Substrate influences the height of one- and two-year-old seedlings of silver fir and European beech growing in polystyrene containers

Jacek Banach 1 , Kinga Skrzyszewska 2  and Łukasz Świeboda 2
 • 1 University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Department of Genetics and Forest Tree Breeding, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Poland, Tel: + 48 12 66251259, Fax +48 126625128
 • 2 University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Department of Genetics and Forest Tree Breeding, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Poland

Abstract

The effectiveness of different peat-based substrates was compared for the propagation of two mountain tree species (silver fir and European beech). The experiment was set up in the spring of 2006, and seedlings were grown in polystyrene multipots for 2 years. Four types of substrate were applied: (1) a newly prepared 1:1 peat-sawdust mixture; (2) a peat-sawdust mixture which had already been used for five production periods; (3) a peat substrate produced in the ‘Nędza’ container nursery (Rudy Raciborskie Forest District), consisting of peat and perlite; (4) a peat substrate, as described for (3), with added mycorrhizal fungus Hebeloma crustuliniforme. After sowing, polystyrene multi-pots were placed in a transparent tent.

During the autumns of 2006 and 2007, for both species and each substrate type, 25 seedlings were randomly selected for measurement of their above-ground height, root length, root collar diameter, above- and below-ground fresh weight.

Growth of one-year old and two-year-old seedlings of both species differed depending on their substrate. The application of a mycorrhizal inoculum positively affected seedling establishment, since the best height growth and largest seedlings of both species were grown on substrate (4). The growth of one-year-old fir seedlings in the ‘old’ peat and sawdust mixture (2) was similar to those seedlings grown on the turf substrate (3). Root:shoot allocation differed among the substrates. In fir, root:shoot allocation was approximately equivalent at 1:0.9, whereas for beech it was 1:2 in one-year old seedlings and 1:1.5 in two-year old seedlings.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aleksandrowicz-Trzcińska M. 2003. Ocena jakości hodowlanej dwuletnich sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris. L.) poddanych sterowanej mikoryzacji. Sylwan, 147 (2): 49-57.

 • Alm A.A. 1983. Black and white spruce planting in Minnesota: container vs. bareroot and fall vs. spring planting. Forest Chronicle, 59: 189-191.

 • Bałut S., Kulej M., Sabor J., Sobolewska K. 1987. Wpływ podłoży trocinowo-torfowych oraz rodzaju nawożenia na wzrost i jakość materiału sadzeniowego w namiotach foliowych. Informator Regionalny Zakładu Upowszechniania Postępu AR w Krakowie, 263: 3-34.

 • Bałut S., Kulej M., Sabor J., Sobolewska K., Wojtas R. 1988. Wpływ czasookresu użytkowania podłoży trocinowotorfowych na ich bilans nawożeniowy oraz wzrost i jakość sadzonek produkowanych w kontrolowanych warunkach zewnętrznych. Informator Regionalny Zakładu Upowszechniania Postępu AR w Krakowie, 271: 121-130.

 • Banach J. 1999. Zastosowanie metod produkcji materiału szkółkarskiego z zakrytym systemem korzeniowym w warunkach górskich. Sylwan, 143 (1): 61-75.

 • Banach J., Sabor J. 1997. Nowe technologie produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Biblioteczka leśniczego, 82. Warszawa, Wydawnictwo Świat

 • Barzdajn W. 2010. Wzrost uprawy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) założonej przy użyciu sadzonek z bryłką i z nagim korzeniem w różnych terminach sadzenia. Sylwan, 154 (5): 312-322.

 • Barzdajn W., Kuczkowski K. 2010. Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mili.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Opera Corcontica, 47 (Suppl. 1): 189-202.

 • Buraczyk W., Szeligowski H., Drozdowski S., Aleksandrowicz- Trzcińska M. 2012. Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Leśne Prace Badawcze, 73 (1): 57-64.

 • Dominguez-Lerena S., Herrero Sierra N., Carrasco Manzano I., Ocańa Bueno L., Peńuelas Rubira J.L., Mexal J.G. 2006. Container characteristics influence Pinus pinea seedling development in the nursery and field. Forest Ecology and Management, 221: 63-71.

