Selected aspects of the forest recreational function in view of its users

Piotr Gołos 1
 • 1 Forest Research Institute, Department of Forest Resources Management, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Poland

Abstract

The results of a survey conducted in several Promotional Forest Complexes (PFC) in the Śląskie and Podlaskie regions, as well as the urban forests in Łodź and Warsaw, indicate that visitor preferences vary among forest sites. Those forests where visitors prefer to rest should be located in forests designated for recreation, and include elements of recreational infrastructure. Depending on characteristics of the forest in question (seaside, lakeside, or mountains), respondents preferred forest located near to the water’s edge, whereas in mountainous areas they selected open places (roads and openings). Urban residents more commonly chose sites deep within the forest, while hikers selected forest edges. The desired recreational infrastructure, included garbage cans and hiking trails as the most important elements among city dwellers, while hikers pointed to rest areas and information boards. The respondents consistently agreed on the type of recreational activities conducted in forests as well as on type of elements which determine the attractiveness of forests for rest and recreation. Independently of site characteristics and the research location, the most common activities for respondents were hiking and riding bicycle; and attractive elements were silence and calm as well as cleanliness of the forests. The Contingent Valuation Method (CVM) was used to evaluate respondents’ Willingness to Pay (WTP) for intensification of selected public forest functions and forest management, including recreational functions. The number of respondents who declared a hypothetical monetary amount or WTP>0 depended on the place where research was conducted (forest or respondent’s home); forest area covered by financing (forests in general or local forests where respondents reside); the type of question used to obtain the information on WTP; as well as the scope of financing (all public forest functions or just a recreational function). The average WTP declared per household per year varied from 41 PLN (Gołos, Janeczko 2002) to 150 PLN (Gołos, Kaliszewski 2006) for selected forest areas. The average overall state statistics for WTP was 52 PLN (non-timber forest functions in municipality) and 41 PLN (recreational management of forests in municipality). The respondents also underlined that the goods and services provided should be co-financed from both state and local budgets, and that such financing should go directly to the organizations conducting forest management

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartczak A., Lindhjem H., Navrud S., Zandersen M., Żylicz T. 2008. Valuing Forest recreation on the national level a transition economy: The case of Poland. Forest Policy and Economics, 10: 467-472.

 • Bienabe E., Hearne R. R. 2006. Public preferences for biodiversity conservation and scenic beauty within a framework of environmental services payments. Forest Policy and Economics, 9: 335-348.

 • Balińska A. 2009. Walory turystyczne w tworzeniu i realizacji produktu turystycznego [Tourist values in forming and implementing the tourist product]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4 (23): 36-42.

 • Buszko-Briggs M. 2008. Wycena ekonomiczna ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej. Rozprawa doktorska. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 125 p.

 • Giergiczny M. 2009. Rekreacyjna wartość Białowieskiego Parku Narodowego [Recreational Value of the Białowieza National Park]. Ekonomia i Środowisko, 2 (36): 117-127.

 • Głaz J. 2002. Opracowanie i praktyczne sprawdzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju leśnictwa wielofunkcyjnego w regionie uprzemysłowionym. Sprawozdanie z III etapu Ocena zróżnicowania i poziomu realizacji funkcji lasu w wybranym regionie uprzemysłowionym. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 41 p.

 • Gołos P., Janeczko E. 2000. Potrzeby społeczne w zakresie pozaprodukcyjnych (publicznych funkcji lasu, źródła ich finansowania oraz konsekwencje dla gospodarki leśnej na przykładzie wybranych regionów kraju. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 50 p.

 • Gołos P., Janeczko E. 2002. Modelowe zagospodarowanie lasu dla rekreacji i wypoczynku w wybranych PFC - badania opinii publicznej. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 57 p.

 • Gołos P., Zaperty E. 2004. Gospodarka leśna na terenach zurbanizowanych. Etap I. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa, 91 p.

 • Gołos P., Kaliszewski A. 2006. Analiza porównawcza metod oceny i wyceny pozasurowcowych funkcji lasu na przykła dzie reprezentatywnego obiektu w Polsce. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Opracowanie końcowe, Warszawa, 124 p.

