WinCELL - an image analysis tool for wood cell measurements

Open access

Program WinCELL - narzędzie do analizy preparatów mikroskopowych komórek drewna

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Klisz M. 2007: Określanie struktury wewnętrznej słoja przyrostu rocznego - rentgenograficzna metoda pomiaru gęstości drewna. Leśne Prace Badawcze 4: 142-145.

  • Klisz M. 2008: Automatyczna metoda określania rozkładu parametrów cewek i włókien w drewnie w oparciu o nie destrukcyjne metody pobierania prób z drzew. Leśne Prace Badawcze 3: 270-273.

  • Mork E. 1928: Die Qualitat des Fichtenholzes unter besonderer Rucksichtnahme auf Schleif- und Papierholz. Der Papier Fabrikant 26: 741-747.

  • Denne M. P. 1988: Definition of latewood according to Mork (1928). IAWA Bulletin 10 (1) 1988: 59-62.

  • WinCELL 2007a. Manual. Regent Instruments INC Quebec Canada.

  • Zobel J. B. van Buijtenen J. P. 1989: Wood variation its causes and control. Springer Verlag N. York-Berlin.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 139 46 1
PDF Downloads 79 46 0