Models With Varying Parameters as A Tool to Classify Polish Voivodships in 2002-2008

Open access

Models With Varying Parameters as A Tool to Classify Polish Voivodships in 2002-2008

One of the often used measures of economic development is gross domestic product per capita. In Poland the Main Statistical Office collects the data on this variable on several levels of aggregation. The paper shows the application of panel data models in order to classify Polish voivodships according to the level of economic development. As explained variable the regional GDP per capita was used and such variables as structure of employees, unemployment rate or retail sales per capita were the explaining variables. As a result the groups of voivodships with similar pattern of economic development were distinguished.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Batóg B. Mojsiewicz M. Wawrzyniak K. (2010). Klasyfikacja gospodarstw domowych pod względem popytu potencjalnego i zrealizowanego na rynku ubezpieczeń w Polsce Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 107 Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu 153-160.

  • Johnston J. (1991). Econometric Methods McGraw-Hill Book Company.

  • Judge G. G. Griffiths W. E. Hill R. C. Lütkepohl H. Lee T-C. (1985). Theory and Practice of Econometrics John Wiley and Sons.

  • Maddala G. S. (2006). Ekonometria Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  • Malina A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

  • Pociecha J. Podolec B. Sokołowski A. Zając K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych Warszawa: PWN.

  • Rozkrut M. (2006). Badanie poziomu rozwoju gospodarczego powiatów Polski w kontekście podziału na jednostki terytorialne NUTS 1. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1126 Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 343-352.

  • Siedlecki J. (2000). Równowaga a wzrost gospodarczy Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  • Strahl D. Markowska M. (2006). Sektorowa struktura pracujących w UE jako podstawa klasyfikacji przestrzeni regionalnej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1126 Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 308-316.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 61 1
PDF Downloads 49 34 1