Folklore Studies on Birth Related Customs within the Banat Community

Open access

Abstract

Birth is perceived as a threshold, a milestone, and is best described as passing from one stage to another and from one status to another. This article aims to present the customs regarding the birth of a child, as they were preserved in the Banat folk mentality: the origin of the midwife and her role as mediator, the belief in the unfailing destiny foreseen by the book of fate, the rite of the first bath having a huge importance for the future of the child and a series of magic and religious acts meant to ward off the Evil forces that intend to harm the child and to restore the balance.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Evseev Ivan. 1999. Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale. Timişoara: Editura Amarcord.

 • Foundoulis Ioannis. 2008. Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice. Vol.I. Bucureşti: Editura Bizantină.

 • Gorovei Artur. 2002 (1909). Datinile noastre la naştere şi la nuntă. Bucureşti: Editura Paideia.

 • Hedeşan Otilia. 2001. Folclorul. Ce facem cu el? Timişoara: Editura Universităţii de Vest.

 • Hedeşan Otilia. 2005. Lecţii despre calendar. Curs de folclor. Timişoara: Editura Universităţii de Vest.

 • Iana Aurel. 1889. “Credinţe la naşteri din părţile Oraviţei.” Familia XXV(41):483.

 • Kligman Gail. 2005 (1997). Nunta mortului. Ritual poetică şi cultură populară în Transilvania. Iaşi: Editura Polirom.

 • Marian Simion Florea. 2009 (1893). Naşterea la români. Studiu etnografic. Bucureşti: Editura Saeculum Vizual.

 • Nicolau Irina; Huluţă Carmen. 2000. Credinţe şi superstiţii româneşti. Bucureşti: Editura Humanitas.

 • Pont-Humbert Cathérine. 1998 (1996). Dicţionar universal de rituri credinţe şi simboluri. Bucureşti: Editura Lucman.

 • Praoveanu Ioan. 2001. Etnografia poporului român. Bucureşti: Editura Paralela 45

 • Radan Uscatu Miliana-Radmila. 2014. Botezul nunta şi funeraliile la caraşoveni. Timişoara: Editura Universităţii de Vest.

 • Simkin Penny: Whalley Janet; Kepller Ann. 2016. Pregnancy Childbirth and the Newborn: The Complete Guide. Minnetonka: Meadowbrook Press.

 • Ştiucă Narcisa Alexandra. 2000. Transcrieri infidele. Bacău: Editura Corgal Press.

 • Van Gennep Arnold. 1996 (1909). Riturile de trecere. Iaşi: Editura Polirom.

 • Walker Marsha. 2016 (2006). Breastfeeding Management for the Clinician. Burlington: Jones and Barlett Publishers.

 • Wambach Karen; Riordan Jan. 2015 (1993). Breastfeeding and Human Lactation. Burlington: Jones and Barlett Publishers.

 • Wambach Karen; Riordan Jan. 1998 (1975). Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Second edition. Bucureşti: Academia Română Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”.

 • Wambach Karen; Riordan Jan. 2005 (1982). Dicţionarul ortografic ortoepic şi morfologic al limbii române. Second edition. Bucureşti: Academia Română Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.1

Scimago Journal Rank (SJR) 2018: 0.102

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 227 93 3
PDF Downloads 115 60 2