Growth of Ulmus glabra Huds. grafts in the clone archive in Bielsk Forest District

Sławomir Mioduszewski 1  and Adolf F. Korczyk 2
 • 1 Bialystok University of Technology, Forest Faculty in Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Poland.
 • 2 Bialystok University of Technology, Forest Faculty in Hajnówka, ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Poland. Tel. +48 85 6829500, fax +48 85 6829509

Abstract

Vegetative progeny were obtained from 46 elms (Ulmus glabra Huds.) by grafting. These grafted trees were planted in 2009 in a clone archive in forest plot 264j in the Bielsk Forest District.

After one year of growth, elm clone survival ranged from 38% to 100% (89% on average). Although all clones were of similar age and were grown under similar conditions, their average height was highly variable and ranged from 99.0 cm (clone no. 9473z) to 186.6 cm (clone no. 9645z), while average root collar diameter ranged from 8.4 mm (clone no. 9473z) to 18.0 mm (clone no. 9645z).

There were large differences crown architectural among the different clones, and variation in average shape of the crown was high (from 2.6 in clone no. 9655 to 3.8 in clone no. 9446z).

Index breeding values determined on the standardized data for height, root collar diameter, crown shape and survival, ranged from -0.71 (clone no. 9473z) to 0.61 (clone no. 9645z). Clones from Czerwony Dwór reached a better breeding value (0.17) than clones from Gołdap (-0.0266), and variation in their average breeding values was high (0.197).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dostal J., Novotny P., Cvrckova H. 2010. Rust a vyvoj vypestku in vitro jilmu habrolisteho (Ulmus minor) na demonstracni plose “Polna” ve srovnani se sazenicemi generativniho puvodu. Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, 2: 115-120.

 • Franke A. 1998. ULMEN - Generhaltung in Europa. AFZWald, 5: 232-233.

 • Głaza J. 1986. Wiąz w Lasach Państwowych. Sylwan, 1: 23-33.

 • Górniak A. 2000. Klimat województwa podlaskiego. Białystok, IMGW.

 • Hynek V., Mala J., Burianek V. 1996. Moznosti slechteni rodu Ulmus v Ceske Republice. Lesnicka Prace, 75 (4): 119-121.

 • Ilmurzyński E., Włoczewski T. 2003. Hodowla lasu. Warszawa, PWRiL.

 • Jaworski A. 1995. Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Kraków, Gutenberg. ISBN 8386310030.

 • Karczmarczuk R. 2002. Nasze wiązy. Wszechświat, 103, 4/6: 151-152.

 • Korczyk A.F., Matras J. 2006. Program zakładania i prowadzenia Archiwum klonów drzew leśnych Polski północno- wschodniej. Warszawa, Dokumentacja Instytutu Badawczego Leśnictwa. Manuscript.

 • Mańka K. 1954. Dalsze badania nad przebiegiem holenderskiej choroby wiązów na terenie m. Poznania w latach 1946-1953. Acta Societatis BotanicorumPoloniae, 23: 783-805.

 • Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. Warszawa, PWRiL. ISBN 83-09-01793-6.

 • Mayer H. 1977. Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage. Stuttgart-New York, Gustav Fischer Verlag.

 • Pacyniak C. 2003. Wiek i wymiary sędziwych wiązów (Ulmus L.) w Polsce. Prace z zakresu nauk leśnych, 94: 83-91.

 • Przybył K., Renn K. 2001. Holenderska choroba wiązów. LasPolski, 7: 20-21.

 • Siemaszko W. 1935. Naczyniowa choroba wiązów w Polsce. Roczniki Nauk Ogrodniczych, 2: 163-173.

 • Trampler T., Dmyterko E., Girżda A. 1986. Przyrodniczoleśna regionalizacja Polski. Prace Instytutu BadawczegoLeśnictwa, Seria B, 5: 51-62.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search