Self-pruning of pedunculate oak (Quercus robur L.) stems and the diameter at breast height of trees in commercially managed stands

Open access

Proces oczyszczania się pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a pierśnica drzew w drzewostanach gospodarczych

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brazier J. D. 1970. The effect of spacing on the wood density and wood yields of Sitka spruce. Supplement to Forestry 22-28.

 • Brazier J. D. 1977. The effect of forest practices on the quality of the harvested crop. Forestry 50: 50-66.

 • Brazier J. D. Mobbs I. D. 1993. The influence of planting distance on structural wood yields of unthinned Sitka spruce. Forestry 66: 333-352.

 • Briggs D. G. Smith W. R. 1986. Effect of silvicultural practices on wood properties of conifers: a review. [W:] Douglas fir: Stand Management for the Future (eds C. Oliver D. Hanley and J. Jochnson). University of Washington Press Seattle 108-117.

 • Catchlepoole K. Andrew I. Nester M. R. Harding K. Hogg B. 2004. Development of branch models for use in a silvicultural decision support system. [W:] Connection between forest resource and wood quality: Modelling approaches and simulation software (ed. G. Nepveu). Fourth workshop 2002 Harrison Hot Springs BC Canada. Nancy: LERFoB INRA-ENGREF.

 • Desch H. E. Dinwoodie J. M. 1996. Timber Structure Properties Conversion and Use. MacMillan Press London.

 • Dickson R. L. Walker J. C. F. 1997. Selecting wood quality characteristics for pines. [W:] Timber Management Toward Wood Quality and End-Product Value (eds. S. Y. Zhang R. Gosselin G. Chauret). Proceedings of the CTIA/IUFRO International Wood Quality Workshop Quebec City. Part IV 45-52.

 • Fernandez P. M. Norero A. 2006. Relation between length and diameter of Pinus radiata branches. Scandinawian Journal of Forest Research 21: 124-129.

 • Gardiner J. J. O'Sullivan P. 1978. The effect of wide espacement on wood density in Sitka spruce. Irish Forestry 35: 45-51.

 • Giefing D. F. 1999. Podkrzesywanie drzew w lesie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego Poznań.

 • Grace J. C. Pont D. Goulding C. J. 1999. Modelling branch development for forest management. New Zealand Journal of Forestry Science 29: 391-408.

 • Grochowski J. 1973. Dendrometria. Warszawa PWRiL.

 • Harding T. 1988. British softwoods: properties and uses. Forestry Commission Bulletin 77. HMSO London.

 • Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i Histogeneza roślin naczyniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN ss. 980.

 • Humphreys I. C. 1991. An investigation into the variation in strength of fast grown Sitka spruce in Northern Ireland. Unpublished report for Forest Service Northern Ireland Department of Agriculture.

 • Ishii H. Clement J. P. Show D. C. 2003. Branch growth and crown form in old coastal Douglas-fir. Forest Ecology and Management 131: 81-91.

 • Kilpatrick D. J. Sanderson J. M. Savill P. S. 1981. The influence of five early respacing treatments on the growth of Sitka spruce. Forestry 54: 17-29.

 • Kliger I. R. Johansson G. Perstorpher M. Engström D. 1994. Formulation of requirements for the quality of wood properties used by th Construction Industry. Final report EC Contract No MA2B-0024. Chalmers University of Technology Sweden.

 • Kraft. G. 1884. Durchforstungen Schlagstellungen und Lichtungshieben. Klindworth's Verlag. Hannover.

 • Kramer J. K. Kozlowski T. T. 1979. Physiology of Woody Plants. Academic Press. New York.

 • Krzysicki W. Bartas J. Dyczka W. Królikowska K. Wasilewski M. 2002. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • Lemke J. 1966. Korona drzewa jako kryterium oceny dynamiki wzrostowej drzew w drzewostanie sosnowym. Folia Forestalia Polonica Seria A 12: 185-236.

 • Lemke J. 1968. Związek pomiędzy wielkością korony a przyrostem drzew w drzewostanach sosnowych. PTPN tom XXV 1-48.

 • Lemke J. 1971. Przydatność korony i wysokości drzew do szacowania ich właściwości przyrostowych w drzewostanach sosnowych II i III klasy wieku. PTPN Wydział Nauk Roln. i Leśnych tom XXXII 73-87.

 • Macdonald E. Hubert J. 2002. A review of the effects of silviculture on timber quality of Sitka spruce. Forestry 75(2): 107-138.

 • Macdonald E. C. 1990. Effects of fertilizer application on the wood quality of Sitka spruce. MSc thesis Aberdeen University.

