A Country's Demand for Official Reserve Assets

Open access

A Country's Demand for Official Reserve Assets

The paper presents the reasons for holding official reserve assets, their determinants and methods used to estimate the demand for them. Basing on selected quantitative ratios it has been shown that in the years 1995-2006 the official reserve assets held by the National Bank of Poland guaranteed financial security of Polish economy.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balcerowicz L. (2003). O rezerwach na chłodno. Wprost 3 August.

 • de Beaufort Wijnholds J.A.H. (1977). The Need for International Reserves and Credit Facilities. Leiden: Martinus Nijhoff.

 • Białecki K.P. Januszkiewicz W. & Oręziak L. (2007). Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa: PWE.

 • Bilski J. (2006). Międzynarodowy system walutowy. Warszawa: PWE.

 • Chamot B. (2004). Waluty z rodowodem. Gazeta Bankowa 12 July.

 • Drabowski E. (1988). Pieniądz międzynarodowy. Warszawa: PWE.

 • Karwowski J. (1997). Operacje zagraniczne banków centralnych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

 • Koronowski A. (2000). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna jako czynnik w polityce pieniężnej. Bank i Kredyt 7-8.

 • Kowalczyk Z. (Ed.). (1986). Finanse w gospodarce kapitalistycznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 • Małecki W. Skawiński A. Piasecki R. & Żuławska U. (2001). Kryzysy walutowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Nakonieczna-Kisiel H. (1998). W kwestii poziomu rezerw walutowych w Polsce. In K. Budzowski & S. Wydymus (Eds.) Zagadnienia handlu zagranicznego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

 • Nakonieczna-Kisiel H. (2003). Zadłużenie zagraniczne Polski w początkach XXI wieku. Firma i Rynek 2-4.

 • Pietrzak E. (2002). Jak polski złoty wybił się na wymienialność. Gazeta Bankowa 8 October.

 • Pietrzak E. (2001). Kiedy złoty stanie się walutą w pełni wymienialną. Rzeczpospolita 17.

 • Pietrzak E. (1996). Wymienialność złotego. Warszawa.: Biblioteka Menedżera i Bankowca.

 • Reichenstein P.M. (1987). Währungsreserven und Reservepolitik bei flexiblen Wächselkursen. Grüsch Verlag Rüegger.

 • Studentowicz K. (1980). Reforma światowego systemu walutowego. Warszawa: PWN.

 • Wyżnikiewicz D. (2001). Problemy określania optymalnego poziomu rezerw walutowych. Bank i Kredyt 1-2.

 • Zieliński M. (2003). Sezam Balcerowicza. Wprost 25 May.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 119 44 1
PDF Downloads 67 34 1