The ancestral conservative tillage of silver fir in the ‘Tisovik’ reserve of the Białowieża Primeval Forest

Adolf F. Korczyk 1
 • 1 Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry in Hajnówka, ul. Piłsudzkiego 8, 17–200 Hajnówka, Poland

Abstract

The ‘Tisovik’reserve, located in the Belarusian part of the Białowieża Forest, holds an isolated relic stand of silver fir, situated 120 km to the north-east of the main forest. In order to preserve this relic fir stand, a ancestral conservative tillage consisting of the Jd 92 trial (plot I) and the Jd 94 trial (plots II and III) was established between 1992 and 1994 in the Polish part of the Białowieża Forest on the territory of the Hajnówka Forest District. The growth and development of the progeny of 20 firs were characterized by means of long-term observations made in these trials. In 2000 (at the age of 18), the firs in the Jd 92 trial (plot I) reached an average height of 394.86 cm with a mean diameter at breast height of 42.42 mm and the average rate of survival amounted to 75%. In the Jd 94 trial, the rate of fir survival on plot II was 70% (at the age of 15) with an average height of 277.08 cm and a diameter at breast height of 36.62 mm, while on plot III only 50 trees with an average height of 198.6 cm and a diameter at breast height of 24.49 mm survived. The results of this study show that the fir progeny in the ‘Tisovik’ reserve is of high breeding value. Therefore, the silver fir seed stock of the ‘Tisovik’ reserve is suitable for the establishment of new plantations in the Polish part of the Białowieża Forest and the Mazury-Podlasie Region.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dmitruk A. 2007. Zachowanie zasobów genowych reliktowej populacji jodły pospolitej w Puszczy Białowieskiej na podstawie analizy wzrostu i rozwoju sadzonek w uprawie zachowawczej w oddział 416 Ag Nadleśnictwa Hajnówka. Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, p: 75.

 • Duda M. 2005. Zachowanie zasobów genowych reliktowej jodły pospolitej w Puszczy Białowieskiej na podstawie analizy i rozwoju sadzonek w uprawie zachowawczej. Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, p. 89.

 • Fiećko J. 2013. Jakość hodowlana 20-letniej jodły pospolitej w uprawie doświadczalnej w oddz. 414a Nadleśnictwa Gołdap. Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, p: 65.

 • Gilmour A.R., Gogel B.J., Cullis B.R., Thompson R. 2009. ASReml User Guide Release 3.0 VSN International Ltd, Hemel Hempstead, HP1 1ES, UK, www.vsni.co.uk

 • Gončarenko G.G., Savickij B.P. 2000. Populâcionno-genetičeskie resurcy pihty beloj v Belarusi. Gomel, Instytut Lesa, Nacionalnaâ Akademia Nauk Belarusi. Ss: 121.

 • Gryka M. 2013. Jakość hodowlana 18-letniej jodły pospolitej w rodowej uprawie doświadczalnej w oddz. 416 Ag Nadleśnictwa Hajnówka. Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, p. 106.

 • Kazimieruk M. 2011. Jakość hodowlana 15-letniej jodły pospolitej w rodowej uprawie doświadczalnej w oddziale 416 Cf (kwatera III) Nadleśnictwa Hajnówka. Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, p: 44.

 • Korczyk A. F, Kawecka A., Martysevič V. V, Strelkov A. Z. 1997. Naturalne stanowisko jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Białowieskiej. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, nr 837: 29–61.

 • Korczyk AF. 1999. Ocena wartości genetycznej i hodowlanej naturalnych populacji jodły Pospolitej (Abies alba Mill.) ze wschodniego zasięgu w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 339: 155–170.

 • Osipiuk J. 2012. Ocena jakości hodowlanej 15-letniej jodły pospolitej w rodowej uprawie zachowawczej w oddz. 416 Cf (kwatera II) Nadleśnictwa Hajnówka. Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, p. 71.

 • Pawlaczyk E., Bobowicz M. 2011. Zmienność potomstwa jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z rezerwaty Tisovik w uprawie doświadczalnej wyrażona w mikrosatelitarnym chloroplastowym DNA (cpDNA), in: Planta in vivo, in vitro et in silico: z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę: zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej: monografia sesji terenowych LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Planta in vivo, in vitro et in silico Warszawa, 6–12 września 2010. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne. Zarząd Główny.

 • R Development Core Team 2011. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0.

 • Rydzewski Z. 2013. Jakość hodowlana 20-letniej jodły pospolitej w uprawie doświadczalnej w oddz. 245c w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, p. 61.

 • Skrzyszewska K. 1999. Wartość genetyczno-hodowlana jodły pospolitej (Abies alba Mill.) reprezentowanej w Ogólnopolskim Doświadczeniu Proweniencyjnym Jd PL 86/90. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Ser. Sesja Naukowa, 61: 43–66.

 • Skrzyszewska K. 2003. Zmienność jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w doświadczeniach proweniencyjnych Jd PL 86/90. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Ser. Sesja Naukowa, 398, 88: 121–128.

 • Szeligowski M. 2006. Analiza wybranych cech jodły pospolitej różnych pochodzeń w wieku 21 lat na terenie LZD w Rogowie. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forest and Wood Technology, 60: 95–104.

 • Szeligowski M., Bolibok L., Burczyk W., Drozdowski S. 2011. Analiza wybranych cech jodły pospolitej (Abies alba Mill,) na powierzchniach proweniencyjnej w Rogowie. Leśne Prace Badawcze, 72, 3: 225–231.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search