What is the use of the research carried out on the permanent plots in the Białowieża National Park?

Open access

Abstract

The purpose of the strictly protected area of the Białowieża National Park (BNP) established in early 1900s, was to protect a compact block of the Białowieża forest from any direct human influence and activity. Its founders considered it a ‘laboratory of nature’ In 1936, five rectangular plots with a total area of 15.5 ha (ca. 0.3% of the BNP) were set up for regular monitoring of stand development with regards to the initial state and variability of soil conditions. During the first 76 years of the project, a steady increase in the proportion of hornbeam and lime tree at the expense of shade-intolerant species was observed. This trend has been interpreted by the researchers involved in the monitoring of the permanent BNP plots to constitute a biodiversitythreatening development caused by preservation efforts. Such an interpretation has been widely incorporated in the public debate by political authorities and the forestry sector. In this critical article I challenge the major arguments presented by the key expert in silviculture, Prof. B. Brzeziecki. My criticism is directed at the methodological approach as well as at the data interpretation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bernadzki E. Bolibok L. Brzeziecki B. Zajączkowski J. Żybura H. 1998. Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park north-eastern Poland. Journal of Vegetation Science 9: 229-238.

 • Bobiec A. 2007. The influence of gaps on tree regeneration: a case study of the mixed lime-hornbeam (Tilio-Carpinetum Tracz. 1962) communities in the Białowieża Primeval Forest. Polish Journal of Ecology 55: 441-455.

 • Bobiec A. 2012. Białowieża Primeval Forest as a remnant of culturally modified ancient forest. European Journal of Forest Research 131: 1269-1285.

 • Bobiec A. 2013. Historia i dynamika drzewostanów grądowych Białowieskiego Parku Narodowego. Wiadomości Botaniczne 57(3/4): 17-39.

 • Bobiec A. Bobiec M. 2012. Wpływ masowego zamierania świerka w drzewostanach Białowieskiego Parku Narodowego na odnowienie naturalne dębu. Sylwan 156(4): 243-251.

 • Bobiec A. Buchholz L Churski M. Chylarecki P Fałtynowicz W. Gutowski J.M. Jaroszewicz B. Kuijper D. Kujawa A. Mikusek R. Mysłajek R. Nowak S. Pawlaczyk P. Podgórki T. Walankiewicz W. Wsołowski T. Zub K. 2016. Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej? Las Polski 7: 14-16.

 • Bobiec A. Jaszcz E. Wojtunik K. 2011. Oak (Quercus robur L.) regeneration as a response to natural dynamics of stands in European hemiboreal zone. European Journal of Forest Research 130: 785-797.

 • Brzeziecki B. 2016a. Trzeba dostrzec dynamikę Puszczy. Rozm. przepr. R. Zubkiewicz. Las Polski 6: 8-11.

 • Brzeziecki B. 2016b. Puszcza nie przetrwa bez człowieka. Rozm. przepr. K. Goździewska. Nasz Dziennik 39. http://wp.naszdziennik.pl/2016-02-17/234419puszcza-nie-przetrwa-bez-czlowieka.html [17.02.2016].

 • Brzeziecki B. Pommerening A. Miścicki S. Drozdowski S. Żybura H. 2016. A common lack of demographic equilibrium among tree species in Białowieża National Park (NE Poland): evidence from long-term plots. Journal of Vegetation Science 27: 460-469

 • Faliński J.B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests ecological studies in Białowieża Forest. Dr W. Junk Publishers Dordrecht - Lancaster.

 • Keczyński A. 2007. Regeneracja grądu Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 w następstwie dawnego użytkowania lasu w Białowieskim Parku Narodowym. Sylwan 151: 58-65.

 • Niklasson M. Zin E. Zielonka T. Feijen M. Korczyk A.F. Churski M. Samojlik T. Jędrzejewska B. Gutowski J.M. Brzeziecki B. 2010. A 350-year tree-ring fire record from Białowieża Primeval Forest Poland: implications for Central European lowland fire history. Journal of Ecology 98: 1319-1329.

 • Paczoski J. 1925. Świerk w ostępach Białowieży. Las Polski 8: 358-371; 9: 397-411.

 • Samojlik T. 2006. Najsłuszniejsze drzewo - historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia. Rocznik Dendrologiczny 54: 7-27.

 • Samojlik T. 2010. Traditional utilisation of Białowieża Primeval Forest (Poland) in the 15th to 18th centuries. Landscape Archaeology and Ecology 8: 150-164.

 • Veblen T.T. 1992. Regeneration dynamics in: Plant succession: theory and prediction (eds. D.C. Glenn-Lewin R.K. Peet T.T. Veblen). Chapman and Hall London 152-187.

 • von Brincken J. 1826. Mémoire Descriptif sur la forêt impériale de Białowieża en Lithuanie. Annoté et commenté par Daszkiewicz P. Jędrzejewska B. Samojlik T. Glücksberg Warszawa (reprint 2004 by Editions Epigraf Paris).

 • Weiner J. 2009. Czy istnieje równowaga w przyrodzie? Fakty i mity. Wszechświat 7-9: 4-9.

 • Whittaker R.H. 1972. Evolution and Measurement of Species Diversity. Taxon 21: 213-251.

 • Włoczewski T. 1954. Materiały do badania zależności między drzewostanem i glebą w przestrzeni i w czasie. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 123: 161-249.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 189 62 2
PDF Downloads 76 45 0