Geographical Diversification of Gmina Revenue from Real Estate Market in Poland

Open access

Abstract

The paper discusses the local government revenue from the real estate market, focusing mainly on identifying the spatial differentiation of municipal income from the real estate market. The study covered all communes (gminas) in Poland (2,478). The temporal scope of the study was a decade between 2005 and 2015. The analyses focused on the following three groups of revenue from a real estate market: recurrent property taxes, revenue from municipal assets, and taxes in respect of the ownership right transfer. The main research hypothesis was made that the community located in central and north-western Poland gain higher income from the real estate market, than other gminas. The analyses were carried out on the basis of particular types of gminas (municipalities, urban-rural communities, and rural communities ‒ in the voivodeship arrangement). Voivodeship capitals were subjected to separate analyses because of the specific central character of their public functions. The data came from the Local Data Bank of the Polish Central Statistical Office. The data analysis was conducted by means of statistical and econometric methods.

Ball, M., Lizieri, C., MacGregor, B.D. (1998). The Economics of Commercial Property Markets. London, New York: Routledge.

Bartle, J.R., Kriz, K.A., Morozov, B. (2011). Local government revenue structure: trends and challenges. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 23 (2), 268-287.

Case, C.E. (2000). Real Estate and Macroeconomy. Brookings Papers on Economic Activity, 2.

Chojna-Duch, E. (2017). Prawo finansowe. Finanse publiczne. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.

Cymerman, J. (2011). Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie. Prawo. Instrumenty. Dochody gmin. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

Domański, R. (2007). Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gliniecka, J. (2001). Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta.

Głuszak, M., Marona, B. (2015). Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

Kisiała, W., Trojanek M. (2017). Typologia gmin w Polsce na podstawie dochodów z nieruchomości. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 16 (2), 77-85.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Patrzałek, L. (2004). Finanse samorządu terytorialnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Pęski, W. (1999). Zarządzanie rozwojem zrównoważonym. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

Wiśniewska, E. (2004). Rynek nieruchomości a gospodarka. In: E. Kucharska-Stasiak (ed.), Zachodnie rynki nieruchomości. Warszawa: Twigger.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 75 75 6
PDF Downloads 52 52 7