Habitat selection by two species of dung beetle, Anoplotrupes stercorosus (Scriba) and Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae), changes with stand age in a fresh pine forest

Dawid Marczak 1
 • 1 Kampinos National Park, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, Poland; University of Ecology and Management in Warsaw, Department of Ecology, ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa, Poland

Abstract

In Poland, Anoplotrupes stercorosus (Scriba) and Trypocopris vernalis (L.), are very common throughout the whole country and belong to the most numerous representatives of the Geotrupidae family. Research on the habitat selectivity of Anoplotrupes stercorosus (Scriba) and Trypocopris vernalis (L.) was conducted in the years 2004-2006 in the Wipsowo Forest Inspectorate (Regional Forest Department in Olsztyn). The dung beetles were collected using Barber traps installed in a clearcut comprising, 2, 3, 5, 8, and 16 year old thickets and tree-stands aged 30, 45, 60, 80, 100 and 135 years. According to phytosociology these tree-stands are a plant community of fresh continental pine forest (Peucedano-Pinetum), while typologically all sites are within the fresh coniferous forest. During the course of this research 29197 individual dung beetles were captured, including 23137 individuals of A. stercorosus and 6060 individuals of T. vernalis. Both species were caught at each research site. At nearly all sites A. stercorosus dominated. Only within the clearcut area were the number of T. vernalis was higher than at other sites. Very many individuals of T. vernalis were present in the clearcut area but their numbers decreased gradually with increasing tree-stand age. An opposite situation was noted for A. stercorosus. There was an interesting statistically-significant decrease in the abundance of both species in the middle-aged tree-stands - 30, 45 and 60-year-old. Analysing the seasonal dynamics revealed one peak in the population of T. vernalis in July, whereas there were two peaks in the population of A. stercorosus: a small peak in July and a much larger peak in September. There was a significant negative correlation between the numbers of T. vernalis and tree-stand age (p<0.05, r =-0.57), and a significant positive correlation between the A. stercorosus population size and tree-stand age (p<0.05, r = 0.48)

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aleksandrovich O.R., Pisanenko A.D. 1987 Обзор фауны жуков-мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) Белоруссии [The review of carrion-beetles fauna (Coleoptera, Silphidae) of Belarus]. Вестник БГУ. Сер.2. Химия. Биология. География.Мн.: Наука и техника, N 2., С. 41-44.

 • Barber H.S. 1931. Traps for cave-inhabiting insects. Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, 46: 259-266.

 • Błażejewski F. 1956. Chrząszcze trupożerne rezerwatu cisowego Wierzchlas [Necrophagous beetles of the Wierzchlas yewtree preserve]. Zeszyty Naukowe UMK, Biologia, 1: 63-88.

 • Borowski S. 1960. Geotrupes stercorosus (Sc.) (Coleoptera, Scarabaeidae) w Białowieskim Parku Narodowym [Geotrupes stercorosus (Sc.) (Coleoptera, Scarabaeidae) in the Białowieża National Park]. Fragmenta Faunistica, 8 (23): 337-365.

 • Bray J.R., Curtis J.T. 1957. An ordination of upland forest communities of southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27: 325-349.

 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. Chrząszcze - Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea [Volumes of the Catalogue of Fauna of Poland. Part XXIII - Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea]. Katalog Fauny Polski, XXIII, 9: 3-294.

 • Byk A. 2004. Zmiany liczebności żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Hartm.) pod wpływem zalesień [The effect of afforestations on population dynamics of Anoplotrupes stercorosus (Hartm.)]. Sylwan, 3: 28-34.

 • Byk A. 2005. Zmiany liczebności żuka wiosennego Trypocopris vernalis (L.) pod wpływem zalesień [The effect of afforestation on population dynamics of Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae)]. Leśne Prace Badawcze, 3: 51-59.

 • Byk A. 2011. Abundance and composition of Geotrupidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) in the developmental cycle of pine stands in Człuchów Forest (NW Poland). Baltic Journal of Coleopterology, 11 (2): 171-186.

 • Byk A., Semkiw P. 2010. Habitat preferences of the forest dung beetle Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) (Coleoptera: Geotrupidae) in the Białowieża Forest. Acta Scientarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 9 (3-4): 17-28.

 • Erbeling L., Erbeling M. 1984. Faunistische und ökologische Untersuchungen zur Sukzession aasbesuchender Coleopteren im südlichen Eggegebirge. Decheniana, 139: 231-240.

 • Klimaszewski K., Szyszko J. 2000. Żukowate (Coleoptera, Scarabaeidae) negatywnych drzewostanów sosnowych [Dung beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) in pine stands of low quality]. Sylwan, 10: 39−43.

 • Kočárek P. 2003. Decomposition and Coleoptera succession on exposed carrion of small mammal in Opava, the Czech Republic. European Journal of Soil Biology, 39: 31-45. Koch K. 1991. Die Käfer Miteleuropas. Ökologie. Band 2. Pselaphidae - Lucanidae. Goecke und Evers, Krefeld.

 • Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa.

 • Plewińska B. 2007. The effect of food odour on food preference, activity and density of dung beetle Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791) in a mixed coniferous forest. Polish Journal of Ecology, 55 (3): 495-509.

 • Rembiałkowska E. 1982. Energy balance of the developmental period of Geotrupes stercorosus (Scriba) (Scarabaeidae, Coleoptera). Ekologia Polska, 30: 393−427.

 • Rojewski C. 1980. Znaczenie żuków gnojowych w przyrodzie i gospodarce człowieka [The role of dung beetles in the nature and in economy]. Przegląd Zoologiczny, 24 (4): 431−438.

 • Skłodowski J. J. W., Byk A., Malinowska A., Spała S., Błędowski J. 1998. Występowanie przedstawicieli rodzaju żuk (Geotrupes Latreille) na zrębie z pozostawionymi kępami sosen [Occurrence of representatives of the Geotrupes Latreille genus on a clearcut with remaining groups of Pine trees]. Sylwan, 11: 37-42.

 • Stebnicka Z. 1976. Żukowate - Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae laparosticti. Klucze do rozpoznawania owadów Polski. PWN, Warszawa, XIX, 28a: 139.

 • Szujecki A. 1971. Wpływ rębni zupełnej na zgrupowanie ściółkowych kusakowatych (Col., Staphylinidae) borów sosnowych świeżych [The effect of clear-cutting upon the community of litter inhabiting staphylinids (Col., Staphylinidae) in fresh pine forests]. Folia Forestalia Polonica, Seria A, 18: 5-45.

 • Szwałko P. 1995. Chrząszcze żukowate (Coleoptera: Scarabaeoidea) Puszczy Białowieskiej w aspekcie dotychczasowych badań monitoringowych na terenie północno-wschodniej Polski [Scarabaeoidea (Coleoptera) of the Białowieża Primeval Forest in the aspect of the results obtained so far in the monitoring study in NE Poland]. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A. 794: 108−128.

 • Szyszko J. 1983. Scarabaeidae. In: A. Szujecki (ed.). The process of forest soil macrofauna formation after afforestation of farmland. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw: 112-116.

 • Thiele H. U. 1977. Carabid beetles in their environments. Springer, Berlin.

 • Tischler W. H. 1976. Untersuchungen über die tierische Besiedlung von Aas in verschiedenen Strata von Waldökosystemen. Pedobiologia, 16: 99-105.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search