Ownership and Perpetual Usufruct in the Valuation of Undeveloped Real Property on the Example of Parallel Markets

Open access

Abstract

The paper presents an analysis of the trade in undeveloped real property in two cases: the ownership title and perpetual usufruct. The aim was to find the relation between the values of these rights in parallel markets, which allows to evaluate a better type of right to the property with a worse one. Such a solution is justified when the data is lacking in the local market. The solution is also frequently encountered in the practice of a property appraiser (Dobek, Suchoń, Wajszczuk, Wielicki, 2009). In the empirical study, the information used concerned the transactions concluded between the years of 2013‒2015 in two surveying precincts in Bydgoszcz district. In both cases, two different rights to property were traded, however, their percentage share in the total number of transactions was significantly different. It enabled to determine a correction factor for both types of rights to property. The analyses were preceded by the examination of concluded agreements, in particular, the characteristics of the traded real properties.

Dobek, A., Suchoń, A., Wajszczuk, K., Wielicki, W. (2009). Perpetual usufruct. Legal and economic issues. Problems of transformation and appraisal. Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.

Dydenko, J., Hernik, J., Kijania, E. (2004). Prawo użytkowania wieczystego (problemy przekształceń i wyceny). Seria Nieruchomości nr 3. Olsztyn: Educaterra.

Foryś, I. (2010). Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie szacowania lokali mieszkalnych. Studia i Materiały TNN, 1 (18), 95-106.

Foryś, I. (2014). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do typowania rynków podobnych w procesie wyceny nieruchomości niemieszkalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 328. Taksonomia, 23, 59-68.

Foryś, I. (2012). Zakres analizy rynku a cel i przedmiot szacowania - teoria i praktyka. Rzeczoznawca Majątkowy, 2 (74), 12-18.

Foryś, I. (2015). Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości. Świat Nieruchomości, 1 (91), 23-28.

Foryś, I., Gaca, R. (2016). Theoretical and Practical Aspects of Qualitative Variable Descriptions of Residential Property Valuation Multiple Regression Models (pp. 36-44). Eds. M. Papież, S. Śmiech. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.

Gaca, R. (2016). Interpretacja pojęcia „nieruchomości podobna”. Rzeczoznawca Majątkowy, 1 (89), 16-24.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

Witczak, H. (2005). Wygaśnięcie użytkowania wieczystego. Warszawa: Lexis Nexis.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 202 202 25
PDF Downloads 232 232 17