The peculiarities of bear numbers dynamics in the Eastern Carpathians

Pavlo Khoyetskyy 1
 • 1 Ukrainian National Forestry University, O. Kobylanskoy 1 Street, Lviv, Ukraine Tel. +380 678458477

Abstract

There have been two periods of change in the dynamics of bear population in the Eastern Carpathians. The first period lasted over 50 years, starting in the late 1940s and ending in the year 2001. The second period started in the early 21st century. The bear population reached its maximum - of about 1100 individuals - in the early 1970s. Over 85% of recorded bear deaths have resulted from poaching.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bondarenko V.D., Hoеckij P.B. 2000. Problеmy rеgulirovaniâ prostranstvеnnoj struktury populâcii burogo mеdvеdâ. Matеrialy mеždunarodnoj naučn-tehničеskoj konfеrenzii “Lеsa Bеlarusi і ih racional’noе ispol’zowaniе. Minsk: 12-115.

 • Filonov K.P., Kaleckaâ M.L. 1986. Dynamika populâcii burogo medvedâ v Darvinskom zapovednike. Bûleten´ MOIP, 91 (1): 44-52.

 • Geptner V.G., Naumov N.P. 1961. Mlekopitaûŝie Sovetskogo Soûza. Parnokopytnye і neparnokopytnye. Moskva, Vysšaâ škola, 776 pp.

 • Gula R., Frąckowiak W. 2000. Niedźwiedź brunatny w Bieszczadach. Monografie Bieszczadkie, 9: 103-125.

 • Hoec´kyj P.B. 2000. Zahody ŝodo zberežennâ ta vidtvorennâ populâciї vedmedâ burgoo (Ursus arctos L.) v Ukrainskih Karpatoh. in: Velyki ssavci Karpat (Materialy mižnarodnoї ekologičnoї konferenciї. Ivano-Frankivs´k, Siversiâ: 52-53.

 • Hoec´kyj P.B. 2000. Sučasnyj stan populâciї vedmedâ burgoo (Ursus arctos L.) v Ukrainskih Karpatoh. in: Naukovi osnovy zberežennâ biotyčnoї raznomanitnosti. Tematyčnyj zbirnyk. Lviv, Liga Pres Lviv: 64-67.

 • Horoško M.P., Mykluš S.I., Homûk P.H. 2004. Biometriâ. Lviv, Kamula. ISBN 5-7763-1486-0.

 • Hun’čak M. 1999. Buryj vedmid’ u Karpatah. Lisovyj i myslyvs’kyj žurnal, 5: 25.

 • Kerečun S.F. 1975. Vliânie hiŝnikov na karpatskuû populâcyû kopytnyh. in: Kopytnye fauny SSSR. Èkologiâ, morfologiâ, ispolzovanie i ohrana. Moskva, Nauka: 197-198.

 • Kudatkin A.N., Kozin Û.V. 1991. Vliânie ohoty na populâciû medvedej Kavkaza. in: Medvedi v SSSR. Novosibirsk, Nauka: 79-87.

 • Khoyetskyy P. 2011. Stan populacji łosia na Ukrainie. Leśne Prace Badawcze, 72 (3): 285-288.

 • Lavov M.A. 1987. Buryj medved´ v Belorusii. in: Èkologiâ medvedej. Novosibirsk, Nauka: 27-34

 • Lehocky M. 1999. Rozmieszczenie, liczebność oraz ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na Słowacji. Roczniki Bieszczadzkie, 8: 61-67.

 • Lobačev B., Čestin I., Gubar´ Û. 1989. Skol´ko u nas buryh medvedej? Ohota i ohotniče hozâjstvo, 2: 28-29.

 • Lobkov B.A. 1999. Krapčatyj suslik severo-zapadnogo Pričernomor´â: biologiâ, funkcionirovanie populâcii. Odessa, AstroPrint, 269 pp. ISBN 966-549-272-1.

 • Makarov O., Hohlov A. 1972. K èkologii burgoo medvedâ v Kaliningradskoj oblasti. in: Èkologiâ, morfologiâ, ohrana i ispol´zovaniâ medvedej (Materialy soveŝaniâ). Moskva, Nauka: 56-59.

 • Siivonen L. 1979. Mlekopitaûŝie Severnoj Evropy. Moskva, Nauka, 232 pp.

 • Slobodân A.A. 1987. Izmeneniâ areala i čislennost´ burgoo medvedâ v Ukrainskih Karpatah. in: Èkolkgiâ medvedâ. Novosibirsk, Nauka: 12-18.

 • Slobodân A.A. 1981. Nekotorye svedeniâ o rozmnoženii i razvitii burogo medvedâ v Karpatah. in: Èkologiâ, morfologiâ i ohrana medvedej v SSSR (Tezisy dokladov). Moskva, Nauka: 38-39.

 • Slobodân A.A. 1991. Čislennost´ burgoo medvedâ v Ukrainskih Karpatah і metodika ego učëta. in: Medvedi v SSSR. Sbornik naučnyh trudov. Novosibirsk, Nauka: 73-79.

 • Slobodân O.O. 2008. Buryj vedmid´ Ukainskih Karpat. Ivano- Frankivs´k, DKD, 159 pp.

 • Tatarynov K.A. 1956. Zviri zahidnyh oblastej Ukraїny. Kyїv, AN URSR, 186 pp.

 • Turânin I.I. 1969. Zametki ob èkologii, čislennosti i značenii burogo medvedâ v Karpatah. in: Izučenie resurcov nazemnyh pozvonočnyh fauny Ukrainy. Kiev, Naukova dumka: 118-121.

 • Vereŝagin N. 1974. O čislennosti medvedej v SSSR. Ohota i ohotniče hozâjstvo, 2: 20-21.

 • Vereŝagin N. 1972. Skolko že buryh medvedej v SSSR. Ohota i ohotniče hozâjstvo, 11: 20-21.

 • Zagorodnûk I., Slisarenko V. 1999. Zagalna harakterystyka râdu hyžyh. in: Ssavci Ukraïny pоd ohoronoû Berns’koï konvenciï. Kyïv: 110-114.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search