–Pb SHRIMP zircon data from the Orlica– Śnieżnik Dome, West Sudetes. Geol. Mag., 147: 416–433.

 • [13] Karpowicz W. 1963. Paprocie na serpentynitach w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 10: 3–58.

 • [14] Kasza L. 1964. Budowa geologiczna górnego dorzecza Białej Lądeckiej. Geologia Sudetica, 1: 119–167.

 • [15] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe, 3rd edition, Władysław Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków: 1–895.

 • [16] Kącki Z. (ed.). 2003. Zagrożone Gatunki Flory Naczyniowej Dolnego Śląska, Institute of Plant Biology, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura, Wrocław: 1–245.

 • [17] Klinkenberg B. 2014. E-Flora BC: Electronic Atlas of the Plants of British Columbia. [http://linnet.geog.ubc.ca/Atlas/Atlas.aspx?sciname= Aspleniumadulterinum&redblue=Both&lifeform=5], accessed: 27.11.2014.

 • [18] Kröner A., Jaeckel P., Hegner E., Opletal M. 2001. Single zircon ages and whole rock Nd isotopic systematics of early Paleozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše Mountains and Orlice-Sněžník Complex). Int. J. Earth Sci., 90: 304–324.

 • [19] Kryza R., Pin C. 2010. The Central-Sudetic ophiolites (SW Poland): Petrogenetic issues, geochronology and paleotectonic implications. Gondwana. Res., 17: 292–305.

 • [20] Lange U., Bröcker M., Armrstrong R., Żelaźniewicz A., Trapp E., Mezger K. 2005. The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatization and constraints on the cooling history. J. Geol. Soc. (London), 162: 973–984.

 • [21] Lovis J.D., Reichstein T. 1968. Über das spontane Entstehen von Asplenium adulterinum aus einem natürlichen Bastard. Naturwissenschaften, 55, 3: 117–120.

 • [22] Maluski, H., Rajlich P., Souček J. 1995. Pre-Variscan, Variscan and early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: Ar 40/Ar39Ar study. Geol. Rundsch., 84: 345–358.

 • [23] Mazur S., Szczepański J., Turniak K., McNaughton J.N. 2012. Location of the Rheic suture in the eastern Bohemian Massif: evidence from detrital zircon data. Terra Nova, 24: 199–206.

 • [24] Mazur S., Aleksandrowski P., Kryza R., Oberc-Dziedzic T. 2006. The Variscan Orogen in Poland. Geol. Quart., 50: 89–118.

 • [25] Regulation of the Environment Minister. 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409: 1–37.

 • [26] Reichstein T. 1981. Hybrids in European Aspleniaceae (Pteridophyta). Bot. Helv., 91: 81–139.

 • [27] Smulikowski K., Smulikowski W., Bakun-Czubarow N. 1977. Serpentinite stock from the vicinity of mount Śnieżnik (Sudetes). Archiwum Mineralogiczne, 33: 5–35.

 • [28] Steltenpohl M.G., Cymerman Z., Krogh E.J., Kunk J.M. 1993. Exhumation of eclogitized continental basement during Variscan lithospheric delamination and gravitational collapse, Sudety Mountains, Poland. Geology, 21, 12: 1111–1114.

 • [29] Świerkosz K. 2004. Notes of the syntaxonomy of the Asplenietea trichomanis class in Poland. Polish. Bot. J., 49: 203–213.

 • [30] Turniak K., Mazur S., Wysoczański R. 2000. SHRIMP zircon geochronology and geochemistry of the Orlica-Śnieżnik gneisses (Variscan belt of Central Europe) and their tectonic implications. Geodin. Acta., 13: 1–20.

 • [31] Wierzchołowski B., 1958. Skały ultrafemiczne okolic Bielic w Sudetach Wschodnich. Archiwum Mineralogiczne, 22: 401–431.

 • [32] Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J., Żytko K. 2011. Regionalizacja Tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław: 1–60.

 • [33] Żołnierz L., Kromer K., Świerkosz K. 2008. Ladder spleenwort (Asplenium adulterinum Milde) in Poland – distribution, population state and conservation plan framework. [In:] Szczęśniak E., Gola E. (eds.) Club Mosses, Horsetails and Ferns in Poland – Resources and Protection, Polish Botanical Society and Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław: 29–45.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search