Canopy recovery of pedunculate oak, Turkey oak and beech trees after severe defoliation by gypsy moth (Lymantria dispar): Case study from Western Hungary

Open access

Abstract

We investigated the canopy recovery of 3 tree species (pedunculate oak, Turkey oak, European beech) at two locations in the Veszprém county (Western Hungary) after severe defoliation by gypsy moth caterpillars in the spring of 2005. The Turkey oak has evidently the best recovery potential, and it almost completely replaced the lost foliage in 4 months. The pedunculate oak and beech needed 2 years to reach the same level of recovery. The pedunculate oak suffered from a heavy infection of Microsphaera alphitoides after defoliation and it probably slowed down its recovery. Neither the presence of Agrilus biguttatus in the oak plot nor the appearance of Agrilus viridis in the beech plot was observed during the study period. Population density of the buprestid Coraebus floerentinus showed a considerable increase in the oak plot, but remained under the damage level. Neither other harmful appearance of other pests nor significant tree mortality were observed within 4 years from the defoliation. These results provide information for the evaluation of longer term influences of the gypsy moth defoliation and may support the decisions concerning pest control.

Csóka, G., 1996: Aszályos évek- fokozódó rovarkárok erdeinkben. Növényvédelem, 32:545–551.

Csóka, G., 1997: Increased insect damage in Hungarian forests under drought impact. Biologia (Bratislava), 52:1–4.

Csóka, G., Hirka, A., 2009: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) legutóbbi tömegszaporodása Magyarországon. Növényvédelem, 45:196–201.

Csóka, G., Kovács, T., 1999: Xilofág rovarok- Xylophagous insects. Agroinform, Budapest, 189 p.

Davidson, C. B., Gottschalk, K. W. and Johmson, J. E., 1999: Tree mortality following defoliation by the European gypsy moth (Lymantria dispar L.) in the United States. A review. Forest Science, 45:77p.84.

Delatour, C., 1983: Oak declines in Europe. Revue Forestière Française, 35:265–282.

Hirka, A., Csóka, G., Szőcs, L., 2011: Long term population trends of some forest pests in Hungary. In: Delb, H. and Pontuali, S. (eds.) (2011): Biotic Risks and Climate Change in Forests, Proceedings of the 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10 “Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe”, September 20–23, 2010, Freiburg, Germany, p. 163p.165.

Hlásny, T., Holuša, J., Štěpánek, P., Turčáni, M., Polčák, N., 2011: Expected impacts of climate change on forests: Czech Republic as a case study. Journal of Forest Science, 57:422–431.

Hlásny, T., Trombik, J., Holuša, J., Lukášová, K., Grendár, M., Turčáni, M. et al., 2015: Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mts. and options for outbreak forecasting. Journal of Pest Science (in press)

Hlásny, T., Turčáni, M., 2009: Insect Pests as Climate Change Driven Disturbances in Forest Ecosystems. In: Střelcová, K., Mátyás, C., Kleidon, A. et al. (eds.): Bioclimatology and Natural Hazards, Springer, p. 165–176.

Klapwijk, M. J., Csóka, G., Hirka, A., Björkman, C., 2013: Forest insects and climate change: long-term trends in herbivore damage. Ecology and Evolution, 3:4183–4196.

Koltay, A., Leskó, K., 1991: Adatok a sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatus Oliv.) hazai tömeges előfordulásához. Erdészeti Lapok, 126:333–334.

Lakatos, F., Molnár, M., 2009: Mass Mortality of Beech (Fagus sylvatica L.) in South-West Hungary. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 5:75–82.

Leskó, K., Szenttkirályi, F., Kádár, F., 1994: Gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) populációk fluktuációs mintázatai 1963–1993. közötti időszakban Magyarországon. Erdészeti Kutatások, 84:163–176.

Leskó, K., 1986: Az ormánsági kocsányos tölgyesek növedékvesztesége a Lymantria dispar L. és az Euproctis crysorrhoea L. okozta kártétel éveiben és az azt követő időszakokban. Erdészeti Kutatások, 78:369–371

Marçais, B., Desprez-Loustau, M.-L., 2014: European oak powdery mildew: impact on trees, effects of environmental factors, and potential effects of climate change. Annals of Forest Science, 71:633–642.

McManus, M. L., 1978: Expanded gypsy moth research and development program. Journal of Forestry 76:144–149.

McManus, M. L., Csóka, G., 2007: History and Impact of Gypsy Moth in North America and Comparison to the Recent Outbreaks in Europe. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 3:7–64.

Molnár, M., Brück-Dyckhoff, C., Petercord, R., Lakatos, F., 2010: A zöld karcsúdíszbogár (Agrilus viridis L.) szerepe a bükkösök pusztulásában. Növényvédelem, 46:522–528.

Muskovits, J., Hegyessy, G., 2002: Magyarország díszbogarai – Jewel beetles of Hungary. – Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 404 p.

Muzika, R. M., Liebhold, A. M., 1999: Changes in radial increment in host and non-host tree species with gypsy moth defoliation. Canadian Journal of Forest Research, 29:1365–1373.

Pernek, M., Pilaš, I., Vrbek, B., Benko, M., Hrašovec, B., Milković, J., 2008: Forecasting the impact of the Gypsy moth on lowland hardwood forests by analyzing the cyclical pattern of population and climate data series. Forest Ecology and Management, 255:1740–1748.

Szabó, I., 2003: Erdei fák betegségei. Szaktudás Kiadóház, Budapest, 179 p.

Szontagh, P., 1985: Tölgy nagylepke károsítóinak populációdinamikája, és a másodlagos károsító rovarok okozta kárláncolat. Erdészeti Kutatások, 76–77:305–314.

Szontagh, P., 1987: Tölgyeseink rovarok okozta problémái. Az Erdő, 36: 318–319.

Thomas, F. M., Blank, R., Hartmann, G., 2002: Abiotic and biotic factors and their interactions as causes of oak decline in central Europe. Forest Pathology, 32:277–307.

Vanhanen, H., Veteli, T. O., Päivinen, S., Kellomäki, S., Niemelä, P., 2007: Climate change and range shifts in two insect defoliators: gypsy moth and nun moth – a model study. Silva Fennica, 41:621–638.

Varga, F., 1964: A Lymantria dispar károsítása következtében fellépő növedékkiesés cserállományban. Erdészeti és Faipari Egyetem Közleményei, 2:219–226.

Zúbrik, M., Kunca, A., Csóka, G. (eds.), 2013: Insects and diseases damaging trees and shrubs of Europe. N.A.P. Editions, 535 p.

Zúbrik, M., Novotný, J., 1996: The complex of gypsy moth (Lymantria dispar L.) parasitoids in Slovakia and other Central European countries. In: Fosbroke, S. L. C. and Gottschalk, K. W. (eds.): Proceeding, U.S. Department of Agriculture interagency research forum 1996, 1996 January 16–19, Annapolis, MD. U.S. Department of Agriculture Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station General Technical Report NE-230. p. 83–88.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2016: 0.56

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.230
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.454

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 187 187 27
PDF Downloads 56 56 12