The Impact of Warmia and Masuria Local Authorities on Entrepreneurship Development in the Business Location Factors Context

Open access

Abstract

Local authorities are a very important institution having a direct or indirect impact on attracting investors who significantly contribute to the entrepreneurship development at local and regional level. The main objective of the research was to evaluate the impact on entrepreneurship development in the business location factors context by Warmia and Masuria local authorities representing different types of communes. The results obtained allowed to determine in which type of commune, Warmia and Masuria local authorities actively supported the entrepreneurship development in their activity area and, among others, to indicate which location factors were less important, and which were gaining in importance in the business location process. Based on the results obtained, it can be concluded that local authorities of urban and urban-rural communes feel a stronger need to improve entrepreneurship development in their area. The research also showed that the location factors hierarchy shaped in a slightly different way depending on the perception of the local authorities representing different types of communes.

Chmielak, A. (2002). Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Czaplewski, L. (2005). Działania samorządów lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. In: W. Karaszewski (ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Praca zbiorowa (pp. 165-183). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Górzyński, M., Koć, P., Pander, W. (2006). Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kola, M., Kujawka, M., Kuzel, M., Piotrowska-Trybull, M., Studzińska, K. (2005). Metodyka badań. In: W. Karaszewski (ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu (pp. 26-38). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Kopczuk, A. (2005). Atrakcyjność inwestycyjna gminy w ocenie samorządów lokalnych województwa podlaskiego. In: A. Kopczuk, M. Proniewski (eds.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu (pp. 479-490). Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2012). Rola władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości gospodarczej. In: K. Jaremczuk (ed.), Przedsiębiorczość - natura atrybuty (pp. 367-387). Tarnobrzeg: PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, T. II.

Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stachowiak, K. (2007). Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Staniek, Z. (2014). Instytucje i problemy ich mierzenia. In: S. Rudolf (ed.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych (pp. 51-80). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.

Wilkin, J. (2005). Instytucjonalne podstawy rozwoju gospodarczego. Zagadnienia Ekonomiczne. UWM.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 93 93 17
PDF Downloads 60 60 11