 • Górka W. 2003. Mieszanie i przechowywanie podłoży. Szkółkarstwo, 4.

 • Haase D.L., Rose R. 1993. Soil moisture stress induces transplant shock in stored and unstored 2+0 Douglas-fir seedlings of varying root volume. Forest Science, 39: 275-294.

 • Helenius, P., Luoranen, J., Rikala, R., Leinonen, K. 2002. Effect of drought on growth and mortality of actively growing Norway spruce container seedlings planted in summer. Scandinavian Journal of Forest Research, 17: 218-224.

 • Helenius, P., Luoranen, J., Rikala, R. 2005. Effect of preplanting drought on survival, growth and xylem water potential of actively growing Picea abies container seedlings. Scandinavian Journal of Forest Research, 20: 103-109.

 • Janssen A., Dromling I., Eriksson G., Norell L., Stener L-G. 1990. Retrospective early tests for growth in Pinus sylvestris. Forest Tree Improvement, 24: 115-122.

 • Khasa D.P., Fung M., Logan B. 2005. Early growth response of container-grown selected woody boreal seedlings in amended composite tailings and tailings sand. Bioresource Technology, 96: 857-864.

 • Kowalski S. 2008: Instrukcja użytkowania polskiego biopreparatu z grzybem mikoryzowym H. crustuliniforme wytwarzanego w laboratorium szczepionek mikoryzowych w LBG Kostrzyca. http://www.lbg.jgora.pl/zespoly/ZB/instrukcja.htm [15.03.2012].

 • Mikułowski M., Kłoskowska A.1999. Przyczynek do oceny wydajności siewu w szkółkach kontenerowych w aspekcie jakości sadzonek. Sylwan, 143(11): 57-67.

 • Moorhead, D. J. 1981. Container size and growth media influence early growth and survival of southern oaks in Mississippi, in: P.S. Johnson i H.E. Garrett “Workshop on seedling physiology and growth problems in oak planting”. University of Missouri, Columbia, 6-7 listopada 1979 r., p. 20.

 • Öner N., Eren F. 2007. The comparisons between root collar diameter and height growth of black pine (Pinus nigra Arnold.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in Bolu Forest Nursery. Journal of Applied Biological Sciences, 2 (1): 7-12.

 • Pinto J.R.,. Marshall J.D., Dumroese R.K., Davis A.S., Cobos D.R. 2011. Establishment and growth of container seedlings for reforestation: A function of stocktype and edaphic conditions. Forest Ecology and Management, 261: 1876-1884.

 • Sabor J. 1999. Możliwości zastosowania substratów trocinowo-torfowych do produkcji sadzonek w namiotach foliowych. Sylwan, 143 (1): 99-112.

 • Stępniewska H. 2004. Mikoryzy siewek jodły (Abies alba Mill.) hodowanych na substracie trocinowo-torfowym w szkółce Feleczyn w Nadleśnictwie Nawojowa. Sylwan, 148 (6): 10-17.

 • Strojny Z. 2003. Podłoże w pojemnikowej produkcji szkółkarskiej. Szkółkarstwo, 4.

 • Szabla K. 2004. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w szkółkach kontenerowych, in: Materiały seminarium szkółkarskiego „Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa”, Opočno, 3-4 czerwca 2004 r., p. 74-79.

 • Szabla K. 2009. Hodowlane i ekonomiczne aspekty produkcji materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym poddanego zabiegowi sterowanej mikoryzacji. Sylwan, 153 (4): 253-259.

 • Szabla K., Pabian R., 2003. Szkółkarstwo kontenerowe. Nowe technologie i techniki w szkółkarstwie leśnym. Warszawa, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych .

 • Thiffault N., Jobidon R., Munson A.D. 2003. Performance and physiology of large containerized and bare-root spruce seedlings in relation to scarification and competition in Québec (Canada). Annals of Forest Science, 60 (7): 645-655.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search