A growth model for European larch (Larix decidua Mill.) based on stand characteristics

Arkadiusz Bruchwald 1 , Elżbieta Dmyterko 2  and Rafał Wojtan 1
 • 1 Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 • 2 Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Model wzrostu dla modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) wykorzystujący cechy taksacyjne drzewostanu

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bruchwald A. 1971. Metoda określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanu przy zastosowaniu właściwej liczby kształtu f 1/3. Folia Forestalia Polonica, Series A, 18: 99-131.

 • Bruchwald A. 1977. Change in top height of pine forest stands with age. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, 5: 335-342.

 • Bruchwald A. 1986. Simulation growth model MDI-1 for Scots pine. Annales of Warsaw Agricultural University SGGW-AR, Forestry and Wood Technology, 34: 47-52.

 • Bruchwald A. 1991. Limiting Growth Model for Pine. Bulletin of Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 2: 213-220.

 • Bruchwald A. 1995. Metoda regulacji użytkowania przedrębnego. Sylwan, 6: 5-13.

 • Bruchwald A., Dudek A., Dudzińska T., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M. 1999. Model wzrostu dla drzewostanów świerkowych. Sylwan, 1: 19-31.

 • Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M. 1996. Model wzrostu dla drzewostanów dębu szypułkowego. Sylwan, 10: 35-44.

 • Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M., Tomusiak R. 2001. Model wzrostu dla drzewostanów brzozowych. Dokumentacja naukowa w Zakładzie Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu SGGW, Warszawa (maszynopis).

 • Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M. 2003. Model wzrostu dla olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) Sylwan, 8: 3-10.

 • Bruchwald A., Zasada M. 2010. Model wzrostu modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.). Sylwan, 9: 615-624.

 • Dudek A., Ek A. R. 1980. A bibliography of worldwide literature on individual tree based forest stand growth models. University of Minnesota, College of Forestry, Department of Forest Resources, Staff Paper Series, 12.

 • Dudzińska M., Bruchwald A. 2008. Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania wyników badań na stałych powierzchniach doświadczalnych założonych przez Schwappacha i Wiedemanna w drzewostanach dębowych. Rozprawy i Monografie, 11. Warszawa, Instytut Badawczy Leśnictwa.

 • Dudzińska M., Wirowski M. 1998. Model wzrostu dla buka. Dokumentacja naukowa. Warszawa, Instytut Badawczy Leśnictwa (maszynopis).

 • Ek A., Monserud R. 1974. FOREST: A computer model for simulating the growth and reproduction of mixed species forest stands. Univ. of Wisconsin - Madison, College of Agricultural and Life Sciences, Research Report, R2635.

 • Wiedemann E., Schober R. 1957. Ertragstafeln wichtiger Holzarten bei verschiedener Durchforstung. Verlag M. u. H. Schaper, Hannover.

 • Schwappach A. 1912. Ertragstafeln der wichtigeren Holzarten. Neudamm.

 • Szymkiewicz B. 1961. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. Warszawa, PWRiL.

 • Siekierski K. 1995. Zastosowanie modeli wzrostu w regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. Warszawa, Fundacja "Rozwój SGGW": 6-188.

 • Tjurin A. 1956. Normalnaja proizvoditelnosť nasaždenij sosny, berjozy, osiny i jeli. Moskva-Leningrad, Selskolchozgiz.

 • Vanclay J. K. 1995. Growth models for tropical forests: a synthesis of models and methods. Forest Science, 41: 7-42.

 • Zasada M. 1999. Model wzrostu dla jodły (Abies alba Mill.). Folia Forestalia Polonica, Series A, 44: 37-46.

 • Zasada M. 2007. Zastosowanie modeli wzrostu do prognozowania długookresowych zmian zasobów leśnych na podstawie danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu. Rozprawy Naukowe i Monografie, 310. Warszawa, Wydawnictwo SGGW: 7-95.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search