 • Madgwick H. A. I. 1994. Pinus radiata - Biomass growth and form. H. A. I. Madgwick: New Zealand.

 • Magiure D. A. Jochnston S. R. Cahill J. 1999. Predicting branch diameters on second-growth Douglas-fir from tree-level descriptors. Canadian Journal of Forest Research 29: 1829-1840.

 • Magiure D. A. Kershaw J. A. Jr. Hann D. W. 1991. Predicting the effects of silvicultural regime on branch size and crown wood core in Douglas-fir. Forest Science 37: 1409-1428.

 • Magiure D. A. Moeur M. Bennet W. S. 1994. Models for describing basal diameter and vertical distribution of primary branches in young Douglas-fir. Forest Ecology and Management 63: 23-55.

 • Mäkinen H. 1999. Growth suppression death and self-pruning of branches of Scots pine in southern and central Finland. Canadian Journal of Forest Research 29(5): 585-594.

 • Mäkinen H. Colins F. 1998. Predicting branch angle and branch diameter of Scots pine from usual tree measurements and stand structural information. Canadian Journal of Forest Research 28: 1686-1696.

 • Matuszkiewicz J. M. 2007. Zespoły leśne polski. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa ISBN: 978-83-01-14555-2 s. 360.

 • Michie J. 1926. Close and wide planting of forest trees. Scottish Forestry Journal 41: 36-38.

 • Mitchell H.L. 1961. A concept of intrinsic wood quality and nondestructive methods for determining quality in standing timber. Report No 2233. Forest Products Laboratory Madison Wisconsin.

 • Panshin A. J. de Zeeuw C. Brown H. P. 1964. Texbook of Wood Technology vol. I. MacGraw-Holl New York.

 • Pazdrowski W. 1992. Zmiany jakości i wartości drewna w drzewostanach sosnowych przy zastosowaniu podkrzesywania drzew. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Rozprawy Naukowe Poznań 224: 63.

 • Pazdrowski W. 1994. Korona drzewa jako kryterium oceny jakości drewna sosen z drzewostanów rębnych. PTPN Prace Komitetu Nauk Rolnych i Komitetu Nauk Leśnych T. LXXVIII: 149-155.

 • Pazdrowski W. 1996. Naturalne i sztuczne oczyszczanie się drzew z gałęzi a wadliwość usęcznienia drewna. Przegląd Leśniczy 04: 12-13.

 • Plomion Ch. Leprovost G. Stokes A. 2001. Wood Formation in Trees. Plant Physiology 127:1513-1523.

 • Pollack J. van Thienen F. LePage P. 1990. The Influence of Initial Espacement on the Growth of a 27-year-old Sitka spruce Plantation. British Columbia Ministry of Forest Research Note No. 104.

 • Pont D. 2001. Use of phyllotaxis to predict arrangement and size of branches in Pinus radiata. New Zealand Journal of Forestry Science 31: 247-262.

 • Rautiainen M. Mőttus M. Sternberg P. Ervasti S. 2008. Crown Envelope Shape Measurements and Models. Silva Fennica 42(1): 19-33.

 • Rollinson T. J. D. 1986. A comparison of selective and systematic respacin of Sitka spruce. Scot. For. 40: 19-25.

 • Szczupakowska M. 1975. Dynamika zarastania sęków w okresie 1971-1975 u podkrzesanych dębów modrzewi i świerków na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Laski. Manuskrypt pracy magisterskiej. Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 • Temesgen H. LeMay V. Mitchell S. J. 2005. Tree crown ratio models for multi-species and multi-layered stands of southeastern British Columbia. The Forestry Chronicle 81(1): 133-141.

 • Todoroki C. L. West G. G. Knowles R. L. 2001. Sensitivity analysis of log and branch characteristics influencing sawn timber grade. New Zealand Journal of Forestry Science 31: 101-119.

 • Ward D. Gardiner J. J. 1976. The influence of tracheid length and density in Sitka spruce. Irish Forestry 33: 39-56.

 • Woollons R. C. Haywood A. McNickle D. C. 2002. Modeling internode length and branch characteristic for Pinus radiata in New Zealand. Forest Ecology and Management 160: 243-261.

 • Vyskot M. 1976. Tree story biomass in lowland forests in South Moravia. Academia Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie Ved. 86(10): 1-186.

 • Zobel B. J. van Buijtenen J. P. 1989. Wood wariation: Its Causes and Control. Springer-Verlag Berlin.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 268 68 5
PDF Downloads 100 35 4