Świętosława – Skandynawistka

Open access

Abstract

The article deals with Świętosława (also known as Sigrid the Haughty, Sigrid Storråd, Gunhilda), a figure from the early days of Polish statehood and Christianity, member of the Piast dynasty, a queen of Sweden, Denmark and Norway, a mother of the Canute the Great, a (Viking) king of England and finally both Slav and Pole, and British, and Nordic can be approached from various perspectives. The particularly appealing appears however the opportunity to reflect on the Nordic dimension in Polish social thought, culture and politics.

Świętosława faced a challenge of learning the Nordic people, their language, and all this that is included in the programme of Scandinavian studies at the University of Gdansk “from inside”. Her situation resembles the one investigated by Jerzy Szacki in his sociological survey of tradition. It refers to learning oneself an others once the safe boundary is overstepped and the first step towards what is foreign, different and perhaps shocking is made. It relates to the authentic adventure of migration, but also to education and cross-culture communication promoting mutual understanding of differences and to new perspectives for community development. Finally, it concerns the geopolitical implications of northern dimension for the Polish political ethos, culture and education

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Carlyle T. ((1892). Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii. Warszawa: Teodor Paprocki i s-ka.

 • Chojnacki H.. (1998). Polska „poezja Północy”. Maria Irydion Lilla Weneda Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Donimirski A. (1988). Niezwykłe kobiety w dziejach. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

 • Jankowski J. (1995). Monarsze sekrety. Wrocław: Toporzeł (http://toporzel.republika.pl/teksty/krolef.html).

 • Kekkonen U. (1983). Nie szukajcie przyjaciół daleko a wrogów blisko Tłum. Z. Broniarek. Warszawa: MON.

 • Lindqvist H. (2005). Historien om alla Sveriges drottningar: från myt och helgon till drottning i tiden. Stockholm: Norstedts.

 • Olkiewicz A. (2010). Jak życ szczęśliwie w innym kraju. Tłum. I. Sawicka Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca .

 • Ricoeur P. (1975). Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie wybór oprac. i posłowie S. Ciechowicza przeł. E. Bieńkowska i in. Warszawa: Instytut Wydawniczy.

 • Samsonowicz H. (2007). Piastowie W: Dynastie panujące w Polsce. Wrocław Warszawa Kraków: Ossolineum.

 • Schad M. (2004). Wielkie dynastie. Mit i historia. Szwedzki dom panujący. Tłum. A. Czarnocki Warszawa: Wydawnictwo Klub Dla Ciebie.

 • Sławiński A. (2007). Polska powinna pójść śladem Szwecji i Finlandii Rzeczpospolita (nr 241 z 14.10).

 • Strzelczyk J. (2007). Mity podania i wierzenia dawnych Słowian. Poznań: Rebis.

 • Szacki J. (1971). Tradycja. Przegląd problematyki Warszawa: PWN.

 • Taylor Ch. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne.Tłum. Adam Puchejda Karolina Szymaniak Kraków: Znak.

 • Walat T. Winiecki J. (2009) Jezioro Bałtyk. Niby nieduże a dzieli W: Polityka ( nr 33 z 15.08) s. 24-29.

 • Żylińska J. (1957). Piastówny i żony Piastów. Warszawa: PIW.

 • Balcer O. (1895). Genealogia Piastów. Kraków: Akademia Umiejetnosci.

 • Barański M. (1999). Mieszko I i Bolesław Chrobry. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

 • Barański M.K. (2005). Dynastia Piastów w Polsce. Warszawa: PWN.

 • Słupecki L.P. Morawiec J (red.). (2009). Between Paganism and Christianity in the North. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • Słupecki L.P. (red.) (2008). Bogowie i ich ludy: religie pogańskie a procesy tworzenia się tożsamości kulturowej etnicznej plemiennej i narodowej w średniowieczu: II Kongres Mediewistów Polskich. Lublin 19-21 września 2005 roku. Wrocław: Wydawnictwo Chronicon.

 • Duczko W. (2006). Rus Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej. Warszawa: TRIO.

 • Duczko W. (2008): Czy Polacy ochrzcili Szwedów? Rozmowa z prof. W. Duczka. Vad det polackerna som kristnade svenskarna? Samtal med professor Władysław Duczko. Suecia Polonia 2008 nr 5 s. 4-8.

 • Dworaczek W. (1959). Genealogia. Warszawa: PWN tablica 1 35 i 38.

 • Grabski A. F..(1964). Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych i wojskowych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Jasiński K. (2004). Rodowód pierwszych Piastów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 • Kienzler I. (2012). Miłości polskich królowych i księżniczek. Czas Piastów i Jagiellonów. Warszawa: Bellona.

 • Labuda G. (1961). Źródła sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. Warszawa: PWN.

 • Morawiec J. (2013). Knut Wielki. Król Anglii Danii i Norwegii. Kraków: Avalon.

 • Myrdal A. (1945). Nation and Family. The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy. London: Kegan Paul.

 • Myrdal G. (1960). Beyond the Welfare State. Economical Planning and its International Implications. New Haven: Yale University Press.

 • Nowak A. (2014). Dzieje Polski. Skąd nasz ród t.1. Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk.

 • Prinke R.T. (2004). Świętosława Sygryda Gunhilda. Tożsamość córki Mieszka I i jej skandynawskie związki. W: Roczniki Historyczne t. LXX (2004). Poznań Warszawa s. 84-85 102-103.

 • Rymar E. (2005). Rodowód książąt pomorskich Książnica Pomorska. Szczecin: Ksiażnica Pomorska im. Stanisława Staszica.

 • Skrok Z. (2006). Czy Wikingowie stworzyli Polskę?. Warszawa: Wydawnictwo ISKRY.

 • Słupecki L.P. (2003 2006). Mitologia skandynawska w epoce wikingów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

 • Stanisławski B.M. 2012. Garncarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 • Szacki J. (2004). O tożsamości (zwłaszcza narodowej) Kultura i społeczeństwo. nr 3 s. 9-40.

 • Todd R. (2008).. Polacy trzymają się prosto. Polityka (nr 2657 z 6.07) s. 82-83 (www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/2573341polacy-trzymaja-sie-prosto.read)

 • Zakrzewski S. (2006). Bolesław Chrobry. Kraków: Universitas.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 164 96 2
PDF Downloads 99 60 0