Analysis of Data Completeness in the Register of Real Estate Prices and Values Used for Real Estate Evaluation on the Example of Koszalin District in the Years 2010‒2016

Open access

Abstract

The aim of this paper is to analyse the completeness of data contained in the register of real estate prices and values. Transactions concerning parcels with residential buildings located on them were studied. On the basis of, among others, data obtained from this register, real estate valuers evaluate real estate. The following market characteristics were selected for the analysis: transaction price, usable area, year of building construction, construction material of building walls, number of storeys, plot size, and others. The data were obtained from the District Office in Koszalin. The study was conducted on the example of Koszalin district in the years 2010‒2016. The technique of quantitative and qualitative analysis of documents was used in the study.

Budzyński, T. (2012). Rejestr cen i wartość nieruchomości jako źródło danych dla potrzeb analizy rynku nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 74 (2), 4-11.

Bydłosz, J., Cichociński, P., Parzych, P. (2010). Możliwości pokonania ograniczeń Rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi Gis. Studia Informatica, 31 (2B 90), 229-243.

Foryś, I., Kokot, S. (2001). Problemy badania rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 318.

Hopfer, A., Cegielski, S., Pietrzak, L. (2012). Rejestr cen i wartości nieruchomości w świetle projektu rozporządzenia RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - wpływ ww. rozporządzenia na jakość i wiarygodność RCIWN. Rzeczoznawca Majątkowy, 74 (2), 4-11.

Kokot, S. (2015). Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Acta Sci. Administratio Locorum, 14 (1), 43-29.

Konowalczuk, J. (2014). The corporate real estate market in public statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 22 (2), 41-51.

The Ordinance of the Council of Ministers of 21 September 2004 on real estate valuation and preparation of valuation survey (Journal of Laws of 2007, item 2109 as amended).

The Ordinance of the Council of Ministers on the integrated system of information about real estate of 17 January 2013 (Journal of Laws of 2013, item 249).

The Ordinance of the Minister of Administration and Digitalisation of 5 September 2013 on the organisation and conditions of keeping the National Geodetic and Cartographic Resource (Journal of Laws of 2013, item 1183 as amended).

The Ordinance of the Minister of Administration and Digitalisation of 9 July 2014 on the access to the National Geodetic and Cartographic Resources, the issuance of licence and the template of Fee Calculation Document (Journal of Laws of 2014, item 917 as amended).

The Ordinance of 10 June 2016 on the promulgation of the consolidated text of the Ordinance of the Minister of Regional Development and Construction, Warsaw (Journal of Laws of 2016, item 1034).

The Act of 23 April 1964, Civil Code (consolidated text Journal of Laws of 2017, item 459, Art. 232-243).

The Act of 17 May 1989, Surveying and Cartographic Law (Journal of Laws of 2015, item 520 as amended).

The Notary Public Act of 14 February 1991 (Journal of Laws of 1991 No. 22, item 91, as amended).

Real Property Management Act of 21 August 1997 (Journal of Laws of 2014, item 518 as amended).

Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws of 2015, item 2135 as amended).

Stamp Duty Act of 16 November 2006 (Journal of Laws of 2015, item 783 as amended).

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 98 98 16
PDF Downloads 78 78 14