 • Gołos P. (ed.) 2010. Wartość oraz koszty świadczenia wybranych pozaprodukcyjnych funkcji lasu jako część rachunku ekonomicznego gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary, 147 p.

 • Górecka A. 2009. Funkcja rekreacyjna warszawskiego Lasu Bielańskiego [Recreation function of Warszawa Bielański Forest]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,11, 4 (23): 172-179.

 • Hyży M. 2011. Aktywne udostępnianie lasu - program własny Lasów Państwowych [Active sharing of the forest - the program of the State Forests]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 13, 4 (29): 144-149.

 • Janusz A., Piszczek M. 2008. Oczekiwania społeczeństwa wobec lasu - na przykładzie odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Sądeckiego [Publics opinion and expectation of the forest area - on an example of visitors to the forest promotion area Beskid Sądecki Forest]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 10, 3 (19): 139-151.

 • Kikulski J. 2009. Model rekreacyjnego zagospodarowania lasów na terenach pojezierzy [Model of recreational development of forests in the lake districts]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4 (23): 165-171.

 • Kikulski J. 2008. Preferencje rekreacyjne i potrzeby zagospodarowania rekreacyjnego lasów nadleśnictw Iława i Dąbrowa -wyniki pierwszej części badań [The recreational preferences and needs for recreational management of forests within the Iława and Dabrowa Forest Districts - preliminary results]. Sylwan, 5: 60−71.

 • Loomis J., Kent P., Starnge L., Fausch K., Covich A. 2000. Measuring the total economic value of restoring ecosystem services in an impaired river basin: results from a contingent valuation survey. Ecological Economics, 33: 103-117.

 • Merlo M, Briales E. 2000. Public Goods and Externalities linked to Mediterranean Forests: Economic Nature and Policy. Land Use Policy, 17: 197-208.

 • Płotkowski L., Zając S. 2002. Opracowanie modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w regionie rolniczym. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa. Opracowanie końcowe. Warszawa, p. 113.

 • Polforex. 2011. Report on national and local forest sites surveys. http://www.polforex.wne.uw.edu.pl/raporty.php, [01.03.2013].

 • Stanaszek A., Tędziagolska M. 2011. Świadomość ekologiczna turystów. Raport z badań. Warszawa. Instytut na rzecz Ekorozwoju, http://newwp.natura2000.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport_Swiadomosc_ekologiczna_turystow_fin.pdf, [4.02.2012].

 • Scarpa R., Chilton S., M., Hutchinson G., Buongiorno J. 2000. Valuing the recreational benefits from the creation of nature reserves in Irish Forests. Ecological Economics, 33: 237-250.

 • Sławski M., Sławska M. 2009. Las jako miejsce wypoczynku i rekreacji - analiza oczekiwań społecznych na przykładzie gminy Rogów [Forest as rectration area - analysis of social expectations in Rogów community]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4 (23): 140-150.

 • Walsh R. G,. Loomis J. B., Gillman R. A. 1984. Valuing option, Existence and Bequest Demands for Wilderness. Land Economics, 60 (1): 14-29.

 • Woźnicka M., Janeczko E. 2011. Analiza przystosowania wybranych urządzeń rekreacyjnego wyposażenia lasów do potrzeb potencjalnych użytkowników [Analysis of selected forest recreational facilities adaptation to the requrements of potential users]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,13, 3 (28): 219-224.

 • Woźnicka M., Janeczko E. 2009. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów Warszawy w kontekście potrzeb i oczekiwań mieszkańców stolicy [Development of urban forest recreation of Warszawa in the context of the needs and expectations of the residents of the capital]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4 (23): 131-139.

 • Zając S., Gołos P. 2007. Badanie opinii publicznej w zakresie preferencji funkcji lasu oraz określenie zasad jego zagospodarowania i udostępniania dla społeczeństwa w PFC Lasy Warszawskie. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa. Sękocin Stary, 167 p.

 • Zając S., Gołos P. 2008. Opracowanie metod delimitacji funkcji lasu oraz zasad wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie PFC Lasy Warszawskie. Dokumentacja naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa. Etap II. Sękocin Stary, 150 p.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search