Temperature dependence of sound wave propagation in as a diagnostic tool for healthy and rotten black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn). trees trunks

Michał Orzechowski 1  and Piotr Budniak 2
 • 1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Forestry, Department of Forest Management Planning, Geomatics and Forest Economics, ul. Nowoursynowska 159, 02–787 Warszawa
 • 2 Forest Research Institute, Department of Forest Management, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Poland.

Abstract

The aim of this study was to determine how thermal conditions affect the speed of sound wave propagation, in trunks of living alder Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees. This method in practiced when diagnosing the presence of intern.al decay in standing trees. Field work was carried out four times at different temperatures (+13°C, +3°C, -7°C and -16°C) using an lmpulse Hammer. There was a significant correlation between the thermal conditions and the speed of sound wave propagation. Therefore, temperature must be taken into account to correctly diagnose tree health and timber quality.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bruchwald A. 1997. Statystyka matematyczna dla leśników. Warszawa, Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788300030712.

 • Budniak P. 2012. Wpływ warunków termicznych na prędkość propagacji fali dźwiękowej w pniach żywych drzew olszy czarnej. Warszawa, Maszynopis w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW.

 • Cybulski B. 2012. Ocena deprecjacji drewna żywych drzew olszy czarnej (Alnus glutinosa) w Leśnictwie Grudusk Nadleśnictwo Przasnysz. Warszawa, Maszynopis w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW.

 • Grabowski T. 2012. Niedestrukcyjna ocena pionowego zasięgu zgnilizny wewnętrznej świerka. Warszawa, Maszynopis w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW.

 • Hailey J., Morris P. 1987. Application of scanning and imaging technology to assess decay and wood quality in logs and standing trees. Vancouver BC, Forintek Canada Corporation.

 • Koch P. 1996. Lodgepole pine in North America. Madison, Forest Products Society. ISBN 0935018786.

 • Mańkowski P., Górski J. 2004. Analysis of measuring length on results of local measurement of ultrasound propagation speed in wood [Analiza wpływu długości odcinka pomiarowego na wynik lokalnego pomiaru prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w drewnie]. Annals of Warsaw Agricultural University Forestry and Wood Technology, 55: 342-345.

 • Mattheck C., Bethge K. 1993. Detection of decay in trees with the Metriguard Stress Wave Timer. Journal of Arboriculture, 19 (6): 374-378.

 • Orłowski M. 2010. Zastosowanie metody akustycznej w badaniu zgnilizny wewnętrznej modrzewia na uprawie plantacyjnej LZD Rogów. Warszawa, Maszynopis w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW.

 • Sandoz J., Benoit Y., Demay L. 2000. Standing tree quality assessment using Acousto Ultrasonic. Proceedings of International Symposium on Plant Health in Urban Horticulture: 172-179. Braunschweig, May, 22.-24. 2000.

 • Schmidt R.A., Pomeroy J.W. 1990. Bending of a conifer branch at subfreezing temperatures: implications for snow interception. Canadian Journal of Forest Research, 20 (8): 1250-1253.

 • Silins U., Lieffers V. J., Bach L. 2000. The effect of temperature on mechanical properties of standing lodgepole pine trees. Trees, 14 (8): 424-428.

 • Wang X., Divos F., Pilon C., Brashaw B. K., Ross R. J., Pellerin R. F. 2004. Assessment of Decay in Standing Timber Using Stress Wave Timing Nondestructive Evaluation Tools. Madison, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical Report.

 • Yamamoto K., Sulaiman O., Hashim R. 1998. Nondestructive detection of heart rot of Acacia mangium trees in Malaysia. Forest Products Journal, 48 (3): 83-86.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search